BEZUSLOVNA LJUBAV

 

Bezuslovna ljubav


Prvi otkucaj srca je bezuslovna ili bezuvjetna ljubav, trenutak doživljen istinom koju svako razume kao prirodnu meru čistoće za opstanak. To je vodena para, bez boje, mirisa i ukusa, u vazduhu 36 stepeni, baš kakva treba srcu. Sve drugo je materijalna navika da razumeš razliku čistog i nečistog, bez jednostranog umišljanja nečistog.

Ako jasno ne razumeš pitanje, nećeš razumeti sebe, druge i ništa.

Istina je vatra kao korona Sunca, međutim trenutak je u pitanju zbog razumevanja i nikoga ne sprži.
Centar Sunca je apsolutna nula, zato je moć i baza kojoj sve sile sveta ne mogu ništa loše učiniti.

Vakcine su prevaspitavanje da se poštuju bogati. Izazivaju lošu naviku i bolest zavisnosti, čime direktno gađaju srce.

Treba razumeti, okeani i mora nisu voda za piće niti prirodnu proizvodnju, zbog čega je opstanak ugrožen. Ostale vode su jako nečiste. Hemijsko čišćenje vode je ubrzanje infarkta.

Pčele proizviode med, međutim maticu hrane mlečom. Srce je slično matici pčela, najviše treba vodu i hlorofil.

Jednom istinom svako može razumeti sebe i odbaciti materijalni um u svakom značenju reči, jer za ljubav iz srca zamena ne postoji.

Zbog diplome za svako stručno zanimanje ili priznanje, moraš verovati umu krvne slike i svesno lagati sebe, tako što slobodna čula i srce držiš u zatvoru. To je model poslušnosti, sada lično nepodnošljiv i svakim danom postaje sumnja u svest čoveka i ljudi.

Ako materijalni um čoveka koji veruje da krvnom slikom neće zaustaviti srce, prevedemo na stanje danas u svetu, razlika od bliske prošlosti je u tome što je infarkt masovna pojava.
Da li će to ljudi razumeti ili ne pokazaće period pred nama, a ne vreme umišljanja.

Sa aspekta života, krivac i šteta ne postoji, jer su ljudi uvek verovali tajnama zbog prljavog materijalizma, umirali glupo i slavili um, što čine i sada.

To nema veze sa živim bićima apostolske čistoće, jer um to ne razume, da bi u prirodi video apostole patuljke koje ništa ne napada.

Ko me strpljivo prati, u jednom trenutku će razumeti sebe.
Za one koji to nisu u stanju zbog materijalne bitnosti, kada bude gusto otkriću im tajnu spasenja.
Ta tajna sigurno više vredi od dijamanta krune svetske dominacije.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


 

LJUBAV

Ljubav


Ljubav je Sunce u srcu.
Apsolutna moć vakuuma centra Sunca, u srcu moć ponavljanja prvog otkucaja, istina razumevanja i razlikovanja svega, jedna inspirativna čista volja, bez materijalnog uticaja.
Centar Sunca je baza sveta pojava, kojoj apsolutno ništa materijalno u životu ne treba.
Srce je centar tela stvorenog u vodenjaku i put da vodom nastavi u prirodi.
Prema tome prvo je voda za naviku, a ne mleko, jer je na vodi i mleko stvoreno.

Sunce je centar jednog sveta pojava. Srce je centar jedne žive pojave na bazi Sunca.
Moć centra Sunca stvarno je vakuum koje izazivaju pojave u stvaranju svog centra.
Pojava je moćna u samoodržanju, samo ako je dovoljno čista.

Baza moći je bakterijska. Sve što pokuša na njoj jednako se razvije kao čisto i nečisto, jer je svet u celini univerzuma jedan materijalizam suprotnosti. To je životna igra sa svim pojavama u njoj.
Zbog toga je posedovanje kao vlasništvo isključeno, jer ko poseduje više materijalno, toliko gubi moć opstanka.
Razumi kolika je sila bosova korporacija i milijardera, a njih je previše, zato umišljaju nemoguće prirodne pojave.

Čovek je subjektivna krvna slika koja oduzima moć slobodne volje i razuma istine, jer nepravilno kucanje brže misli kako do smirenja.

Vera je objektivnost čoveka za materijalnu realnost, koliko je slika u ogledalu objektivna.
Zato se jadnik skriva u krvnoj slici i stalno umišlja kako je materijalizovati, da dokaže um.
Ako veruješ 10% toliko pritiskaš srce. Kada veruješ 100% srce ne kuca.
Svako verovanje preko svesti uma čoveka isključivo služi prekidu rada srca.
Ako razumeš to je smrt, ako veruješ to je raj.

Svest je iznuđena odluka mozga u korist čoveka, uvek protiv slobodnih čula i srca.

Um je slika ili ideja za materijalno stvaranje čoveka. Materijalni um je slobodan samo van tela, zato sve čini da prekine otkucaje srca. Um je ograničen osećanjima kao mera za pritisak na srce.
Recimo, sportista želi podići 500 kg, međutim moć srca razume granicu.
To važi za muziku, čovek bi pojačao tonove do daske, međutim srce je ograničeno za neprirodnu buku.
Svaka umetnost je umišljeni napad čoveka na srce, zato je sve više slika strave i užasa.
Realna je opasnost za srce, ako non stop gledaš slike strave i užasa na ekranu, jer su takve senzacije umu provlačne.

Kako razumeti sebe, pre nego um svesno ne napadne srce?

Zatvori usta, govori grlom dovoljno jasno kao kada govoriš jezikom. Kreni govoriti vokale a, e, i, o u.
A znači apsolutno, nematerijalno.
E znači evidentirano materijalno višak u krvi, realna opasnost za vakuum srca.
I znači istinska informacija.
O znači obruč oko uma čoveka.
U znači materijalno oslobađanje.
To je pesma ljubavi kojom se srce potpuno oslobađa, čovek izgubi svoju sliku i dalje razume slobodnu volju, kao inspiraciju da ne guta pogrešno.

Ovo je majka trebala naučiti bebu, odmah po rođenju kada je prvi put doživela otkucaj svoga srca i taj trenutak razumela za istinu u budućem životu bez umišljanja vremena za materijalno stvaranje.

Odustati od svesti uma čoveka zbog razuma trenutka istine je klasična bolest protiv slobodnog srca.

U tom pogledu sva crkvena, naučna, politička, novčana, internetska i nano umišljanja, su klasična paravojna formacija u telu, sa jednim ciljem da lukavo okruže i blokiraju srce da nikada više ne kuca, jer samo tako um gubi svest za materijalno stvaranje i prepušta se nečemu što tumači kao raj energije.

Sve od materijalnog uma u ime svesti čoveka po modelu krvne slike je velika sumnja u sebe, jer sve što se dešava po pitanju zdravlja ljudi u svetu, najpre je INFARKT.

Svaki komentar je umovanje da se spasi vera u sebe.
Istina je samo trenutak smirenog otkucaja srca, kako sam u tekstu opisao i najbolje da javno pokažem.

Umovi u svetu su jako podeljeni, od uma beskućnika do uma milijardera, zato je zbrka neviđena i opasnija od bilo kog rata do sada.

Sve je u igri spasenja čoveka koji i dalje ne odustaje od verovanja materijalnom umu, jer je i dalje svestan toga.
Testovi su statistika koja pokazuje koliko je potencijalnih infarkta, kao razumljiva istina kako dalje.

I lud razume šta guši srce.

Period masovnog odvikavanja materijalnog uma da postane ljubav u srcu je neizvodljiva zbog svih loših navika verovanja.
Procentualno se približavamo simbolu broja 9, što u procentima znači 90% ugroženo srce.

Prisilno vakcinisanje da se približimo tom broju znači, pre ćemo svi umreti nego da razumemo istinu prvog otkucaja srca.

Ako od apsolutne nule Sunca ne razumeš ni trenutak istine, bićeš žrtva umišljenog vremena, koje curi kao voda.

Ako su nam vazduh i voda procentualno previše zagađeni, ako su robe u trgovini blizu 90% veštačke, koga mi branimo, spašavamo ili guramo da pre nestane kao svedok vremena?

Vrednost materijalnog uma na osnovu dijamanta koji je stvoren u vodi, od dijamantne prašine srce prestaje kucati.
Nano tehnologije smo razvili da stvorimo cirkonijum zamenu za dijamant i kao nevidljivi materijal ubacimo u krv da blokiramo srce, u smislu završetka evolucije i oslobađanja uma.
Posle toga revolucija nije ni moguća, nego sve ide od početka, kao verovanje nojevoj barki.

Može li to iko razumeti, ili će nas masovni infarkt pre pokositi.
Svi umovi sveta, svako na svom nivou bogatstva i vlasništva krvne slike, branimo čoveka koji nas direktno vodi u raj preko smrti srca.

Da li je to priča za decu, đake, za potomstvo?

Jako je sporo sve reči u upotrebi jezikom prevoditi na istinu da-ne, međutim ako javno pokažem, svako to može probati uživo i konačno razumeti grešku umovanja vremenom po satu na štetu srca.

Srce nema sat, stvoreno je da slobodno na vodi u krvi i limfi kuca dok je Sunca u njemu.
Ako umom stvaraš stalni mrak oko srca, to su već bolesne želje da materijalno oko sebe bude i oko srca.

Moram reći posrani doktori pričaju o imunitetu krda, čime potpuno isključuju lično srce.
Infarkt je za njih kolektivni imunitet, tajna zbog koje su previše plaćeni da ćute šta se u materijalnom svetu dešava.

Virus materijalno nije moguć na bazi apsolutne bakterije.
Virus je metafora za trenutak istine. Znači ako svi veruju virusu, istinu niko neće razumeti i tako idemo svi u infark ili božju majku.

Svaki dan gledate na jutub ko se ne skida ispred kamera, spasioci zuba vremena kome fali još 10% do maksimuma kada nastupa masovni infarkt.

Daj više gasi to govno od telefona i ne idi u prodavnicu smrti.

Jesmo okruženi okeanima, morima vode, međutim naše srce nije rođeno da opstane u soli.
Ono vode koje srcu treba u staništima, namerno smo zagadili da zadovoljimo um čoveka.
Vazduh je takođe iz vode, i njega smo sjebali, sve sa jednim ciljem da ugušimo srce.

To je ljudsko prokletstvo, kanibalizam koji će masovno uslediti ako ovako nastavimo.

Sve logične reči bilo gde i bilo od koga su jedno zlo.
Samo je istina bez reči, samo vibriranje glasnicama da se stvori vakuum i jedina hrana za srce.
Ako krv i limfa budu jedno smeće, srce je mrtvo.

Počeo sam prevoditi šta znači simboli slova u govoru jezikom i malo ću vam pokazati, trebam duži period da svaki simbol razumem istinom.

A – apsolutna moć
B – baze sveta jednog života
V – vakuumom
G – guta silu materijalnih pojava
D – danju
Đ – đavolu noći
E – evidentirane materijalne greške
Ž – žalosne

Z – Zemlje
I – informacijama
J – jačim
K – kontriranjem
L – ludi
Lj - ljudi
M – materijalno

N – normalno
Nj – njuškom njuše
O – otimaju i okivaju srce
itd....

Brojevi od 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, znače

0 – apsolutno materijalni centar moći sveta
1 – savršena moć vode za prirodu kugle Zemlje
2 – deljenje jednog zbog materijalnih parazita, majka
3 – progresija kao drvo, sin uma
4 – stvaranje krsta zbog 4 strane sveta, lišće
5 – um na valu pučine vode mudro pokušava spasenje, žuta mrlja u oku jer samo vidi Sunce.
6 – otac materijalnog uma
7 – ćerka koja će rađeti umove
8 – najviši materijalni vrh
9 – gubi se kao duh.

1 + 0 kao 10 ponavljaju materijalni progres do 100%.
Posle 100% je inverzija, impresija, imitacija, iluzija materijalnog uma.

UM – materijalna neizvesnost vremena, čuđenje, uf, utopija, uzdah, ulaganje, umor, uobličenje krvne slike.

Prevodim i značenje nota kao početna i maksimalna dubina koju srce podnosi tonskom vibracijom.
Plitko do, pojačava re, mi, fa so, la, si, kada maksimum drugo do spašava srce.

Nema nam druge u materijalnom svetu, nego da razumemo srce, kuglu Zemlje, sve na njoj do korone Sunca i centra gde je apsolutno ništa materijalni vakuum, stvarno bakterijska moć.

vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK