SRCE

Srce

Čovek je krvna slika koju zdrava beba nema.

Začeće fetusa počinje od vodenog semena u vodenjaku, bez ništa što odrasli koriste.

Sunce u apsolutnom centru sveta na bazi ništa, u telu od krvi i mesa je srce.

Po rođenju prvi otkucaj srca svakome je doživljaj i istina za razumevanje čistog i nečistog.
Put čistoće je razum na bazi istine prvog doživljaja.
Put prljavog materijalizma je verovanje u svest od krvne slike.
Stvaranje krvne slike se izvodi materijalno, tako što loša navika gitanja razvije svest koja veruje sebi i jačem autoritetu.
Svest se pojačava verovanjem majci, porodici, ostalima.

Beba razume greške majke, međutim silom batina mora stvoriti naviku verovanja

Zdrava beba slobodnim srcem se ponaša kao živo Sunce koje usporene oči ne mogu gledati, niti je majka strpljiva da prati slobodne pokrete bebe.
Neko je davno izmislio čarobne formule opijuma za razne potrebe svesti, koje su sada na nivou sintetičke vakcine, kao otrovna strela koja gađa pravo u srce.

Ljudi masovno više koriste veštačke proizvode, jer prirodnih skoro i nema ili ih nema, skupi su, zabranjeni zbog GMO NANO.
Ljudska svest više veruje tvrdom disku pametnog telefona nego srcu, zbog čega je masovna sumnja u svest.
Kada se sumnja još poveća, ljudi će konačno prihvatiti razum kao bebe istinu od prvog doživljaja otkucaja srca.

Ne treba čekati vreme ucena, laži, cenzure, diktature, ako već sada svako može u sebi stvoriti stanje doživljeno prvim otkucajem srca.

Niko me ne zove da javno objasnim kako se to radi.
Dok god srce kuca, opstanak je izvestan, međutim kada srce stane zbog oslobađanja bolesti od zuba vremena, povratka nema.

Zatvaranjem usta, glasnim govorom grla, uskladi se disanje sa srcem, ubrza se krv, oslobode čula, isključi mozak i to je stanje kao kod prvog otkucaja srca.
Ta istina je odbačena ideologijom verovanja da je prljavi materijalizam na bazi krvne slike pravi put u životu.

Voda je baza 2/3 tela, 92% krvi,94% limfe, 96 % semena i 98% kap u pinealu mozga za jasno razlikovanje i razum istinom dozivljaja srca.

Baza jednog života sveta pojava je bakterija, dok je u prirodi voda.

Ako je voda prirodno čista kao krv i limfa bebe, na bazi baketrije ništa se ne razvija.

Otuda potreba i razum za čistu krv i slobodno kucanje srca u limfi.

U vodi pod pritiskom, temperaturom, u stalnom mraku pod tlom bez Sunca, stvori se dijamant, kao najviša vrednost.

Tom logikom je razvijena svest verovanja da se lukavstvom to može u telu.

Srce je slobodni doživljaj i jedina istina u životu, od slobodne vode u krvi i limfi.

Pojam slobode, stvarno su čista krv, limfa i srce kao centar za opstanak tela u životu.

Slobodno srce je besmrtnost, ljudima poznata preko mrtvog dijamanta koji sija.

Kada slike ekrana budu u rezoluciji kao realni dijamant, to će biti masovni infarkt.

Na tom smo putu i to je tajna.
Ne smemo dozvoliti svesti da nas pojede zub vremena masovnim infarktom.

Materijalno virus kao vremenska greška u verovanju za svest na sliku je panika zbog mogućeg infarkta.

Realna opasnost od slike nije moguća bez poremećaja krvi i srca.

Između muda za strast i mozga da svest opravda to, srce je žrtva.

Svojom čistoćom svaka beba jasno razume doživljaj trenutka prekida pupčane trake za istinu u životu.

Urođena je čistoća na bazi vode, navika je doživljaj materijalne prirode.

Prvi doživljaj oslobodi čula za udah i gutanje u ritmu srca.

Beba nema vijuge za svest, nego direktno razume kao kap vode na koži.

Ta kap je čista voda u pinealu, koju odrasli nemaju.

Bebi ne treba ime, prezime, datum rođenja, sat, horoskop, rođendan, govor jezikom, država, ni svest da veruje kako prljavi materijalizam ne izaziva infarkt zbog vremena u tome.

Bebi ni slučajno ne trebaju simboli vremena na čemu opstaju sva svesna verovanja prljavog materijalizma.

Sve će beba odrastanjem razumeti.

Fora je izazivanje zahvalnosti za prljav materijalizam.

Svetsku zahvalnost Tesli za otkriće najvećeg zla za infarkt niko ne razume.

Zato slavimo slične njemu i pretke koji su nas sjebali da verujemo zlu.
Svaki pronalazak je protiv prirode i srca, odavno zajedno opasna pretnja za masovni infarkt.

Bog je tajna, pretpostavka, zakon, novac i ucena ako sve ne razumeš doživljajem istine srca, zbog verovanja svesti.

Biljka suncokret prati Sunce i pčele na njoj, dok čovek stvoren na zlu čeka Mesec za krijumčarenje.

Mason rojal elite znači otkup zlata koju je kruna opljačkala. Ti samo veruješ da je to tvoje, inače je i dalje pod krunom.

Engleska dominacija je svetska politika mreže agenture, da spreči razum i likvidira svaku prepreku na putu verovanja prljavom materijalizmu.

Ceo svet je jedan sistem verovanja prljavom materijalizmu i preti da izbriše svedoka.

U svemu se biraju poslušni koji veruju da će postići više, bez obzira što je cena infarkt.

Voda nikad ne izaziva infarkt, dijamant stvoren na vodi je najbliži infarktu, zato bogati bolesnici plaćaju veoma skupu zamenu krvi od beba. Da, to niko ne razume da se živim bićima ne sme događati, jer svako u prirodi može imati čistu krv kao zdrava beba.


Političari, advokati, doktori, sudije, policija, agentura, uz blagoslov crkve, dele interes krađe i prodaje beba.

Čisto i prljavo su materijalno.

Čisto srcem razumeš, prljavo svesno veruješ.

Šamar po guzi i ubod zbog vakcine, jačom silom ubije doživljaj i umesto razuma probudi svest zbog bola.

Znači razum je slobodno srce, čula i krv, a svest je obrnuto lukavstvo vere za materinalnu zloupotrebu, proneveru i krijumčarenje.

Srce bez doživljaja sve oseća, trpi emocije, empatiju, bol, bolest i u trenutku istine smrti se smiri.

Krv bebe nije podeljena, nema krvnu grupu odraslih sa lošim navikama ni poremećaj slobodnih čula.

Sva verovanja i zabrane novac pojačava.

Ko nema novca ni za obrok, sigurno ne veruje, nego razume potrebu da treba raditi.

Sistem po logici verovanja, dopušta prevaru da se životari ili postane bogat.

Sve to je kratkog daha jer krvna slika guši srce.

Masovni problem u svetu je infarkt, već dve godine tajna, jer ljudi veruju u ono što je imenovano za uzrok.

Pojam virus znači nematerojalno vreme greške u programu mašine, greške u proizvodu, međutim uživo takva greška je infarkt.

Nevidljivi materijali u proizvodima kao napredak tehnologija, vreme za infarkt skraćuju maksimalno.

Test pokazuje predinfarktno stanje, naravno sa logičnim tumačenjem da veruješ uzroku kako je prikazan masovnom slikom.

Inače sliku, kao inverziju ili negativ ogledala, niko svestan svega što veruje ne razume.

Samo ako razmisliš i svest vere vratiš na nulu, uzrok razumeš baš kao beba prekid pupčane trake.

Verovanja su stvorila logične simbole vremena da se njima ubije razum.

Grb, zastava, novac, sat, svaka slika, logične reči, umetnost, muzika, sport, naučna otkrića, zaštitni znak, služe da vreme misli materijalizuje.

Jedini materijal je destilovana voda koja svakome povrati razum, opere krv, oslobodi čula, smiri srce i isključi mozak kojim se brani vera materijalne zloupotrebe telom.

Voda je neugodna kao istina dok ne stvoriš naviku, jer brzo tera na pišanje, nije pogodna za uživanje. Vodu bez boje, mirisa i ukusa, kao svestan prljavi materijalista trebaš razumeti da bi je prihvatio. Srce u životu trebaš razumeti jednako kao Sunce, da slobodan u prirodi sebi ne stvaraš opasnost.

Golo telo razume sve, jer je koža najveće slobodno čulo. Stalno obučeno telo izaziva neiskrenost i jaku potrebu da razumem lošu naviku.

Svako razume hodanje po vodi, pesku, zemlji, međutim prema betonu, asfaltu, metalu, staklu, mermeru, plastici, ljudi su samo svesni takve prljave materijalne potrebe.

Tu naviku imaju zbog krvne slike. Ako je slika postala skulptura u krvi, izvestan je infarkt srca.
Ako dovedeš krv da sva bude kao u venama, to ne prolazi kroz srce.

Sve stvaramo da ne razumemo srcem, nego verujemo lažima svesti.

Na prvi pogled svako razume ako ne krene misliti.

Zbog verske svesti niko ne razume da nevidljivi materijali za čula i državne inspekcije, nisu nevidljivi za srce.

Tehnologija je klasična navlakuša da te reklamom na 5G dovede do infarkta, jer je to cilj evolucije vremena.

U smrti se oslobađa bolest jer subjekt gubi silu. To je infarkt, pod maskom virus sada.

Ne postoji vakcina protiv infarkta, nego da izazove infarkt.

Poruka bebe je, majko ako si me prirodno rodila da telom razumem doživljaj za istinu, zašto si me naučila da verujem zloupotrebu tela.

Ta beba je preko generacija civilizacije ubrzala vreme vera i blizu smo vrhuncu.
Stvarno nismo ovce da ne razumemo opasnosti koje izazivaju infarkt.

Ako prvo treba gutati čistu vodu da srce bude slobodno od krvi u limfi, nemoj praviti limunadu, kolu, šveps, pivo i ostale navlakuše da u kratkom vremenu dobiješ infarkt.
Infarkt nije strašan jer ne boli, opasna je bolest do infarkta.

Ono što će otkriti nove bebe je pustoš u prirodi, svi bolesni od srca.

Beba ne govori jezik majke, ali jasno razume njene greške u svemu materijalnom.

Zata majka žuri da bebu opije i probudi joj svest da veruje krvnoj slici za sve materijalne zloupotrebe.

To je prokletstvo ljudi, rodi se zdravo i nastavi bez razuma.

Čist bazni materijalizam prirode na vodi je sloboda opstanka u životu, dok je sve drugo veštački krijumčarenje smrtna presuda infarktom.

Svest zbog verovanja i tehnologije za nevidljive matetijale je na korak od masovnog infarkta.

Sistem se brani virusom, u nadi da će većina verovati, međutim nikome nije do infarkta.


Poremećaj krvne slike oduzima slobodu čulima zato,

oči najpre reaguju strahom protiv materijalnog bogatstva kojim se ugrožava srce. Oči se oslobode kada krv dođe u polne organe.

Usta zato reaguju pohlepom i još uvek biraju šta treba gutati zbog srca.

U sredini je neiskrenost, kao borba svesti i razuma, zbog najvećeg čula kože koja je u posebnom odnosu prema materijalnoj opsnosti.

Uši kao čulo trpe svest čoveka, zato se stvori mržnja koju niko ne razume objasniti.

Problem mržnje je dvostruk i nije slučajno što zbog mržnje počinju sukobi i ratovi.
Nesigurna mržnja u svoju krvnu sliku, svesno grabi bogatstvo i ujedno izaziva mržnju onih koji je znaju. Tako dolazi do sukoba u partnerstvu različitih materijalnih interesa.

Ponosni su svi koji su zbog materijalnog bogatstva na bazi krvne slike, pokvarili čulo disanja – nos, zato se guše ispod grla.

Ako materijalizam završi strahom zbog realnih oči, srce nije ugroženo.

Videti hranu nije opasno dok nije u krvi.

Međutim ne treba stvoriti naviku poslušnih oči.

Zbog verovanja, ljudima otkazuju čula za realnost.

Vakcine bodu u srce da razumeš prljavi materijalizam i da ne veruješ u ništa ako razumeš prvu istinu kucanja srca.

Problem verovanja je izazivanje navike za prljavi materijalizam.

Vera = materijalna pronevera i zloupotreba srca koje trpi loše navike lukavstvom poremećaja krvne slike.

Na tome temelju je društveni sistem i svet nasilja prljavim materijalizmom u celini gušenja od smeća svuda i oko srca, na trenutak od infarkta. Upravo to može sprečiti trenutak razuma.

Vera svaka je zloupotreba u jednom opstanku telom i kazna gubitka razuma.

Ni u telu niko ne može sakriti ništa, iz prostog razloga što postojimo na apsolutno ništa, materijalno se formiramo i zbog verske zloupotrebe nestanemo.

Pravda je od ništa ništa.

Sve između ništa je održivo ćistoćom na bazi savršene vode u prirodi.

U svakom smislu i značenju, vera za zloupotrebu svesti, niko neće otkriti zub vremena. Dok god se materijalna pronevera ne vrati prirodi, vreme misli, najpre slomi srce, osećanjima, zloupotrebom čula, emocijama, empatijom, bolom, bolešću i ko se ne urazumi vreme se oslobodi smrću.

U veri se sve lomi tehnologijom da neće biti opasno.

Priča o duhu, njegovom ocu i majci je mudrac složio da opravda vremensku kaznu. Čak je napisao biblijski zakon.

Prvi takav zapis je krst za proveru razuma, da li ostaješ na nuli slobodne čistoće, gde počinje krst, ili se razapneš u vremenu zbog materijalne zloupotrebe, krijumčarenja oko sebe i u sebi.

Svaka bolest je gubitak razuma za materijalnu zloupotrebu, koju nazivamo svest, pamet, kultura, etika, moral.

Vreme svako razume kada nešto curi kao voda i ostaje mrtvo suvo.

Ako stabilan zemni gas koristiš verom da neće eksplodirati, uvek si u strahu od vremena.

Potpuno stabilnu sirovu naftu, kada tehnologijom ubrzaš, dobiješ eksplozivno gorivo kao najkraće vreme za moguću opasnost u saobraćaju.

To važi za sve veštačke materijalne promene silom skraćivanja vremena.

U tehnologiji skraćivanje vremena se postiže homogenizacijom.

Tako stabila ruda uranijuma postane atomska bomba.

Sada imamo masovnu pojavu veštačkih proizvoda, gde je ambalaža skuplja od proizvoda i vremenska kazna, jer se ne razgrađuje ni ambalaža ni proizvod progutan u krvi.

Tako je svaka koka kola, svaka pasta za zube, svaka žvakaća guma, baš sve veštačko, klaster bomba koja izaziva zgrušavanje krvi nerazumnika i njegove okoline.

To je poruka slike zbog koje je dve godine posebna panika u svetu.

Ova situacija u svetu je to, neću imenovati jer me tada briše program cenzure.


Vreme je period čekanja da krvna slika postane materijalna forma u krvi, kojom se srce 100% smiri, jer je u pitanju ugrušak koji izaziva infarkt.

vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK