APSOLUTNO NIŠTA

Apsolutno ništa

Razumeti sebe gosta i naviku u telu od krvi i mesa nije moguće bez istine stvarnog Sunca.

Jedno srce korone i jedno oko u centru Sunca, bezuslovna su ljubav svakoj pojavi za opstanak u životu.

Apsolutno ništa van jednog Sunca nije moguće.

Srce Sunca se koronom daje svakoj pojavi i nevidljivim okom prati na putu opstanka.

Korona Sunca je otvoreno srce, sa budnim  okom u centru.


Srce i oči u skladu su istina koju bolesni materijalista ne koristi i zato ne razume materijalne opasnosti.


Materijalna navika zbog interesa bez ljubavi, ne može gledati Sunce, zato su jadnici prihvatili sliku Meseca.

Sve računamo po slici Meseca i tako sam JA slikom tela bitniji od zdravlja organizma. Po toj logici slika reklame je bitnija od veštačkog proizvoda.


Zbog slike Meseca umišljamo zvezde, a one su želje svakoga, kao mineralni kristalni višak u krvi.

Znači zvezde ne postoje, kao što mnoge logične reči nisu pojmovi za stvarnost.

Niko ne razume brze slike 5G reklama za veštačko smeće i ozbiljnu pretnju opstanka.


Vuhan i slepi miševi su predznak jadnicima, da će uskoro postati slepi miševi kao čip bez ekrana.


Ni jedna majka nije rodila čoveka koji se predstavlja JA i ne razume sebe, nego kao slepi miš lovi po mesečini.

Umišljanje i materijalna svest su veća tama od tunela bez sijalica.

Osobe bez vida koriste druga čula.

Navika potpune zavisnosti od veštačkog je najteža bolest jer telo ne koristi slobodna čula, nego iznutra slepo oseća i guta svašta za smirenje.


Jedan život zna sve i svako u životu istinom može znati sve.


Odrasli u krvi skrivaju tajnu navike.

To se prvo smuti a onda oseća nerealno.


Sve i apsolutno ništa su jedno materijalno, fizičko i mehaničko.


Ne razumemo apsolutno ništa, zato je cena gubitak prava na opstanak.


Apsolutno ništa nije moglo početi, niti je moguće da pojave u njemu nestanu.

U pitanju je apsolutni materijalizam, sloboda i moć bez logičnog tumačenja.


Jedino je istinom moguće razumeti.


Na kugli Zemlje nije moguće ni apsolutno ni relativno jer se sve menja u trenutku nama razumljive istine doživljajem, zbog fotonske emisije korone i pojava.


Naša čula apsolutno ne registruju, nego telo kao celina doživljava promene.

Sve kraće od doživljaja tipa struja, otrov, eksplozija, su opasnosti koje ne trebamo stvarati.


Prirodnu opasnost doživljavamo, međutim veštačku opasnost osećamo kao izazov da je probamo nadmudriti.


U prirodi kugle Zemlje nije moguće apsolutno stanje, jer je svuda vazduh, voda, tlo, pojave.


Period opstanka je proporcionalan čistoći na bazi vode.


Stvaranjem sile pojava izaziva vakuum koji moćno vuče u ništa.


Znači sve stvoreno je periodični pokušaj održanja silom i kako sila slabi, pojava se gubi.


Istina je nešto lično čime je svako rođen i potpuno znanje, jasno kao trenutak doživljene kapi vode na dlanu.

Upravo je u pitanju kap čiste vode iz krvi u pinealu mozga.

Nikada to nije objašnjeno zbog loših materijalnih navika.


Na bilo koji način svet je jedno postojanje, životna igra suprotnosti nebitnog lica i bitne celine, na bazi vode i vakuuma.


Život je bezuslovnost i sveprisutnost, zato je svaka pojava u životu i održava se čistoćom, jer jači parazit tipa navika čoveka silom uništi sebe u pokušaju bežanja od sebe.


Navikli smo predstavljati se slikom, jer nam se ne vidi organizam.


Navika sama sebi pomuti razum i tako bez istine do kraja u životu služi bolest zavisnosti.


Voda za opstanak je samo u prirodi.

U bogomolji su sveće, slike, mrtvi predmeti i nečiste navike bogomoljaca.

U knjigama nema vode.

U zakonima nema vode.

Na ekranu nema vode.

U veštačkom proizvodu voda trpi svo smeće.


Mi branimo nečisto navodno je duhovno i duševno.

Zbog toga ne razumemo čisto na bazi vode za opstanak.


Priče o vanzemaljcima, iluminatima i reptilima su predznak da ćemo brzo to razumeti istinom u sebi.


Nekada je veštačko bilo senzacija i privilegija bogatih, sada je obrnuto, koliko je u gradu smeća, toliko je u telima niže klase.


Ako razumeš prirodno ne košta i svima je dostupno.


Zašto smo napravili gradove, kanalizacije i gde odlazi veštački otpad, ili je bumerang koji se ne odvaja od uzročnika?


Ne razumemo štetu od električne struje i tehnogija.


Ne razumemo ništa od čistoće, jer sa lošim navikama rutinski mutimo i krv koja nas održava u životu.


Rođenje i smrt su lična istina između, po logici društvena obaveza, jer materijalisti nikada nisu slobodni, uvek ih neko usmerava kao ovce.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK