PRIVATIZACIJA

Vakuum

Privatizacija


Ideju je razradio Bill Gates, ako sam vlasnik svog srca, dovoljno sam sila kao milijarder da budem vlasnik slabijih.

Simbolizam njegovog imena možemo tumačiti bilo svih srca je u gejtu, pretnja infarktom.


Jednom laži sva srca su uznemirena i evo dve godine nas spašavaju jer ne razumemo sliku covid19.


C = certificate (certifikat)

O = of (de)

V = vacctination
I = identity (identitet)
D = document (pasport / karta)

19 = prvo i deveto slovo abecede (A i I), što znači veštačka inteligencija.

Veštačka inteligencija = nerazgradiv veštački otpad.

Čip je prost minijaturni višeslojni kontaktor za sliku ekrana.


U pitanju je privatizacija društvenog sistema.


Legalizacija svega veštačkog, kriminala, paravan je za legalizaciju budućeg vlasnika sveta.

Dugo se provlači priča da svetom upravlja masonerija krune, ljudi iz senke, duboka država.

5G ubrzava proces privatizacije.


Lažna uzbuna sa nemogućim virusom je dokaz koliko većina u svetu ne razume potrebu za slobodom u prirodi.

Ljudi su sluge svemu, navodno uživaju.


Ljudska vrsta ne postoji. U sistemu smo registrovana i praćena čovelika bića, jer sve radimo po slici kao u ogledalu  od krvne slike do slika ummisli.


Svaka ostvarena ljudska ideja je materijalna destrukcija, navodno tehnološki napredak.


Toliko smo napredovali u sistemu vrednosti i zaradili logor do kraja, jer niko ne razume istinu da se odustane od krivog puta.


Privatni računi, nalog, posedovni list, služe kao maska za gubitak identiteta.

Upravo navikavanje ljudi na QR kod vodi tom cilju.


Ko sprovodi dikaturu, veruje biće zaštićen od novog vlasnika sveta, međutim to nije moguće, jer je veštački proizvod svima jednako realna opasnost.


Ovo stanje sada je tragikomedija igre na sreću, tako što će proslava gubitnika biti ritual masovne sekte.


Ništa nije džabe ni izreka posle jebanja nema kajanja.


Svest je lična ekspresija i kazna po pravdi srca.

Ljubav u sistemu novca se plaća, tako niko nema iskustvo slobodne ljubavi.


Mi u životu stvaramo veštačko jer ne razumemo početak je bio prirodan.


Logika je slikovitim rečima vremenski igrokaz i sigurno nas vodi do ispunjenja želja.

Pred raj svako će lično razumeti put materijalnog pakla.


Svako grabi da bude neko i nešto, međutim obavezno završi u ništa, gde je početak kruga lova u mutnom na sreću. Apsolutno ništa stvarno pojavu nema, zato je sveprisutnost koju niko ne razume.
Od ništa sve i sve bude ništa ako nema čistoću za samoodržanje.


Nekulturnim mumlanjem i vriskom grla sa zatvorenim ustima, svako može razumeti sebe objektivno kao realno.

To je prirodni način da odvratiš naviku svesti da pravi neoprostive greške.


Sve što je bilo označeno covid19, menja se u QR kod.

Po tome je jasno da nema nikakvog virusa.

Kada sve bude QR kod, ulazimo u novu realnost i internet gasi sve naloge.

Bogati ni sada ne koriste internet.


Oči i ostala čula ne vide realno ako ih nečista krv blokira. Tu krv jedino muti čovek-bog za telo.


Plan je da bogati rade šta žele.

Zato im narod odmah treba oduzeti sve i strpati ih u doživotni zatvor.


Naravno to treba razumeti, a ne nadati se spasenju od nebeskog carstva.


Svi skrivamo lični identitet, međutim posle svega pogrešnog, srce će nam otkriti istinu od koje bežimo, jednako kao što bežimo od života, da neće više trpeti veštačko stvaranje.


Čovek iz inata sprema osvetu srcu, jer bezuslovno koristi istinu.


Kod obrazovanih ljudi, rangirani diplomom i požajem, prepoznaj i razumi loše materijalne navike.

Ne beži nego sebe odredi između sistema i života. Vidiš šta sistem radi od tebe i samo pređi na stranu istine života.

Pij prvo vodu pre jela, smiri srce i ne dozvoli da te logika svesti vuče u smrt.

Loše navike samo to rade, svaki trenutak bez istine koriste da se približe smrti.


Jedno je jednostavno, čisto, jasno, razumljivo, stvarno istina, volja, ljubav, sloboda,

Želje nemaju mesto u toj čistoći i one su nam oduvek kost u grlu, koju gutamo kao iglu koja bode srce.


Bez sumnje za materijalni svet moć privlačenja je vakuum, za svet univerzuma apsolutni, za pojave recipročan njihovoj sili.


Na taj način razumemo kako jednu moć jednako koriste sve ponave.


Vakuum je urođena moć samoodržanja.

Zbog prirodnih potreba stvore se navike većeg punjenja od pražnjenja.

Punjenje je potencijal i ako razumeš potrebu pražnjenja, održavaš moć razuma bez pritiska umišljanja.


Zatrpani veštačkim proizvodima, nameće se potreba kako se osloboditi loših navika.


Sva verovanja su razna učenja silom kalorija, snagom, pritiskom, duhom, zakonom, novcem.


Potpuno smo odbacili moć čistoće, zato niko ne razume istinu.


Trudnica i majka ne razume moć čistoće, zato bebu vaspitava suprotno i to se nastavlja u školi, poslu, porodici, do kraja.


Gravitaciju i rotaciju kugle Zemlje izaziva  apsolutna moć, zbog čega sile dejuju spiralno turbulentno.


Sve sile sveta početak su korone Sunca na 89 km od centra, temperatura 5,5 miliona stepeni.

Centar spiralno uvlači silu korone, da bi na 12 km od centra prešla u apsolutnu moć.


Logikom smo zamenili značenja sile i moći, zato nas svetska sila svega veštački stvorenog, jednom ucenom drži u neodlučnosti.

Pod pritiskom iznutra ni sebe ne razumeš.


Održati se silom je utopija pogrešnim putem.

Taj put je sve veštački stvoreno, sada blizu vrha i pitanje možemo li promeniti navike?


Beba je autoritet moći, međutim odrasli odlučuju da li će prvi put uvažiti da je istina jedna moć svakome da sebe preusmeri pravim putem moći.

Jednom razum na bazi trenutka istine, moćno privuče svest da ne greši.


Na kugli Zemlje nikada nije bilo apostola, što znači evoluciju logikom ćemo zameniti revolucijom istinske čistoće u svemu.

Taj period prema čistoći je utoliko kraći ako razumemo moć vakuumske čistoće.


Za čistu krv i limfu treba razum za biranje svega u ponudi, posebno veštačkoj.

To nam je urođeno, ako se tome posvetimo.


Društveni sistem je privatizovan, a ova sranja sa virusom, maskama i vakcinama je paravan da se predstavi novi vlasnik u ime države.

Niko ne razume u pitanju je internet.


vakuum.blog.rs
fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK