INAT

Inat

Inat je slobodna istina zdravog razuma, međutim u društvenom sistemu verovanja u sebe i tuđe autoritativne tajne je opasnost.
Beba slobodno doživljava, pipa, piški, kaki, razume šta treba gutati i plače kada joj majka gura u usta štetno, kada je kupa šamponom, kada je utopljava.
Šta traži šampon na čistoj koži bebe, kada je i njeno govno čistije od svakog veštačkog proizvoda.

Bebi sugirno ne trebaju skupa kolica da se mama sa njime ponosi, ni odeća u modi, ni pametni telefon, nego sloboda u prirodi da od biljaka i životinja, pod Suncem pored vode, nastavi u životu slobodno kao fetus u vodenjaku.

Istinska zrelost u životu je potpuno urođena za objektivno razumevanje realnosti.
Sve od logike je protiv zdravlja.

Zabrane od majke, vrtić, škola, posao, crkva, banka, umetnost, sistem u celini, sve su to alati za verovanje muljem u krvi, tako što usporena čula prisile svest da veruje van razuma.

U sistemu bolesnika od verovanja u tajna čuda, niko se nije izborio i oslobodio razumom.
Međutim sva verovanja padaju u vodu jer tromboza uživo dokazuje sve uzroke.
Zato su obdukcije uvele diktaturu, cenzuru i sve zabrane da se otkrije uzrok tromboze.
Jer su onda krivci proizvođači i struke.
Preko lažne pandemije odgovornost će biti prebačena na potrošače koji više veruju reklami nego kvalitetu proizvoda.

Svako razume posledicu ako istinski istraži uzrok.

Posle dve godine verovanja da je slika covid19 virus koji izaziva masovnu trombozu krvi, ne može proći bez posledica po zdravlje, tačnije za nerazumne će biti tragično.

Ako je mutno u krvi vreme, a čista krv sloboda, razumemo da mutno koristi jaču silu van tela, tako što čovek guta, guta, guta i nikada dosta, jer se telo bori za opstanak.

Kada vera u boga propoveda da dolazi kraj vremena, znači za trombozu izazvanu GMO i NANO proizvodima, nema sintetički lek, nego se svako treba urazumiti i oprati krv vodom i prirodnim namirnicama.

Odvikavanje je lako ako razumeš koga treba odviknuti, od čega i zbog čega.
Tu nema priče, nego samo uživo, ovo DA, ovo NE i tako probereš reči koje podržavaju vreme.

Svaka reč koju trebaš misliti kao u engleskom, namerno drži čoveka da misli, a to nije moguće bez mulja u krvi i zavisnosti.

Zbog stila sa veštačkom robom i sada zbog metala u vakcini, ljudi će masovno gubiti i ono malo razuma, jer je to ideologija svih verovanja, u smislu završetka evolucije.
A evolucija znači sve rođeno živo i stvoreno veštački mora biti samo energija, čitaj smrt, pepeo.

Ako ne možeš logično, zainati se i sebi otkini glavu maga mulja u krvi koja veruje vremenu, važno je ostati zdrav u životu. Ako se svi u društvu zainate, sistem je sjeban i to je sloboda.
Umesto kazne sebi, bolje se urazumi i razlikuj dobro i loše. Tamo gde nisi siguran pitaj istinu.
Ni to nije problem znam objasniti kako se radi.

Sve možemo zadržati, samo bez verovanja u prolazno vreme, jer zbog toga smo grabljivi, ništa nam nije dosta.
Upravo je stvarno ništa bakterija u životu svih pojava, gde po pravdi svako sebi skida glavu ako na apsolutnu bakteriju stavlja parazite preko gutanja, veštačkog stvaranja i drugo što se u sistemu radi.

Ljudi, kupujte destilatore da vam ne uvale respiratore.
Godinama sam na destilatoru i nema šanse da bi zaradio respirator.
To treba razlikovati i razumeti.

Imam ti puno šta reći što sam istinom proverio, strpi se.
Jesam lud za standard sistema, ali sam zdravog razuma.

vakuum.blog.rs

SLOBODA UMESTO VREME

Sloboda umesto vreme

U prevodu ništa umesto sve u krvi što se veštački masovno proizvodi.
Slobodna priroda je potpuno razumljiva i predvidljiva.

Priroda nije izazov ako si čist u krvi kao dete do puberteta.
Ako razumemo istinu da je telo od krvi i mesa sa parazitima, odgovornost je lična, jer se bez čiste krvi sve razvija na bazi bakterije.

Dete nije čovek da blokira razum zbog svesti o magiji vremena. To znači da je čovek po strukturi navika da muti krv i u tome umišlja mudrost.
Čovek se ne rađa sa telom bebe, nego se uči od odraslih, od majke, porodice, društva i to sve pogrešno.

Veštačko je namerno opasnost, jer čovek mag u riziku održava sebe u životu na račun loše krvne slike.

Svako verovanje sebe u nešto nije ništa u životu, nego čudna ćud za određivanje statusa u društvenom sistemu.
U virtualnoj predstavi svi gubimo društveni status, jer je verovanje na globalnom nivou tipa smak sveta.

QR kod čak ni kao slika ne liči na ništa u životu, kao dokaz koliko smo bolesni i izgubljeni u vremenu, skoro bez osećaja za realnost.

Ništa u životu je apsolutna sloboda, jedina pravda na bakteriji. Šta god pogrešiš na bakteriji se razvija.

Verovanja se mogu tumačiti preko karaktera, jer je krvna slika u pitanju i blokiranje slobodnih čula za realnost.

Vera u boga je najmanja opasnost od tajne čoveka, jer on direktno menja volju. U odnosu na karakter, u pitanju je strah od sebe i kada sam čiste krvne slike, nema ni straha ni vere u boga. To je prirodno razumevanje istinom u životu. Možemo reći vera u boga je najmanji poremećaj uvida u prirodnu realnost. Čist nije opterećen bogom.

Vera u nauku je je mnogo teži put za bogatstvo i status u društvenom sistemu, kao pohlepa u karakteru. Tehnologijama nikada kraja i za uspeh u tome treba žrtvovati krv u životu.

Vera u politiku je borba sa svima za društvenu fotelju, kao psihopatski karakter u borbi razuma i magije, znači granični slučaj, zato politika izaziva čudne promene i ratove.

Vera u bogatstvo zahteva veliku žrtvu u životu, kao što karakter mržnje gubi sluh za realnost bez ljubavi.

Vera u sliku tipa GMO i NANO na 5G je potpun gubitak osećaja za realnost, kao kada se karakter ponosno guši jer nema otpušen nos. Krv ponosa blokira nos i ako dišeš na usta grlo se suši kao riba na suvom.

Već kao dete razumem koliko su majka, otac i ostali koje poznajem pokvareni u odnosu na mene.

Krenem u prvi razred, kad ono ni učitelj nije bolji, glupa deca od bogatih jednako imaju dobre ocene, jer mito uvek radi.
Odaberu me za vojnu školu zbog najboljih ocena, gde ubrzo shvatim vojska je glomazna vatrogasna brigada, gde je svima dosadno, igraju šah, fudbal, glume neko ratno stanje, a to narod plaćao preko 90% budžeta.
Brzo sam shvatio to nije za mene dobro ui životu, međutim kada je tako krenulo, da ne obrukam roditelje, završim školu, počnem raditi, po društvenoj obavezi stvorim porodicu, međutim u meni radi crv inata da sve to odhebem i radim po svome.

Sada znam nije bio inat nego sam razumeo istinu i uvek mio je bilo teško bez nje.
Deci ništa nisam branio, međutim i oni su žrtve sistema i oni moraju pronaći sebe u životu namerne opasnosti.

I tako preko 30 godina tragam da sretnem sebe na neutralnom terenu, što bi rekli na nuli, na ništa.
Pokušavam to iskustvo preneti namerno zbunjenima u životu, međutim nailazim na veliki otpor, svima sam kao trn u oku, brutalan, nekulturan, drzak, bezobrazan, bez osećajan, nevernik i antihrist.

Strpljiv sam i upornost mi nije teška jer razumem da ljudi misle logika kojom se služe je jedina istina.
Upravo je u tome pravo pitanje da se postaviš između objekta ispred ogledala i subjekta u ogledalu.
U telu od krvi i mesa, organizam je objekt, a mulj u krvi subjekt kao jača sila koja verom u sebe, preko čula natera mozak da svest veruje.

Svest i čovek u telu od krvi i mesa nisu JEDNO, jer svest čini kap čiste vode u pinealu hipofize mozga, dok je čovek mulj ili talog krvi, zbog GMO NANO i vakcina sa stvarnim metalom.

Ako je mulj od vode i netretiranih biljaka, svest nije potrebna razumusve je čisto, čula slobodna, doživljaj objektivan i to je volja koju malo ko danas koristi.
U tome je fora što verovanje podržava želje, a one isključivo traže materijalnu podlogu izvan tela.

Kada se priča predstavi logikom, ne možeš razumeti šta je čovek po strukturi, šta misli, želi i čemu se nada.
Početak života bebe nije ništa od toga i svako uživo istinmom treba razumeti greške.

Situacija u svetu sada je globalizam bez nade, bez obzira na sva verovanja, jer je veštačka realnost objektivno u krvi tromboza.

Ko koga tu treba spasiti kada krivca ni sud za vreme nema?
Svi smo iz vodenjaka, ajmo se skinuti goli i da ladimo zagrejanu krv u vodi.
Znači, majka nije znala da me trebala roditi u vodi, nije znala da je voda važnija od mleka i drugih namirnica, ne bi niko imao faze puberteta, svi bi razumeli opstanak na bazi čistoće i nikada nije kasno, dok mrdamo telom, da uz pomoć prirode oživimo umrtvljenu krv.

Odjebi sva verovanja opstanak je u pitanju.

Tako razumem stanje.
Inat je istina ako razumeš čisto i muljanje.

vakuum.blog.rs

SLIKA I PRILIKA

Slika i prilika

Treba razumeti svetski problem ekranizacije, u smislu izuzetno skupe tehnologije brzih informacija sa jednom namerom da veštačka slika sakrije priliku ili izumitelja u zabludi.

Prost primer, stvarno živo telo pred ogledalom u slici JA virtualno, povod i uzrok za iluziju svesti o prostornom vremenu. Znači slika u ogledalu ili privid u mozgu su to prostorno vreme, dok je realnost u prirodi u svim dimenzijama.

Prenaglašenost slike u odnosu na stanje iznutra, dokaz je stanja bolesti.

Ekranizacijom slike potpuno gubim slobodu, jer ne razumem istinu. Zato je meni bitnija lepa slika od kvaliteta.

Nigde ne mogu krenuti bez informacija o prilikama, jer je moj život u paralelnom svetu, duplom standardu, tvrdoj memoriji, kao dokaz unutrašnjeg stanja. Znači izmislio sam pametni telefon sa tvrdim diskom, jer je to moja preslika iznutra i moramo biti kompatibilni, slike brze krv spora.

Brzi internet sa legalnim reklamama za smrt, nateraće korisnike da povedu računa o veštačkom ubrzanju opstanka.

Koliko je slika ekrana brža i slobodnija, toliko sam JA blokiran.

Ako je slika 5G brža od realnosti, toliko sam usporen da je razumem.
Realnost je 24 slike u sekundi, međutim na 5G to je nemoguće pratiti bez elektrolita u krvi, što je praktički veštačko smeće. Prirodni proizvodi su razgradivi i ne stvaraju ugruške na kojima čovek održava strukturu maga.

Igru na sreću sa duplim standardom o realnosti je najteža vremenska bolest, kada nisam u stanju razumeti ništa u sebi i oko sebe bez internetskog servisa.

Ubrzanje magične slike i usporenje krvi koja to stvarno prati, cena je života slike i tela.

Samo na NULI bez ubrzanja i usporenja, mogu biti slobodan. Ta nula je stanje krvi od vode i prirodnih proizvoda.

Autorizacija je legalizacija smrti svih koji nisu realni. Imali smo IQ, EQ, ID i sada QR.

Realan biti je urođena osobina i odgovor da decu trebamo isključiti iz duplog virtualnog i veštačkog standarda, jer nisu začeta od slike.

Nemoguće je razumeti slike i informacije na 5G, što znači potpuna je zabluda u pitanju.

Sa testiranjem ljudi u svetu nisu razumeli poruku slike covid19, zato je ona usporena vakcinom. Znači ako nisi razumeo da slika na ekranu nije virus, imaš šansu da razumeš realnu opasnost od metala u vakcini.

Znači brzu sliku ekrana samo može pratiti krv sa memorijom za 5G.

To nije moguće bez metala.

Nano tehnologijom je metal pretvoren u hladnu tečnost i raspršen da se ne vidi, ali je procentualno prisutan.

Vakcine sa metalom će zakovati ljude prvo za krevet, a onda za smrt.

Taj period je proračunat na 9 godina, sa razlogom da 0 NULA označi smrt ljudskih zabluda.

Niko ne razume ništa ili urođenu nulu zavisnosti i neisplativo je servisiranje takvih invalida.

Humanost je za razumne, transhumanizam je za nerazumne bolesnike, koji su masovna svetska statistika, jer brzi internet dolazi do takvih podataka.

Praćenje nerazumnih bolesnika i invalida država ne može plaćati, jer je i sama skupa, koruptivna, zato je novac bez pokrića test za nerazumne.

Ako prihvatimo da novac bude virtualna valita, potpisujemo sebi smrt.

Kako?

Kripto valuta je bodovano virtualno vlasništvo, sa namerom planera da se u slučaju gašenja interneta, stanovništvo mora raseliti iz gradova, jer nema snabdevanja.

Kripto valuta ne važi za bogate jer oni ne žive u slici nego realno. Na vreme su napravili imperiju za nedaj bože.

Vakcina sa metalom se nije smela dogoditi, jer metal u krvi nije prirodna humanost.

Te vakcine  su ispitane da smrt nastupa sa dozom od 140 špricanja.

Međutim svaka deluje hipnotički, jer metal u krvi izaziva brzo gubljenje doživljaja za realnost, tačnije oseća se smrt.

Nikakvo drugo ispitivanje covid vakcina nije trebalo u smislu neželjenih efekata, jer su napravljene za ubrzanje smrti, po želji korisnika interneta i statistike.

Razvlačenje laži o nemogućem virusu, smrtna presuda je izvesnija.

Niko nije više odgovoran da li JA razumem ili ne reklame za veštačke proizvode, niti je realno da proizvođač loše robe brine o potrošaču.

Gomilanje modernog oružja je dokaz da ljudi rade da bi kupili smrt, jer će jednog dana neki monstrum to naoružanje probati uživo.

Sama činjenica proizvodnje smrti je dokaz uzroka svetske zablude zbog magije vremena, tačnije zbog opijuma čime se gubi razum za realnost.

Oduvek mi razvijamo um, umišljanje i šta sad, sledeća faza je smrt zablude a to ne može bez tela ili istina da se svako navikava na prirodno čisto za zdravlje.

Još uvek nema sumnje ni rizika u prirodu.

Veštačko je rizik na granici smrti.

Istina je da se logične reči za magijsku zabludu, suze na pojmove za prirodne kvalitete.

Potpuno znam objasniti kako svako može uživo razumeti svaku reč.

Takvog učenja nema, jer je istina stvarno živo telo sa razumom za očuvanje zdravlja.

I lud razume da brzi internet i masovna ponuda veštačke robe nije ni za neprijatelja.

Znači mnogo smo drogirani, bolesni, jadni zavisnici i to je standard normalnosti.

Kakav je to stil, bolestan sam bez pametnog telefona, električne cigare, nes kafe, koka kole, hamburgera, paste za zube, šampona, plastične kese.

Ako je krv sterilna kao metal živa, smrt je sigurna.

U normalno vreme živu smo koristili za merenje temperature, dok sada je PCR testovi otkrivaju u telu.

Kako se uselila u telo, ako je realno otrov za smrt?

Znači ko je nju tehnološki ubacio u proizvod i ko guta taj proizvod, zajedno se igraju života i smrti, jer je igra na sreću glavna odlika ljudi.

Pre više od 30 godina sam shvatio šta mene čini ludim, jer sam u svemu grešio, iako sam bio najbolji po ocenama u školi.

Moje stanje tada je bilo kao kada krava daje 20 litara mleka i prosipe ga.

Potpuno razumem stanje mojih vršnjaka i ostalih koji ne brinu o zdravlju i kuda to vodi.

Svi znaju čitati upozorenja na pakli cigareta da izaziva rak, međutim bolest je jača, pravi se luda svest da se zadovolji glad želje za dimom jer deluje kao opijum.

Dokle više  sintetičkog opijuma?

Svaka priča je laž ako nije uživo mumlanje da razumeš istinu.

Ko će brinuti o mom zdravlju ako neću JA.

Električni trotineti u gustom gradskom saobraćaju i skupa invalidska kolica na struju, su dokaz o broju bolesnika, jer ni pešaci nisu sigurni. Uz to bitnije su slušalice i pametni telefon od opreznosti.

Došao je kraj iluziji ili magijskoj svesti o vremenu koje uživo jeste TROMBOZA i

vakcina sa metalom da se bolesnik nepotrebno ne muči.
Prirodnik lek je oduvek čista voda, kvalitet ohlađene vodene pare.

Slika covid19 nije virus nego test za prebrojavanje razumnih i bolesnika.

Ta operacija traje i trajaće dok se bolesni urazume ili umru od vakcina i ostalih gluposti tipa GMO NANO.

Ne možeš razumeti sve vidljivo i tajne, ako uživo ne koristiš istinu stvarnog tela.

U slobodnoj prirodi bez vremena po satu, mag iz nečiste krvi je stvorio sat da sebi odredi trenutak slobode. Čoveka maga prati svest i kada se ne može probuditi iz kome, svest se gubi i dalje je mag u stvarnoj smrti.

Taj trenutak je istina uživo ili istina smrti.

Rođenje i smrt su jedna nula, jedna baza po pravdi bakterije, jedna istina, samo se razlikuju u čistoći krvi, koju razum održava vodom.

Zato zabludom svesti mag veruje da je bakterija zlo i ne razume prevaru da je virus na njoj nemoguć u dimenziji manjoj od apsolutne nule kakva je ona.


Zato je Sunce zlo jer ne razumem rotaciju Zemlje i noću kada treba spavati pratim Mesec.
Nečista krv je u osnovi mesečarenje, nesigurnost, nerealnost, neobjektivnost, početna ili napredna bolest, koja jedino oseća zlo i od njega se ne odvaja do smrti.

Dodao bih bitnu stvar oko svesti. Živo telo budno ili uspavano je neki nivo svesti. Međutim kada čovek namerno proguta nešto da izazove efekat opijuma u krvi, usporio je čuda i doveo svoju svest u zabludu.
To su uradili prvi vračevi i mudraci, a kasnije je prošireno na veru u boga, nauku, politiku, novac, GMO, NANO i 5G.

Pamet je posebna mudrost poltrona, ulizica, kurvi da se sistem verovanja iskoristi maksimalno za lični standard. Zato su sada takvi masovno pred kamerama jutub, jer su poljuljani, gube udobnu fotelju, internet otkriva sve, lokacije, imovinu i štiti bogate dok sami ne shvate zabludu.

Rešenje istinom uživo je moguće već sada, međutim problem je cenzura brisanja svake razumne poruke.

Jebi ga, koga bolest ne urazumi, smrt sigurno neće.


vakuum.blog.rs