PRAVDA

Pravda


Svako razume da trajanje u životu telom od krvi i mesa na bazi 2/3 vode, počinje prvim i završava zadnjim otkucajem srca, bez računanja vremena po satu, sa čistom voljom, bez materijalnih želja.
Između je čovek ili materijalna sila krvne slike, koju niko ne želi razumeti jer su materijalne želje u pitanju, preterivanja do bolesti srca, bez prirodne volje za čisto. Čovek je vaspitan i obrazovan da veruje sebi do ispunjenja želja, međutim nema poverenje u sebe, jer sve radi protiv srca.


Ko veruje u materijalne tajne, ne razume sebi je najveća tajna.

Ako je krvna slika tajna, materijalne želje nisu tajna, nije tajna uznemireno srce i infarkt.
Niti su uzroci tajna.

Sva verovanja služe da bi trajao kraće u životu na bazi čistoće, jer nisam takav.
Logika verovanja je sve što se rodi čisto, brzo naučiti da veruje prljavom materijalizmu i ko zaustavi srce taj je dobio u igri na sreću.


Verovanje je ograničeno trajanje po satu na osnovu krvne slike i slike meseca. Zbog toga niko ne razume čisto niti ide u pravcu volje, jer su verovanja nezasitne i bolesne materijalne želje.

Sunce i voda su potpuni sklad.
Ako te zaključaju u praznoj sobi dijamantom i vodom. Svakako ćeš preživeti od vode i razumeti da je novac u sistemu vrednosti materijalna prevara.Upravo to razume i beba.

Sva učenja služe da ljudi veruju materijalnom bogatstvu bez mere za maksimum i to preko srca.


Diktatura znači stvori otpor u sebi u krvi i tako napadaš srce.

Verovanja se izvode jačom materijalnom silom.
Oduzimaju moć trajanja čistoćom, razumevanje, razlikovanje, tumačenje.
Dan i noć ne počinju niti završavaju, a ljudi ipak veruju. U pitanju je jedna rotacija Zemlje oko sebe u odnosu na nepomično Sunce u centru.

Prvi otkucaj pokrene nečisto i dalje srce služi za meru čistoće.

Čisto nema predstavu, nema sliku, nema veru.
Zato dete ne kaže JA, niti beba vidi sebe u ogledalu, niti misli boje.

Oprati krv da nema krvnu sliku, gubi se JA u predstavljanju. Takvog učenja nemamo.
Verovanja na nivou diktature isključivo služe da se stvara otpor u krvi.
Savršen protest je bez protesta, samo ogromna moć grupe utiče na silu policije i vojske.

Oprati krvnu sliku znači piti čistu vodu, od vodene pare, posle čega razumeš ostale materijale i shvatiš prirodno je najbolje, bez obzira što se kvari, jer se obnavlja.


Ne možeš prestati sa verovanjem ako ne opereš krvnu sliku.
Slobodna čula budno čuvaju srce kao pčele maticu, biraju čisto, greju, hlade, brane parazitima da se razviju na bakteriji.
Urođeni izbor je voda bez boje, mirisa i ukusa, prva do apsolutne čistoće, od koje paraziti beže.


Greška se dogodila odmah po rođenju na suvom i nečistom vazduhu, kao prva navika koja se pamti i razvija nekakvu sliku u krvi.


Parazit koga čula ne vide je silom ušao u telo kroz tesno grlo ili kroz kožu.
Ne možeš razumeti u pitanju je čovek, um krvne slike, svest, pamet, u predstavljanju JA.
Taj um samo želi da nije u telu. Jedini način da izađe iz tela je smrt ili pranje krvne slike.

Na kurac pravednog srca nabijem sve koji šire ideju verovanja prljavom materijalizmu, sa žrtvom srca na kraju, kao isus na krstu u izmišljenoj priči za lakoverne.

Srce je direktno u životu.

Subjektivna krvna slika je um čoveka koji od rođenja napada srce.

Istinu čistog i opasnog svako može razumeti kada razbije krvnu sliku.

To se može glasnicama i knedla tumači otkucaje srca, šta je dobro ili loše.

Od rođenja svaka beba može razumeti srce preko knedle i birati čisto za gutanje i oko sebe.

Namerno vaspitanje služi da beba ne razume čist život,  nego stvori bolesne navike verovanja prljavom materijalizmu.


Svaka beba po srcu razume okolonu.


Verovanje je isključivo zbog materijalne koristi sa žrtvom srca. Bez srca kao bez Sunca.


Verujem sebi bez poverenja u sebe i ne razumem, skraćuje vreme trajanja, kada srce reši problem.

Čovek želi materijalnu slobodu, srce trpi i ispuni tu želju.

Sloboda je srazmerna čistoći.


Istina je sve stvarno jasno, svaki trenutak kada razumeš srce, bez vere u sebe.


Život nije za tumačenje logikom, nego istina stvarno koju svako može razumeti doživljajem otkucaja srca, jasno knedlom za loše i opasno.

Prljavi materijalizam je odavno na delu veštačko smeće i masovna pojava infarkta, kao skupa tajna pod maskom virusa koji materijalno nije moguć.


Do sada samo 7 osoba u svetu zna da korona virus ne postoji, dok ostala većina veruje na svoj način materijalnog interesa.

Ako nešto znaju dve osobe, tajna nije moguća.

Tačno se zna ko, kada, gde, čijom idejom je nacrtao sliku covid19, koja je na 5G umnožena da deluje kao virus u vremenu verovanja.

Vreme i prostor stvarno ne postoje, pa tako ni virus kao vremenska greška programirane mašine, nije osoba sa srcem.


Masovno je infarkt i svako se na svoj način pravi lud, zato dve godine traje mučenje i trajaće sve dok vakcine ne ubrzaju infarkt, posle čega će još neko razumeti uzrok.


Upravo infarkt kao poslefica zadnjeg otkucaja srca nije nikakva tajna, međutim zbog materijalnog interesa svako u tome profitira, jer ionako životnema cenu, nego se propagira obavezna žrtva.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK