BOLEST

Bolest


Svakome je život tajna i čudo ako je navikao na veštačke proizvode i njima nema kraja.


Bez ikakve sumnje bilo šta veštačko u telu od krvi i mesa izaziva poremećaj organizma i loše navike za razvoj jedne bolesti zavisnosti od nečistog.


Svako se rodi zdrav i slobodan da razume sebe kao naviku.


Nečista krv samo kalorije traži, zato je veštačka proizvodnja masovna bolest.


Ne trebamo čekati da svi budemo u predinfarktnom stanju, da bi prekinuli sa proizvodnjom veštačkog smeća.


Ono što svi trebamo je sloboda i priroda.

Nije tajna da smo zbog jedne bolesti svi žrtve.


Kao što je svako sebi krvna slika i slika u ogledalu, tako kugla Zemlja pokazuje svoju sliku Mesecom.


Tako smo svi bolesnici od veštačkih proizvoda prepoznali sebe u jednoj slici covid19.

Pred svima je pitanje kako dalje, sa veštačkim proizvodima ili prirodno?

Problem je težak zbog  milijardera, koji otrovnim vakcinama žele opravdati veštačku proizvodnju bez kontrole kvaliteta.


Teraju nas da zaratimo nevakcinisani i vakcinisani.


Kada svako razume opasnost od veštačkih proizvoda, posebno od interneta, odvikavanje će biti masovno.

Do tada će svako zlo pokušati da se održi.


Zbog apstraktne duše niko ne razume potrebu zdravog tela.

Nečisti nemaju izbora, moraju verovati u smeće koje gutaju i borave u njemu.

Loša navika nikada nije čisto.


Pojam prirodno i veštački lepo su suprotnosti kao rođenje i smrt.


Jedno Sunce, jedan život, jedno biće i jedno srce, jedna slobodna igra suprotnosti, jedna sveprisutnost, jedna bezvremenost, jedno materijalno, fizičko, mehaničko, jedna istina ko razlikuje i razume dan i noć, prirodno i veštačko, silu parazita i moć čistoće.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


APSOLUTNO NIŠTA

Apsolutno ništa

Razumeti sebe gosta i naviku u telu od krvi i mesa nije moguće bez istine stvarnog Sunca.

Jedno srce korone i jedno oko u centru Sunca, bezuslovna su ljubav svakoj pojavi za opstanak u životu.

Apsolutno ništa van jednog Sunca nije moguće.

Srce Sunca se koronom daje svakoj pojavi i nevidljivim okom prati na putu opstanka.

Korona Sunca je otvoreno srce, sa budnim  okom u centru.


Srce i oči u skladu su istina koju bolesni materijalista ne koristi i zato ne razume materijalne opasnosti.


Materijalna navika zbog interesa bez ljubavi, ne može gledati Sunce, zato su jadnici prihvatili sliku Meseca.

Sve računamo po slici Meseca i tako sam JA slikom tela bitniji od zdravlja organizma. Po toj logici slika reklame je bitnija od veštačkog proizvoda.


Zbog slike Meseca umišljamo zvezde, a one su želje svakoga, kao mineralni kristalni višak u krvi.

Znači zvezde ne postoje, kao što mnoge logične reči nisu pojmovi za stvarnost.

Niko ne razume brze slike 5G reklama za veštačko smeće i ozbiljnu pretnju opstanka.


Vuhan i slepi miševi su predznak jadnicima, da će uskoro postati slepi miševi kao čip bez ekrana.


Ni jedna majka nije rodila čoveka koji se predstavlja JA i ne razume sebe, nego kao slepi miš lovi po mesečini.

Umišljanje i materijalna svest su veća tama od tunela bez sijalica.

Osobe bez vida koriste druga čula.

Navika potpune zavisnosti od veštačkog je najteža bolest jer telo ne koristi slobodna čula, nego iznutra slepo oseća i guta svašta za smirenje.


Jedan život zna sve i svako u životu istinom može znati sve.


Odrasli u krvi skrivaju tajnu navike.

To se prvo smuti a onda oseća nerealno.


Sve i apsolutno ništa su jedno materijalno, fizičko i mehaničko.


Ne razumemo apsolutno ništa, zato je cena gubitak prava na opstanak.


Apsolutno ništa nije moglo početi, niti je moguće da pojave u njemu nestanu.

U pitanju je apsolutni materijalizam, sloboda i moć bez logičnog tumačenja.


Jedino je istinom moguće razumeti.


Na kugli Zemlje nije moguće ni apsolutno ni relativno jer se sve menja u trenutku nama razumljive istine doživljajem, zbog fotonske emisije korone i pojava.


Naša čula apsolutno ne registruju, nego telo kao celina doživljava promene.

Sve kraće od doživljaja tipa struja, otrov, eksplozija, su opasnosti koje ne trebamo stvarati.


Prirodnu opasnost doživljavamo, međutim veštačku opasnost osećamo kao izazov da je probamo nadmudriti.


U prirodi kugle Zemlje nije moguće apsolutno stanje, jer je svuda vazduh, voda, tlo, pojave.


Period opstanka je proporcionalan čistoći na bazi vode.


Stvaranjem sile pojava izaziva vakuum koji moćno vuče u ništa.


Znači sve stvoreno je periodični pokušaj održanja silom i kako sila slabi, pojava se gubi.


Istina je nešto lično čime je svako rođen i potpuno znanje, jasno kao trenutak doživljene kapi vode na dlanu.

Upravo je u pitanju kap čiste vode iz krvi u pinealu mozga.

Nikada to nije objašnjeno zbog loših materijalnih navika.


Na bilo koji način svet je jedno postojanje, životna igra suprotnosti nebitnog lica i bitne celine, na bazi vode i vakuuma.


Život je bezuslovnost i sveprisutnost, zato je svaka pojava u životu i održava se čistoćom, jer jači parazit tipa navika čoveka silom uništi sebe u pokušaju bežanja od sebe.


Navikli smo predstavljati se slikom, jer nam se ne vidi organizam.


Navika sama sebi pomuti razum i tako bez istine do kraja u životu služi bolest zavisnosti.


Voda za opstanak je samo u prirodi.

U bogomolji su sveće, slike, mrtvi predmeti i nečiste navike bogomoljaca.

U knjigama nema vode.

U zakonima nema vode.

Na ekranu nema vode.

U veštačkom proizvodu voda trpi svo smeće.


Mi branimo nečisto navodno je duhovno i duševno.

Zbog toga ne razumemo čisto na bazi vode za opstanak.


Priče o vanzemaljcima, iluminatima i reptilima su predznak da ćemo brzo to razumeti istinom u sebi.


Nekada je veštačko bilo senzacija i privilegija bogatih, sada je obrnuto, koliko je u gradu smeća, toliko je u telima niže klase.


Ako razumeš prirodno ne košta i svima je dostupno.


Zašto smo napravili gradove, kanalizacije i gde odlazi veštački otpad, ili je bumerang koji se ne odvaja od uzročnika?


Ne razumemo štetu od električne struje i tehnogija.


Ne razumemo ništa od čistoće, jer sa lošim navikama rutinski mutimo i krv koja nas održava u životu.


Rođenje i smrt su lična istina između, po logici društvena obaveza, jer materijalisti nikada nisu slobodni, uvek ih neko usmerava kao ovce.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

DOŽIVLJAJ

Doživljaj


Apsolutno stvarno ništa nije od vere u tajnu, tumačenja nauke, sile zakona, vrednosti novca, slike interneta i neimenovanih materijala.

Pre svega i posle svega je navika svesti intetesa.


Ne veruj u ništa, proveravaj sve da bi razumeo sebe i druge kao jasan doživljaj kapi vode.

Uzrok verovanja je materijalna korist zbog krvne slike, kojoj prvo treba voda 92%.

Navikom gutanja mutne vode, izaziva osećaj veće materijalne koristi i to pređe u bolest, tešku za razumevanje i odvikavanje.


Uticaj slika preko ekrana su reklame za veštačke proizvode u masovnoj potrošnji, isključivo zbog verovanja koje prate loše navike.

Možemo skrivati uzrok veštačkih proizvoda, međutim ne možemo skrivati ponašanje i predinfarktna stanja.

To je dovoljan razlog da svako pozove istinu u pomoć, da preko posledica razumemo uzroke i odbacimo ih.


U telu od krvi i mesa, na bazi vibriranja vakuma i strujanja vodene krvi i limfe, sve je materijalno sa fizičkim promenama mehaničkim mešanjem ili čišćenjem.

Nema u telu duhovnog, duševnog, nema ljudskog ni logičnog.

Čist razum je jedna istina kao realnost.

Mutan razum je svest o materijalnoj potrebi.

Niko ne guta duh, niti se tome oduševljava, nego uvek materijalno.


Život je posledica vibriranja moći vakuuma.

Voda na Zemlji je uz vakuum.


Mesec nema nikakvog uticaja jer je samo slika, uzeta kao duh vremena zbog krvne slike loše navike čoveka.


Ponašanje pojava, samim tim i organa tela, u vezi je sa Suncem i 7 kugli.


Telo živog bića je deo kugle Zemlje, u životu sveta pojava.

U telu je bitna voda, 2/3 koliko je vodena površina Zemlje.


Doživljaj je sključivo lična ili osobna istina u trenutku jasno razlikovanje i razumevanje.

Dva ista doživljaja nema, jer je opstanak u jednom životu.

Doživljaj tela, okoline, neba, Sunca, je slobodnim čulima, u trenutku pre nego krvna slika nešto oseti kao materijalnu potrebu.


Beba samo doživljaj koristi da razume istinski.

Navika majke su osećanja, zato uči bebu da oseća veću materijalnu potrebu i to je glavni uzrok zašto odrasli ne koriste istinu za razumevanje, nego umišljaju svoju krvnu sliku, obrnuto kao u ogledalu. Nije teško razumeti da nikada alkohol ne treba pre vode, da bi srce i organizam održali zdravlje. Sama navika vrši obrtanje potrebe i mi to zovemo čovek, svest, subjekt, duh, duša, što stvarno nije tačno.


Loša navika je pre doživljaja pritisak osećanja i to većina koristi.


Postojanje je materijalno, fizičko i mehaničko. Nije duhovno, duševno ni logično.

Pojam čovek je izmišljena reč za nečistu krv zbog koje nije moguća istina.


Od 8 kugle Zemlja je najteža gravitacijom i na samoj periferiji univerzuma, zbog vode.

Ujedno kugla Zemlja najsporije rotira oko svoje ose.


Sunce je apsolutni centar jednog života sveta pojava na bazi vakuuma, dok je srce centar tela za opstanak u tom životu na bazi vode.


Van atmosfere kugle Zemlje jedino je moguće kretanje fotona.

Jednom stvorena kugla Zemlja od vode, uvek će tako ostati, samo bez nas nerazumnih.


Sve pretvaramo u slike i reklame, da doživljaja bude manje, da osećamo potrebu za veštačko.


Telo od krvi i mesa srcem je u apsolutnom životu na bazi savršene vode.


Sve na apsolutnoj bazi se umnožava, zato čista voda služi da spreči ili uspori razvoj parazitnog viška.


Višak u krvi je posebna sila koju svako oseća kao želje za materijalnim.


Kao što je priroda slobodna, tako krv, limfa, srce i organi trebaju čistu vodu za potpuno jasan doživljaj, za razlikovanje i razum.


Voda na kugli Zemlji vrši ulogu apsolutnog vakuuma centra Sunca.

Vatra na kugli Zemlji je u ulozi korone Sunca.


Veštačka proizvodnja previše koristi vatru, zato je koronarna opasnost velika.


Vodena para je kao neutralna istina između vatre i vode, jer napusti i vatru i vodu.

Zato se destilovana voda ne kvari.

Zato je istina lična jasnoća u trenutku kapi čiste vode u pinealu.

Svest ne dozvoljava istinu, zbog nečiste krvi. Ne postoji svest, nego lični potreba da se smanji pritisak taloga u krvi.


Konačno vodena para nije duh, nego savršenstvo koje nam treba da sve razumemo istinom.


Temperatura van atmosfere kugle Zemlje se povećava prema koroni do maksimalno 2400 stepena celzijusa.
Astronomija, astrofizika, astrologija i sve u vezi s tim je manipulativna logika kojom potiskujemo istinu da ne razumemo šta se stvarno u životu dešava.


Centar Sunca je apsolutni vakuum prečnika 24 km na slobodnoj nuli bez pojave.

Opasna je igra stvarati veću temperaturu na Zemlji i mi to maksimalno koristimo u veštačkoj proizvodnji.


Univerzum je porodica kugli sa Suncem u centru, koje je veoma malo u odnosu na Zemlju.

Prečnik vidljive korone Sunca je 178 km.

Ostatak je konstanta perioda fotonske emisije, vibriranjem moći vakuuma.

Tu nema nikakve energije, vremena ni prostora, nego oblikovanje informatičkih pojava, koje su stvarno na kugli Zemlji.

Fotonska emisija nije svetlost kao što logikom tumačimo.


Sunce je kao srce za kuglu Zemlje, dok je korona sa fotonima kao mineral voda iona.

Niko ne razume da je ceo svet univerzuma predstavljen kuglom Zemlje. Jednostavnost postojanja je kao od 1 do 9 sa 0 za ponavljanje.
Bedni internet samo koristi 0 i 1 za sliku ekrana i većina veruje kako su čipovi savršenstvo.
A čip je multi prekidač u slojevima, čime je moguće menjanje slike ekrana u visokoj rezoluciji.
Mi smo izmislili čip i kada postignemo rezoluciju hromatske realnosti, tek ćemo razumeti da je višak.


Navike su maksimalno ubrzale tehnologije i zaboravile na prirodu kao na istinu opstanka.
Omogućili smo mnogima da se obogate do nivoa nedodirljivih faraona i sada oni od ludila umišljaju igru sa nama.
Pođi od sebe, od svoje mašte i zamisli da možeš platiti sve zaposlene u državi. Upravo nam se to dešava, vrh vlasti prodaje državnu imovinu i deluje privatno diktaturom.
Ne treba tu nikakva vera, nauka, posebno što nema demokratije niti novca sa pokrićem.
Bandu treba prepoznati i rasturiti je u svakom značenju reči. Banda je internet, tehnologije, veštački proizvodi i ljudi koji se izdvajaju iz običnog života.

Svaki jutuber je plaćen da laže i privlači pažnju korisnicima interneta.
Namerno je na internetu sve legalno, iako korisnici umišljaju da im lozinke čuvaju privatnost.
QR kod je smejurija, fatamorgana, u nameri da se ljudi urazume, međutim ne ide, loše navike su odavno neizlečiva bolest veštačkim proizvodima.
Već neke stranice traže prijavu QR kodom, što znači od naših imena, prezimena, datuma rođenja, mesta nema baš ništa, postali smo resurs ili roba na kojoj Bill Gates i ostala regimenta zarađuju.


Ako vam je do istine, javite se, meni je to odavno rutina i rado ću pokazati da konačno izađemo iz vremena materijalne svesti.
Ako ne razumeš kap vode, nego osećaš da ona ničemu ne služi, sa tobom svako može manipulisati i to običnim slikama, kao što nam radi internet. Pokaže nam sliku navodnog virusa i mi po logici verujemo to je istina.

Kako ćeš razumeti od čega se proizvode kobasice ako država nema takvu kontrolu i ako ne koristiš istinu? Kobasice danas tehnologija pravi i od plastike.
Navodim samo banalan primer šta sve zbog novca veliki bosovi proizvode, Internet reklamira i većina u tome uživa jer su dostupni za svaki džep.
Pri tome bogati ne koriste ništa od toga.

Što moramo juriti trehnologije, ako je prirodno najskuplje i svima dostupno, samo ako pomeriš guzicu iz grada?


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

NAVIKA

Navika


Čovek je loša navika sa kojom niko nije rođen.


Prirodna mera je voda.


Veštačko brzo pomera granicu navike dece.


Navika misli svesno tako što krvnu sliku tumači suprotno, zbog pritiska taloga.

Tako JA stvori naviku bitnosti.


Tako smo svi bitni potrošači veštačkog smeća, posebno bebe i deca.


Van korone Sunca prečnika 178 km apsolutno ništa stvarno nije moguće.

Korona svim silama pojavnog sveta štiti nukleus kao roj pčela maticu zbog održanja u jednom životu.

Svuda van korone je emisija fotona i to je jedan život čime se oblikuju pojave i čistoćom svaka sebi odredi period trajanja.

Baza vakuuma vibrira fotone i to je jedan život sveta, tako se stvore svih 113 ionskih struktura jednim imenom kiseonik.
Vakuum je vodonik + kiseonik + helijum (toplota) = voda bez boje, mirisa i ukusa, baza za opstanak svega u prirodi kugle Zemlje.


Tako je univerzum sveta kao selo gde tajne nema.


Kada čovek kaže ništa, laže, jer u prirodi to nije moguće. Uvek je nešto samo može biti nepoznato ili čulima nevidljivo.

Za istinu nema tajne.


Ako decu oslobodimo veštačkih proizvoda, lakše ćemo razumeti odvikavanje od materijalnih navika.


Pored Sunca i 8 kugli sa Zemljom na periferiji, ničeg u univerzumu sveta nema.

Zvezde, komete, meteori lična su priviđenja.


Ceo univerzum sveta je zbog nas i mi to ne razumemo.
Živo biće treba biti apostol čistoće, a ne ljudska navika. Zbog toga ne postoji ljudska vrsta.


Sve veštačko je vrhunac svih materijalnih navika, za novi preporod, jer smo rođenjem pogrešno usmereni.


Gravitacija rotacijom je opstanak.
Zato vodena para, ohlađena u boci nema vek trajanja i zato je besmrtnost pitanje navike na čisto kao voda ili smeće veštačko.

 

Vakuum nije moguće stvoriti veštački. Ako iz boce izvučemo vazduh, unutra je podpritisak.
Znači vakuum je apsolutna sveprisutnost i slobodna nedodirljivost.

Tako ni vodu nije moguće stvoriti veštački.

Vodonik je vakuumska bakterija, zato je trn u oku nauci, zbog apsolutne moći.
Kiseonik nije poznat nauci.
Helijum znači temperaturni opseg univerzuma.

To su tri kvaliteta, apsolutni vodonik, savršeni kiseonik i sila helijuma.

Zbog navike sve za sebe stvorena je logika i prokletstvo zbog pogrešne orijentacije prema Suncu, gravitaciji i rotaciji na bazi čistoće.

Samo navikom od sebe svako razume sve i ništa ne grabi više od prirodne potrebe tela, praktički 2/3 voda.

Sve stvoreno u prirodi Zemlje je neodrživo van atmosfere.
Znači nikakav let, projektil, satelit, raketa i posada nisu mogući van atmosfere kugle Zemlje.
Znači mi nemamo ni jednu sliku kugle Zemlje iz perspektive van atmosfere.
Sve spekulacije astronomije i astrologije su lične fantazije po modelu krvne slike, uzdignute na nivo autoriteta nauke, teorije, filozofije, psihologije, demagogije, verom, zakonima, novcem i na 5G to je nepodnošljivo, jer iza svega je veštački proizvod bez ikakve kontrole kvaliteta.

Krvna slika navike (čoveka) su beskrajne fantazije. To treba razumeti i pod hitno prekinuti, inače ćemo nestati zbog tehnoloških ostvarenja.

Mutiti vodu nije mudrost, nego primitivno lukavstvo za stvaranje neke vrste opijuma.
Takav smuti u krvi oslabi limfu i dalje ponašanje je nekakav stadijum bolesti.

Zbog čudnih veštačkih proizvoda čudne su krvne slike i naravno to skrivamo od sebe.
Srce je svakome centar moći za opstanak, ako nije zaustavljeno smećem u krvi.

Imamo polarizaciju na bogate i ostale. Bogati koriste prirodno, dok ostalima proizvode veštačku robu široke potrošnje, reklamiraju i ucenjuju na 5G da se mora trošiti.

Tako je navika JA sebi bog koji menja jednu volju zbog svih želja, sada virus kao nova vera, ovoga puta na silu.

Prvu veru je pokrenula crkva i koliko vidim potpuno je aktivirana da odbrani novu veru u boga kome je promenjeno ime u virus.

Ako nam bebe nisu autoritet za opstanak, nego naše materijalne navike, pred nama je period svih vidova nasilja sa svim oružjima, jer se niko ne želi urazumiti čistom vodom.

Naravno sve što napišem nije istina dok je lično ne doživiš kroz telo preko srca. To znači javno pokažem i svako za sebe razume jasno, da li je odgovor na svako pitanje DA ili NE.

Nema filozofije, nema bolesti, nema ničega jer je samo trenutak jasnoće u pitanju, uvek moguć dok srce kuca.

Definitivno svako beži od istine, jer da nije tako, ne bi priroda bila zatrpana veštačkim proizvodima i ne bi sebi planirali logore, samo zbog loših materijalnih navika.

Proizvođači veštačkog zla, otrova i oružja od istine se ne mogu skrivati.
Svako može zatvoriti usta i glasno grlom postaviti bilo koje pitanje. Odmah će dobiti odgovor knedle. Tako svako može znati sve o sebi, o svakome i svemu.

Sa istinom smo konačno materijalno slobodni, upravio kakve su bebe po rođenju.
Moć istine je trenutno razlikovanje svake realnosti, trenutno razumevanje i trenutno odvikavanje.

U istini će svako pronaći sebe i bez osude početi sa čišćenjem iznutra i oko sebe, jednostavno vazduhom, vodom, prirodnom hranom.

Nema veće tehnologije nego proizvodnja hlorofila u sobi, stanu ili kući za boravak, bez ikakvih materijalnih troškova.

vakuum.blog.rs
fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

IDEAL

Tekst je obrisan.

Pročitaj na fejzbuk grupi ŽIVOT I ČOVJEK


naslov IDEAL

PRIVATIZACIJA

Vakuum

Privatizacija


Ideju je razradio Bill Gates, ako sam vlasnik svog srca, dovoljno sam sila kao milijarder da budem vlasnik slabijih.

Simbolizam njegovog imena možemo tumačiti bilo svih srca je u gejtu, pretnja infarktom.


Jednom laži sva srca su uznemirena i evo dve godine nas spašavaju jer ne razumemo sliku covid19.


C = certificate (certifikat)

O = of (de)

V = vacctination
I = identity (identitet)
D = document (pasport / karta)

19 = prvo i deveto slovo abecede (A i I), što znači veštačka inteligencija.

Veštačka inteligencija = nerazgradiv veštački otpad.

Čip je prost minijaturni višeslojni kontaktor za sliku ekrana.


U pitanju je privatizacija društvenog sistema.


Legalizacija svega veštačkog, kriminala, paravan je za legalizaciju budućeg vlasnika sveta.

Dugo se provlači priča da svetom upravlja masonerija krune, ljudi iz senke, duboka država.

5G ubrzava proces privatizacije.


Lažna uzbuna sa nemogućim virusom je dokaz koliko većina u svetu ne razume potrebu za slobodom u prirodi.

Ljudi su sluge svemu, navodno uživaju.


Ljudska vrsta ne postoji. U sistemu smo registrovana i praćena čovelika bića, jer sve radimo po slici kao u ogledalu  od krvne slike do slika ummisli.


Svaka ostvarena ljudska ideja je materijalna destrukcija, navodno tehnološki napredak.


Toliko smo napredovali u sistemu vrednosti i zaradili logor do kraja, jer niko ne razume istinu da se odustane od krivog puta.


Privatni računi, nalog, posedovni list, služe kao maska za gubitak identiteta.

Upravo navikavanje ljudi na QR kod vodi tom cilju.


Ko sprovodi dikaturu, veruje biće zaštićen od novog vlasnika sveta, međutim to nije moguće, jer je veštački proizvod svima jednako realna opasnost.


Ovo stanje sada je tragikomedija igre na sreću, tako što će proslava gubitnika biti ritual masovne sekte.


Ništa nije džabe ni izreka posle jebanja nema kajanja.


Svest je lična ekspresija i kazna po pravdi srca.

Ljubav u sistemu novca se plaća, tako niko nema iskustvo slobodne ljubavi.


Mi u životu stvaramo veštačko jer ne razumemo početak je bio prirodan.


Logika je slikovitim rečima vremenski igrokaz i sigurno nas vodi do ispunjenja želja.

Pred raj svako će lično razumeti put materijalnog pakla.


Svako grabi da bude neko i nešto, međutim obavezno završi u ništa, gde je početak kruga lova u mutnom na sreću. Apsolutno ništa stvarno pojavu nema, zato je sveprisutnost koju niko ne razume.
Od ništa sve i sve bude ništa ako nema čistoću za samoodržanje.


Nekulturnim mumlanjem i vriskom grla sa zatvorenim ustima, svako može razumeti sebe objektivno kao realno.

To je prirodni način da odvratiš naviku svesti da pravi neoprostive greške.


Sve što je bilo označeno covid19, menja se u QR kod.

Po tome je jasno da nema nikakvog virusa.

Kada sve bude QR kod, ulazimo u novu realnost i internet gasi sve naloge.

Bogati ni sada ne koriste internet.


Oči i ostala čula ne vide realno ako ih nečista krv blokira. Tu krv jedino muti čovek-bog za telo.


Plan je da bogati rade šta žele.

Zato im narod odmah treba oduzeti sve i strpati ih u doživotni zatvor.


Naravno to treba razumeti, a ne nadati se spasenju od nebeskog carstva.


Svi skrivamo lični identitet, međutim posle svega pogrešnog, srce će nam otkriti istinu od koje bežimo, jednako kao što bežimo od života, da neće više trpeti veštačko stvaranje.


Čovek iz inata sprema osvetu srcu, jer bezuslovno koristi istinu.


Kod obrazovanih ljudi, rangirani diplomom i požajem, prepoznaj i razumi loše materijalne navike.

Ne beži nego sebe odredi između sistema i života. Vidiš šta sistem radi od tebe i samo pređi na stranu istine života.

Pij prvo vodu pre jela, smiri srce i ne dozvoli da te logika svesti vuče u smrt.

Loše navike samo to rade, svaki trenutak bez istine koriste da se približe smrti.


Jedno je jednostavno, čisto, jasno, razumljivo, stvarno istina, volja, ljubav, sloboda,

Želje nemaju mesto u toj čistoći i one su nam oduvek kost u grlu, koju gutamo kao iglu koja bode srce.


Bez sumnje za materijalni svet moć privlačenja je vakuum, za svet univerzuma apsolutni, za pojave recipročan njihovoj sili.


Na taj način razumemo kako jednu moć jednako koriste sve ponave.


Vakuum je urođena moć samoodržanja.

Zbog prirodnih potreba stvore se navike većeg punjenja od pražnjenja.

Punjenje je potencijal i ako razumeš potrebu pražnjenja, održavaš moć razuma bez pritiska umišljanja.


Zatrpani veštačkim proizvodima, nameće se potreba kako se osloboditi loših navika.


Sva verovanja su razna učenja silom kalorija, snagom, pritiskom, duhom, zakonom, novcem.


Potpuno smo odbacili moć čistoće, zato niko ne razume istinu.


Trudnica i majka ne razume moć čistoće, zato bebu vaspitava suprotno i to se nastavlja u školi, poslu, porodici, do kraja.


Gravitaciju i rotaciju kugle Zemlje izaziva  apsolutna moć, zbog čega sile dejuju spiralno turbulentno.


Sve sile sveta početak su korone Sunca na 89 km od centra, temperatura 5,5 miliona stepeni.

Centar spiralno uvlači silu korone, da bi na 12 km od centra prešla u apsolutnu moć.


Logikom smo zamenili značenja sile i moći, zato nas svetska sila svega veštački stvorenog, jednom ucenom drži u neodlučnosti.

Pod pritiskom iznutra ni sebe ne razumeš.


Održati se silom je utopija pogrešnim putem.

Taj put je sve veštački stvoreno, sada blizu vrha i pitanje možemo li promeniti navike?


Beba je autoritet moći, međutim odrasli odlučuju da li će prvi put uvažiti da je istina jedna moć svakome da sebe preusmeri pravim putem moći.

Jednom razum na bazi trenutka istine, moćno privuče svest da ne greši.


Na kugli Zemlje nikada nije bilo apostola, što znači evoluciju logikom ćemo zameniti revolucijom istinske čistoće u svemu.

Taj period prema čistoći je utoliko kraći ako razumemo moć vakuumske čistoće.


Za čistu krv i limfu treba razum za biranje svega u ponudi, posebno veštačkoj.

To nam je urođeno, ako se tome posvetimo.


Društveni sistem je privatizovan, a ova sranja sa virusom, maskama i vakcinama je paravan da se predstavi novi vlasnik u ime države.

Niko ne razume u pitanju je internet.


vakuum.blog.rs
fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

ODVIKAVANJE

Odvikavanje

Decu učimo da razviju svest o potrebama za opstanak.
Faze puberteta su dokaz da vaspitanje i obrazovanje dece nije u skladu sa prirodom, zato su bolne faze puberteta i gubitak slobode do kraja.

Svaka beba je rođena sa urođenom navikom za čisto.
Stvaranje loših navika isključivo izvodimo materijalno veštački.

Svako svestan razlikuje prirodno i veštačko, uzrok, posledice i interes.

Svako razlikuje volju od želja, doživljaj od osećanja, međutim strast niko svesno ne razume, jer svest beži od razuma.


Ko treba odvikavanje od veštačkog preterivanja, sam je sebe prozvao bolesnikom.
Većina su takvi i za sve nema mesta u bolnicama, zato su bogati sačinili plan masovnog odvikavanja ili umiranja.

Ko razume, u sebe ima poverenje za materijalne potrebe.
Kućni ljubimci i pametni telefoni su dokaz da mnogi odavno nemaju poverenje u sebe.


Jedno postojanje univerzuma jedan je opstanak u životu lično osobno trenutak istine, dovoljno da svako razikuje i razume jasno.


Svestan sigurno razlikuje prirodno i veštačko.

Loša navika je jača i svest je brani.

JA iznutra u ogledalu sam slika.

Pojam čovek je izmišljen zbog sistema.


Usvajanjem loših navika odraslih, beba posle puberteta postaje bolesnik.

Nikakvog čoveka, rascepa ličnosti, duha ni psihologije nema u tome, sve su preterivanja iznad prirodne potrebe.


Jedino zlo za destrukciju svega je svako  na strani veštačkog, sebi pritisak do smrti.


SA PRIRODNOM PROIZVODNJOM BOLESTI SU BILE RAZUMNE I PROLAZNE.

SADA JE U PITANJU JEDNA NEPROLAZNA BOLEST TIPA PREDINFARKTNO STANJE, ISKLJUČIVO ZBOG PRETERIVANJA U VEŠTAČKIM PROIZVODIMA U TELU I OKRUŽENJU.


Sve što nije celina tela po rođenju kao istinski doživljaj je čovek, neprirodan gost u prolazu, nečisto, vreme, prostor, želja, sila, alarm, muljanje, mučenje, poremećaj, govno, mokraća, znoj, gnoj, kosa, brada, dlake, nokti.

Na svaki način logika sprečava svest da se alarmom govora glasnica urazumi.


Priroda je odredila nivo čistoće svemu za trajanje.


Deca su društvena u igri, dok su odrasli lukavi da iskoriste društvo.

Sve nečisto i veštačko je delo čoveka.


Samo lud ne razume prirodno.


Moć - vakuum prazni telo tipa izdisaj, dok smeće pritisak traži gutanje. Po rođenju u vodi beba može stvoriti naviku da roni dugo, jer vakuum ne treba vazduh.


Za promenu navike treba razumeti čisto prirodno i smeće veštačko.


Sada smo potpuno zatrpani veštačkim i pitanje je odluke kada počinjemo čišćenje od sebe, jer smo svi u tome.


Ne smemo dozviti da nas bogati prevare kripto valutom, tako što se niko neće smeti buniti protiv njih.

Sve veštačko treba čistiti bez novca i interneta.

To je put slobode jednakih u životu sa prirodnim potrebama.

Razmišljam do čistog, umišljam do smeća.


Sunce stvarno nije logično i svako tu istinu života razume lično doživljeno.

To važi za telo, sve u njemu i van.


Jedna istina je zbog jednog života, uvek lično iskustvo za razlikovanje i razum.


Istina = život - ritam otkucaja srca, sklad sa gravitacijom i rotacijom, bez ikakvog vremena po satu i i prostorno gomilanje materijala.


Čovek, ljudi i čovečanstvo su imaginarne slikovite reči za ummisli.


Većina daje prednost veštačkom, lošim navikama, bezobzirno da bar malo razume uzrok i posledice.

JA sam u telu, je dovoljan dokaz zbog čega se loša navika predstavlja u ime tela, ko je domaćin a ko gost u jedom telu, kada je ljubav, a kada strast, kada je zdravlje a kada bolest, kada je svest a kada trenutak razuma.

Slika u ogledalu je samo slika, nije stvarno telo. Takvu sliku stvara smeće u krvi. Čista krv nema krvnu sliku, karakter ni krvnu grupu, međutim učili smo suprotno.
Tako ni volja nema nikakvu želju nego samo ljubav.


Priča o nebeskom carstvu daje nam pravo da sve na Zemlji uništimo na svaki način, kao da Sunce ne znači ništa, nego je slika Meseca bitnija.
Vera u nadmaterijalno nas dovela do svih veštačkih sranja. Sve zbog tajne duha, stvarno su materijali koje telo od krvi i mesa više ne trpi.


Opijanje nije psihologija nego namerna bolest, zbog vere za bolje.

Veštačko smeće je svima u krvi.


Ima li veće prevare, gluposti, zablude, što svako u životu stvarno u svojoj istini ritma kucanja srca, pravi se lud da ne razume nečisto u telu i oko sebe?

U apsolutnom nema ni domaćina ni gosta, međutim u prirodi suprotnosti uloge se jasno razlikuju.
Ne može telo biti gost lošim navikama.


Loša navika je uskratila vodu domaćinu, dala opijum i radi šta želi silom, međutim pravda je srce i kada dođe trenutak zadnje istine ne kuca više, jer je zločin izvšio kaznu nad sobom.


Voda u ustima znači prvo treba voda.
Suva usta, pljuvačka i slina iz nosa su dokaz svakog poremećaja organizma.
Nije kulturno pišati, srati, pljuvati, zato nam rade testiranje slkine iz nosa i pljuvačke iz usta, jer niko ne razume i ne uvažava kiseli zadah iz usta, curenje nosa i štipanje kiselih suza, kao nedostatak vode u krvi, limfi i organizmu.

Pojam dehidracija je logično sranje kada bežiš od razuma istinom.
Pojam milion bolesti je takođe bežanje od zdravlja jednog tela, zbog govna kome se svaki svestan klanja.

Kako tumačiti 3, 5 ili 7 dana bez izbacivanja izmeta? To je neverovatna sebičnost odraslih.
Recimo dete svašta slobodno dodirne i stavi u usta, međutim sigurno ne guta veštačka govna dok ne stvori navike.
I mi odrasli govnari se ponosimo kako vaspitavamo i obrazujemo decu za novo verovanje internet religijom gde niko ne može preživeti, jer je sve veštačko. Sa tom religijom svako gubi doživljaj, razum, svest, osećaj i pretvara se u programiranu mašinu.

Takvim mašinama treba samo vakcina da se katapultiraju iz živih u mrtve.

Potpuna je laž da su nano materijali nevidljivi prah metala, aluminijuma, galijuma, žive i drugih.
U pitanju je tehnologija stvaranja tekućih metala koji šetaju kroz telo, vezuju kiseonik, izazivaju

naviku za još, dok se postigne maksimalna doza za ugrušak.

Uporno upozoravam, svi koji ste primili vakcine, odmah prestanite sa tom navikom, jer svako sam sebi priziva infarkt.
Ako moraš na brzi test ili PCR, pred sami test isperi usta i nos vodom, najbolje destiliranom, jer tako nećeš biti pozitivan.
Kome je pljuvačka kao slina iz nosa, sigurno će biti pozitivan.

Nije u pitanju test, nego početak odvikavanja od bolesnih navika sa veštačkom robom svih vrsta, kako za gutanje tako za komfor.

Bogomoljci, naučnici, doktori, političari, bankari, vlasnici interneta, propagiraju veru u novo doba.
Nisi valjda toliko lud da veruješ u budućnost sa potpuno veštačkim proizvodima?

Upamti, predsednik sa ministrima, policijom, vojskom i partijskim jezgrom ne može održati diktaturu dok većina u državi to ne prihvati.

Shvati ili razumi, uvek do sada pojam virus je korišćen za spašavanje verovanja, svesti, svih zabluda.
Virus materijalno nije moguć, jer za svako stanje imamo potpuno jasne reči.
Slina, pljuvačka, mokraća, znoj, izmet, svaki višak u krvi su toliko postali hemijski, da nikakvo prenošenje infekcije na drugoga nije moguće.

Moram vam reći, uporno istražujem govorom istine šta se u svetu verovanja i veštačke proizvodnje dešava protiv svih nas.
Setite se da je Bill Gates prvi stao pred kamere da on objasni šta nas čeka u budućnosti.
Tek posle je podplatio svetsku zdravstvenu organizaciju da objavi pandemiju, isključivo zbog jedne slike covid19, koja nema nikakve veze sa životom, opstankom, istinom, razum, čak nema veze ni sa svešću.

Možda ste čuli Irska je posle Norveške druga u svetu po standardu, zbog novih tehnologija, jer su primili preko hiljada najjačih svetskih korporacija za sve vidove veštačke proizvodnje, u prvom redu informacije.
Znači tu se vrti svetski kapital, podržan od engleske krune, Amerike, Kanade, Australije, komonvelta i ostalih koji su na neki način ulogirani u tom vrhu.

Jebem ti nesreću, ideju Billa Gatesa, šta bi on uradio za svet, osmislio je i nacrtao sliku sa nazivom covid19, Srbin u IT centru razvojnih informatičkih svetskih tehnologija, u malom mestu Atlone. On je sada u Americi.

Svako govorom istine to i sve drugo može lako proveriti.

Dosta je više bežanja od istine, jer se za nju svako treba boriti protiv zla kakvo je veštačko govno, da nam uništi Zemlju i da svi nestanemo jer ne razumemo ono čega smo svesni.

Boriti se logikom za istinu nije moguće, kao što nije moguće odvikavanje od veštačkog sa sintetičkim lekovima i GMO hranom.

Umesto mojih tekstova koje definitivno ne želite razumeti, predlažem postavljajte razna pitanja o nestalim osobama, o svemu što se samo govorom istine može proveriti tačno.
Pitajte o Suncu, Mesecu, kuglama i zvezdama, jer o tome u knjigama nema ništa.

vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

VRUĆA VODA

Vruća voda


Na apsolutno slobodnoj bazi, svet pojava je prljavi materijalizam ili logika prostora i vremena, popularno energija.

Početak od ništa ili na ništa logika ne može objasniti, jer nema ni prostora ni vremena neke buduće pojave.

Original stvaranja kugle Zemlje je voda.
Vodu čini vodonik, helijum i kiseonik, po formuli VHO (vakuum+temperatura+oblik), koju logika ne prihvaća.

Stvarnost je vakuum baza i pojava kiseonika, dok je temperaturni helijum relativan.

Stvaranje gravitacijom i rotacijom je bezvremena sveprisutnost, koju logika ne može razumeti.

Čovek je deo prostornog vremena u sistemu i trudi se biti u toj logici.
Svest je navika na čisto ili muljanje.
Pamet je iskoristiti logiku maksimalno.
Normalno je mera za većinu u sistemu.

Logika čine slikovite reči.
Stvarnost nije slikovita nego trenutni doživljaj svakome razumljiv, ako nije pod jačim uticajem iznutra.

Biti u vremenu energije je lična žrtva, jer telo ne podnosi nečistoću koju stvori tehnologija.
Upravo je tehnologija stvorila informaciju brzinom 5G i nevidljivi materijal, međutim za srce je to šok i neizvesnost.

Od svega do sada stvoreno u prostoru i vremenu, odjednom sebi smeta jer je neodrživo na Zemlji.
Otvorena je opasnost za živu prirodu, jer su tehnološke modulacije nepodnošljive.

Skratio bih priču koju ionako niko ne želi razumeti je u tome što još nismo izmislili vruću vodu.

Ko razume značaj vodene pare, shvatiće istinu opstanka na kugli Zemlje, sa slikom Meseca pod Suncem.

Ono što je korona za Sunce, to je za Zemlju voda.
Korona Sunca maksimalno mogućom temperaturom na svetu štiti apsolutno vakuumsko jezgro, bez prostora i vremena.

Voda u svakoj vatri na Zemlji je vodena para, potpuno jasan doživljaj i razumljiva istina, međutim zbog logike pod velom tajne.

Svaka pojava u prirodi ili greška je od vode. Svaka pojava stvarno je na bazi vode, iako se logika trudi da to sakrije nekakvim slikovitim prikazom da ummisli.


Voda stvori sve i natvrđi dijamant.
Nedostatak vode u telu je svaki poremećaj zdravlja i jedini.

Gojaznost, mršavost, bilo koju bolest, raspoloženje, poverenje u sebe i razumevanje drugih, voda će najbrže srediti, jer se sa njom ne može ništa muljati, ako je voliš čistu kao iz destilatora.
Vodu možeš popiti samo koliko je potrebna i popišati je ubrzo jer završi posao u organizmu.

Svako sebi može odrediti količinu dnevne doze za vodom i ona je potpuno različita.
Telo od 150 kg i beba nemaju jednaku potrebu za vodom.
Teška je prevara šta je uopšte normalno, ako smo svi različiti.
Ne može sistem propisati vreme za ustajanje, umivanje, doručak, posao, slobodne aktivnosti, odeću, obuću, hranu. Upravo to svi mi u sistemu sebi radimo.
Posebno ne može sistem braniti ko će, kada i gde pišati i srati, da bi se oslobodio smeća.
Za sistem je u redu pseća govna svuda, smrad od mokraće svuda, a nigde česme sa vodom ni toaleta.
Sve to je logika da neko jači u sistemu zaradi na mutnoj vodi tipa kola, pivo, ostalo smeće, i toaletu.

Zašto u gradu drveća nisu jabuke, trešnje, kruške, orasi, nego ukrasna otrovna sranja, jer je nama to lepo.
Svuda u gradu treba postaviti velike destilatore vode na solarnim baterijama besplatno. Tako se čuva zdravlje.

Kažem, destilovana voda je logikom odbačena i predstavljena nepoželjnom, kao što je učinjeno sa apsolutnom bakterijom bez koje život sveta nije moguć.

Logika nas jebe na svaki način, dok mi u tome uživamo.
Naravno za takve gluposti ne postoji logično objašnjenje, već samo istina koja je sa vodom potpuno odbačena.

I šta vi mislite da niko u svetu baš ništa ne razume?

Zbog logike niko se ne bavi preventivom zbog zdravlja, nego stvaranjem i otimanjem u sistemu jer smo tako postavili evoluciju do uništenja.

Ne može zdravlje voditi onaj ko proizvodi i propisuje otrove i onaj ko zakonom to reguliše ili u crkvi propoveda.
Ne može novac odrediti život onima bez novca.

Logika u veri, nauci, politici, novcu, internetu i nevidljivom materijalu je neodrživa, jer iza svega je čovek čiju strukturu niko ne želi razumeti, da bi sagledali posledice i znali uzroke.
Sve smo maksimalno ubrzali i predstavili nevidljivim, zbog čega je logika prostora i vremena neodrživa.

Logiku brzih slika na ekranu i nevidljive materijale ne može niko uhvatiti ni za rep ni glavu i pitanje šta svi radimo u takvom okruženju, kuda žurimo, čemu se nadamo i možemo li taj sunovrat zaustaviti.

Da možemo, samo logika ne podnosi vodu kao original prirode.

Sada svi spašavamo nekakav lični prostor i vreme na izmaku, ponovo jer niko ne želi razumeti ništa. Navika na energiju u jednom trenutku jakih želja zaustavi srce i možeš se slikati za uspomenu naslednicima.

Dovoljno je da zatvoriš usta, razmišljaš o vodi i grlom mumlaš pitanja o njoj da dobiju jasan odgovor da ili ne. Tako ćeš razumeti ko sam JA, ko si TI, ko smo MI i šta su sve pojave vidljive i nevidljive.

To je jedini način za odvikavanje od prostora i vremena, bez čega svakome opstanak ovisi od zadnjeg otkuca srca.
Sve veštačko kao kiselina i cementna prašina rade na tome da izazovu taj zadnji otkucaj srca, da bi svako dokazao opravdanost logike prostora i vremena preko lukave mudrosti.

Srce u krvi od 92 % vode i 94 % u limfi je potpuno slobodno i bezšumno, zbog čega loša navika miruje.

Ljubav čista voli životnu igru gde svako dobija.
Navika želi igrati se životom na sreću.

vakuum.blog.rs
fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

VREME UMIRE

Vreme umire


Logika je slikovnica laži da ummisli vreme za veštačko stvaranje čoveka.
Nevidljivi materijali i 5G laži ummisli čoveka nikako ne prati.
Veliki je sukob jer svest samu sebe ne trpi.
Glavni razlog su veštački proizvodi za koje tehnologija nema odgovor, jer su realna pretnja za infarkt.
Tako padaju u vodu sva verovanja i planiranja, jer realno stanje nije moguće sakriti.
Ucene i diktatura će trajati dok realnost ne bude većinski prihvaćena.
Svaka zabrana skriva nešto stvarno.
Problem većine je što se bave zabranom, umesto da svako razume šta se stvarno skriva.


Sve je na bazi apsolutno ništa i sve završi na ništa.
Između je period opstanka isključivo na bazi čistoće.


Beba nije čovek jer čista krv ummisli nema, niti može reći to sam JA, slikom u ogledalu, imenom, prezimenom, datumom rođenja, diplomom, položajem, bogatstvom jer je samo čisto biće.
Telo bebe od vode bez boje, mirisa i ukusa ne može ummisli boje kao odrasli.


Ummisli vreme da se oslobodi onoga što sam zamuti i tako ne razume da prestane sa tim.


Nikada čovek nije priznao istinu o sebi, zato se ograđuje vanzemaljskom logikom.
Taj vremenski čovek je prevršio sve mere i ubrzao stvari zbog čega svako treba razumeti ko sam JA.

Bolje razumeš ako spojiš um i misli u jednu reč ummisli.

Vreme je igra na sreću, uvek izazov za dobitak zadnjeg otkucaja srca, jer posle toga je raj.

Čovek lukavo stvara kamenac da zaustavi srce samo da ne boli jer on to oseća.
Moderni kamenac u vakcini je nano metal, kao pečat vremena primitivnog čoveka koji namerno izaziva infarkt.


Apsolutno bez vremenskog prostora, stvarno ništa nije nego vakuum.

Ako tu stvarnost predstavimo slikom, dobijemo ummisli.
U prirodi nema apsolutnog vakuuma, zato ummisli na bazi svake nečistoće u krvi.
U prirodi je savršenstvo vodena para bez boje, mirisa i ukusa, hlađenjem postaje vidljiva voda, sa kojom je stvorena kugla Zemlja i sve u njenoj živoj i mrtvoj prirodi. Od nje nije moguće ummisli.
Zato je odbačena kao istina.
Mesec je samo slika Zemlje po kojoj računamo vreme.

Fetus u trudnoći je dokaz prirodnog stvaranja na vodi bez otkucaja srca.
Po rođenju srce kuca u ritmu čistoće krvi, sa voljom ili željama.
Čist organizam prirodno je bezvremen, kao što je smena dana i noći bezvremena rotacija.
Prirodna gravitacija je takođe bezvremenska, tako što se prostorna pojava održava čistoćom.


Priroda ne stvara u vremenu koje ummisli.

Vreme počinje mislima zbog greške u ponašanju, gutanju ili stvaranju. U volji toga nema.


PCR test je trenutna čistoća sline iz nosa ili pljuvačke. Ako pre testa ispereš nos i usta vodom, test će uvek biti negativan, bez obzira na stanje krvi.
Svako prirodno zna da li je zdrav ili nije. Prema tome test nekome služi za bogaćenje i nameće pitanje zašto većina to trpi.
Većina ne razume zašto nose maske od krpa, zašto ovo, ono, prisilna vakcina.
Treba razumeti viši cilj bogatih i stati im na put, jednostavno im oduzeti sve.
Narod je neodlučan, jer u narodu ima mnogo prevaranata koji sede na više stolica.

Imunitet se popravlja vodom, jer preko krvi limfa dobije neophodnu vodu. U stvari imunitet je bez veze reč, u pitanju je prirodna količina čiste vode u limfi od 94%. To nije moguće bez krvi sa vodom od 92%. Organizam stvara čisto za opstanak preko reprodukcije, dok vremenski čovek radi suprotno.

Ljudi stvaraju veštačke proizvode jer duže traju, međutim dijamant sa najvišom cenom je stvoren u vodi kao prirodna retkost. Granit, mermer, zlato se stvaraju prirodno i ne treba prevrnuti zemlju da bi se do njih došlo.

Čovek vremenskim slikama stvara veštački proizvod u telu i oko sebe.

Odvojiti vreme od prostora je nemoguće jer je sve materijalno. To je dokaz da su oba termina laž logike.
Biti u vremenu misli traži usporenje organizma, gutanjem kalorija. Niko ne razume kako se živom vodom u hidrocentrali proizvodi mrtva struja. Sebi smo zabranili istinu o vodi i svemu u životu.

Niko ne odustaje od veštačke proizvodnje robe široke potrošnje. Zbog toga je masovna pojava rizik od infarkta.

Teško je priznati greške prošlosti, sa kojima je već planirana budućnost. Upravo prošlost i budućnost služe da ne razumem sada.
Treba nestati veštački proizvod kao vera i plan za budućnost.

Tako je tromb proglašen nemogućim virusom, kako bi ljudi opravdali veštačko stvaranje.
Zbog toga svi bi pre u smrt, nego da peru krv destilovanom vodom.

Na internetu su svi spasioci vremena bogomoljci, obrazovani, političari, novac bez pokrića, nano materijali.

Idemo sa otrovom u vakcinama spasiti vreme, jer ćemo za smrt krivicu prebaciti na boga i isključiti čoveka od svake odgovornosti.
To je uvek bilo, međutim zbog veštačkih proizvoda, rizik od infarkta je pravilo sada.
Vakcine neće nikoga poštedeti smrti.
Izuzetak su bogati koji planiraju početi novu civilizaciju da im prekobrojni ne smetaju.

Evidentno je svi žure i svi grabe, međutim to se ne radi pred smrt.
Zato možemo razumeti potrebu brisanja vremena umišljanja u životu i početi stvarati u prirodi, kako je red, mir, sloboda, zdravo, humano, poverljivo, bez cene, bez sata, bez slika, sve uživo.

Došle je vreme za smrt vremena.
Biće mučno zbog loših navika ljudi.
Sa jednom istinom svako bi mogao razumeti sebe, druge i sve veštačko stvoreno u vremenu.
Veštačkom proizvodu nije mesto u prirodnom telu od krvi i mesa, zato smo na vrhuncu vremenske zablude, kada svako odlučuje kako dalje, prirodno ili smrt.

Raspeće na krst vremena proziva čoveka da odluči kako dalje, veštački do infarkta ili čistom vodom popravljati uništeno.


Psihološki rascep ličnosti nije moguć, nego je u pitanju stanje pod kalorijama, opijuma ili jače droge.

Razumeti laži logike može svako ako za svaku reč pitaš organizam da li treba prirodno ili je veštački višak. Najbolje je uživo pokazati.

Dovoljno je da razumeš razliku prirodnog i veštačkog za dalje.

vakuum.blog.hr.
fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

FATALNA GREŠKA BOGATSTVO

Fatalna greška bogatstvo


Naslov nije istina o vodi, jer istinu ne mogu napisati rečima kojim nju odbacujemo.
Pre otkrića vatre, sve prirodno pomešano sa vodom i dalje je prirodno. Međutim voda na vatri je destilat vodene pare, idealna za srce. Ako u vodu stavimo bilo šta drugo, na vatri dobijemo mrtvo.
Šljivu jedeš i zelenu i zrelu bez problema. Međutim ako ispečeš rakiju to je ogroman problem za srce.
I tako smo usvojili duhovnu hranu i još uvek branimo veštačko.


Za nas na Zemlji apsolutno čisto je ništa.
Vodena para sadrži svih 113 prirodnih sastojaka.
Dijamant je najsiromašniji mineral, tačnije 100% mrtva voda.
Brušenjem takve retkosti umišljamo boje kakvih pod Suncem nema i eto povoda da neko razvije sva verovanja i planiranja da sve bude od dijamanta.

Tragači za dijamantom u početku, neplanirano su pronašli gas, naftu, rude i počeli od toga stvarati veštačka čuda.

Vodu niko nikada nije pronašao, jer nam je urođena, u životu smo zbog nje.
Voda u trudnoći za fetus je buzuslovna ili bezuvjetna ljubav. Po rođenju, zbog prirode ostalih materijala, samo može biti ljubav.

O vodi, istini, bezuslovnoj ljubavi i ljubavi nećeš naći ni slovo da bi nešto razumeo bolje.
Naći ćeš sva moguća i nemoguća verovanja o tajnama prošlosti i tajna planiranja budućnosti.


Tek trebamo razumeti pojam materijalnog bogatstva, jer smo još uvek u pogrešnom pravcu veštačkog stvaranja.
Trebamo razumeti pojam čistoće vode bez boje, mirisa i ukusa za sve u prirodi.
Voda u prirodi je skoro ništa, jednako privlači prirodno i odbija veštački stvoreno jačom silom.


Jednom istinom o vodi, svako bi razumeo sebe, druge, sve materijalno i apsolutno ništa kao jednu slobodu.


Na apsolutnoj podlozi ili bazi jedne moći sveta, opstanak je moguć čistoćom svake celine zbog jačih sila.

Bežimo od vodene pare jer ljudi misle da je otrov u pitanju.

Bez vode kugla Zemlja bi bila kao Mars od gvožđa ili željeza.
Gluposti u vezi Marsa su dokaz koliko su ljudi promašili put u životu i sve čine da bi tehnologijama pronašli vodu.

Meni to liči, ajmo prvo sve uništiti, zagaditi, da bi iz realne greške razumeli kako dalje.
Inače ljudi kažu sve učimo od grešaka. Međutim siguran sam ni jedna beba se nije rodila bez ljubavi na bazi vode. Niko od monstruma nije rođen bez ljubavi od vode u telu.

Uzeo bih primer dijamanta, najskuplji je i zamisli da od njega napraviš prah za gutanje, jer imaš milijarde i možeš to plaćati?
Od toga bi srce odmah prestalo kucati.

Masovno ljudi prilaze vodi, kupuju destilatore, imaju iskustva sa čistom vodom, međutim još uvek nema istine o njoj.
Ner moramo čekati smak sveta da izmislimo vodu.

Neko jači s vrha se prepao istine o vodi u životu i umesto masovne proizvodnje destilatora, proizvodimo respiratore. Taj bi pre usmrtio sve ljude respiratorom, samo da ne zaživi istina o vodi.

Zamisli koji ljudski blam, tolike tehnologije, informacije brzinom 5G, nano materijali i sve to pogrešno?

Zbog toga je ova frka u svetu dve godine i trajaće dok svako ne prihvati istinu da razume prirodne pojave i šire u životu na ništa.


Ako želiš rojal stil krune kraljice, govori engleski jer je najveća svetska slikovnica reči kojom nikada nećeš otkriti istinu da je dijamant mrtva voda.
Ako želiš strast telom uči arapski.
Ako želiš bogatstvo na brzinu uči kineski.
Ako ćeš mrsiti konce u svetu tajne na vodi, uči ruski.
Ako ćeš prevariti ceo svet govori srpski, jer je najprostiji i najbliži istini. Srpsko bre kaže sve.
Kod svih u svetu duh prolazi, za Srbe duh ne važi.
Srbi su već imali zlatni dinar i prodajom ruda dinar ponovo može biti zlatan, međutim neće imati čistu vodu.


Bežanje od životne stvarnosti je fatalna greška koju svako plati zadnjim otkucajem srca, posle igre na sreću u prirodi materijalnog izobilja.


Namerna je greška što ni jedna trudnica ne zna da je za fetus, trudnoća bezuslovna ili bezuvjetna ljubav prema prirodi na vodi.

Za majku to treba biti ljubav da rodi u vodi i bebu prvo zadoji vodom.


Po rođenju je trebalo porod izvršiti u vodi i zadojiti bebu vodom da nastavi ljubav u prirodi na bazi vode.


Ljubav je jedinstvena volja, inspiracija i doživljaj dovoljno vode za mirno srce.

Ako je voda mutna, umesto volje su želje.


Bezuslovna ljubav i ljubav za materijaliste su nemoguće zbog verovanja i planiranja materijalnog bogatstva motivom krvne slike.

Sve ljudsko je fatalna greška.

Živim bićima priroda je podarila apostolsku čistoću, međutim ljudsko zlo se uvuklo.

Ljudi inače kažu na greškama učimo.

Možda žele da nova civilizacija počne sa apostolima i da niko ne traga za prošlošću, kao što mi tražimo arheološka nalazišta.

Ljudsko bilo, ne ponovilo se.


Verovanje je odavno planiranje da tatina deca imaju siguran posao unapred.


U jednom pojavnom svetu na bazi apsolutne rezonancije, pamet kao viša svest se pravi luda da ne razume uzrok realnih  posledica.

Doživljaj je urođeni u periodu trudnoće bez otkucaja srca. Tako je sve bilo stvarno kao istina trenutka po rođenju.

Srce bebe je bezšumno do prvog otkucaja.

Zamisli kakvo je srce onih koji su stalno pod bukom, brzinom, ili onih koji planiraju 50 godina unapred.


Planiranje mnogima služi da primaju platu na osnovu toga.


Nečim zadojeno telo, recimo udahom vazduha, probudi prvi otkucaj.

Doživljaj odraslih je moguće razumeti istinom između dva otkucaja, kao prazno između reči.


Znači ništa od vremena je trenutak i razumljiv doživljaj, za razliku od svega ostalog što osećamo kao potrebu.


Beba može zadržati urođeni doživljaj, ako je majka tako vaspita.


Istina je trenutak bez vremena kada razumem da smirenje srca ne treba, jer se otkucaji ponavljaju.


Upravo kucanje srca izaziva potrebu i po rođenju je neprimetno.


Zbog oči srce lupa i osećam strah u mudima.

Zbog usta osećam pohlepu ispod pupka.

Zbog kože osećam neiskrenost u stomaku.

Zbog uši osećam  mržnju zbog nemirnog srca.

Zbog nosa osećam ponos i gušenje ispod grla.


Destilovana voda bez boje, mirisa i ukusa, osim doživljaja, ništa ne pruža osećaju.

Zato je idealna hrana za srce i najbliža apsolutnom ništa.


Apsolutno ništa je moć rezonantne sveprisutnosti vakuumom bez pojave.


Da ne osećaš veću potrebu, stvori naviku destilovanom vodom, sa kojom ne osećaš srce ni telo ni sebe.


Ko voli razume, ko želi pravi se lud.


Svako se plaši lupanja srca i pravi se lud kao da ne razume uzrok.

Sa takvom logikom svako može prekinuti sada, ili trpeti sistemska rešenja.

Osećanje je cepanje kompaktnog srca na otkucaje.

Cepanje nevinog grla, jednjaka, želuca.

Zato je voda bezbolna.


Ubod prvom vakcinom cepa kožu kao najveće slobodno čulo.


Nikada nismo učili od čiste bebe, nego žurimo da bude nečista i jednaka odraslima.


U svakom verovanju telo je srcem žrtva prljavog interesa.


Moć je čisto.


Doživljaj u trenutku ne traži materijalno.

Osećanje traži još jače.


Zato je voda prirodna nula.

Realan materijalni uzrok svest ne razume bez posledice.

Razum trenutka služi da materijalni uzrok ne izvrćem slikom u ogledalu, kao da ne razumem posledicu.

Nemamo naviku da razlikujemo i razumemo na bazi savršene vode i apsolutnog ništa.

Nemamo rezon za rezonantnu moć.


Prirodni magnet ima dve suprotnosti, privlači i odbija, zbog vakuuma i pritiska.


Apsolutno samo privlači i tu je razlika.


Vodena para ne provodi struju, dok je obična voda provodi. Od iona struktura je živa, od elektrona je mrtva, zato provodi struju.


Ne razumemo apsolutnu nulu i nulu u sistemu ponavljanja.

Aposlutno se ne ponavlja, slobodno vibrira što ne možemo videti, meriti, uporediti, samo razumeti za istinu.


Srce nije ograničeno, međutim, nečistoća u krvi silom zaustavi srce.

Znanje je razumeti preventivno čisto da uzrok ne bude fatalna posledica.


Razum je neutralnost na bazi slobodnih čula, na nivou jasne vode bez boje, mirisa i ukusa.

To je čist materijalizam, dok većina veruje i misli prljav materijalizam, u smislu čista voda i mnogo toga dodano u njoj.


Apsutno služi kao etalon za razumevanje suprotnosti.

Razumno volimo čisto, svesno želimo nečisto.

Razumeti znači bez umišljanja, strpljivo za trenutak jasne stvarnosti, kao doživljaj između otkucaja srca.


Razum nema uticaj čula na mozak.


Znanje na bazi svesti je kazna za umišljanje, zbog čeka svako sebe isključi iz života.

Održivost je pitanje čistoćom na bazi razuma istine.


Mešati materijale da dobiješ oružje je bolest, iznad zločina.

Tako mešanjem verovanja, materijalno dobiješ nevidljivu smrt, koja se dogodi u trenutku infarkta.

Odavno je to svetski problem, jer nikome nije do razuma uzroka na bazi posledica.

Bolest tako deluje.


Svi žele materijalno više od potrebe, zato smo u realnoj opasnosti.


Spas na bazi verovanja kao do sada je sigurna smrt.


Svi bi hteli da se rođenje i smrt jako približe da svako razume objektivno, a ne subjektivno.


Bolest želi apsolutno ništa i ako razumeš to je zadnji otkucaj.


Kucanje smeta svesti iz logičnog straha da će prestati zbog grešaka.


Engleski je slikovnica da svako misli gde mu je mesto pod krunom.

Zlatna milijarda znači, kad nas bude 9 mlrd nećemo imati vodu i prirodnu hranu, jer apostolima patuljcima mnogo manje treba nego gorostasima.


Logika je senka stvarnosti, kao slika Meseca za Zemlju.


Virus vremenska greška, ili sliku smatraš za živo.

Upravo svakome slika u ogledaku i krvna slika rade na zadnjem otkucaju srca.


Virus je apsolutna laž ili ništa, da bi ljudi mogli razumeti istinu.
Jedna istina za ceo svet je neprihvatljiv preokret, zato se merama zabrane treba potisnuti materijalna svest.

Materijalno bogatstvo u verovanju je duh, u nauci nevidljivi nano materijal, u politici informacija 5G, u novcu kripto valuta, prema slobodi je logor.
Ljudima je problem da engleski jezik od milion slikovitih izraza pretvore u jednostavno DA-NE.
Problem je na svakom jeziku.

Međutim jednostavnost trenutka istine i to rešava, tako što ne govoriš jezikom otvaranjem usta, nego grlom sa zatvorenim ustima.

Tako se povrati urođeni bezuslovni doživljaj ili na trenutak moć da razumeš sve svoje i tuđe zablude.

Lukavstvom samozvane mudrosti izmislili smo vreme duha i tehnologijom stvorili veštačke materijale koji veoma dugo traju.
Ne možemo se više nadmudrivati, jer će srce konačno svakome reći istinu da je jedini put za opstanak u prirodi moguć na bazi čiste vode.

Tako ćemo početi novi civilizacijski ciklus, ovoga puta sa istinom bez svesnog mudrovanja.

Između odgovornosti za opasnost od veštačkih proizvoda i želje potrošača, proizvođač je na strani interesa.
Proizvođač ne razume zbog čega se potrošači prave ludi prema veštačkim proizvodima.


Ne mogu razumeti jasno ukazuje fali moć čistoće, kao trenutak istine u odnosu na vreme umišljanja.
Svestan sam sile nečistoće iznutra i oko sebe.

Razumevanje znači biranje reči za stvarno, jer su većina podvala. To je jednostavno govorom istine.


Virus znači trenutak bez vremena, istina zadnjeg otkucaja, početak novog ciklusa, smrt bez povratka na staro.

9G je gravitacija koju živa priroda ne podnosi. Upravo je to vodena para. U veštačkoj proizvodnji vodenu paru koristimo za homogene mrtve proizvode, jer ne razumemo značaj ako je ohladimo.

Sa 5G prenosa informacija, prešli smo pola puta do sigurne smrti. Kada je krv u pitanju to znači moguća pojava trombova. Nije samo krv u pitanju nego limfa i srce između njih, koje prestaje kucati od jednog tromba.

Poruka svima je prestanite igrom na sreću sa veštačkim proizvodima, jer svakim danom su jače doze otrova u njima.

Mi ne razumemo ništa od prošlosti za budućnost, zato nam drugi propisuje vreme dokle ćemo biti u toj neodlučnosti.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


VIRUS

Virus

Pojam korona virus, uzet je od korone Sunca, kao što je crkva uzela religiju ritma srca za religiozno verovanje u boga.

U boga, znači umišljanje sebe za boga koji upravlja srcem preko krvne slike. Kao što umisliš JA sam onaj u ogledalu. Beba to ne može uraditi sa čistom krvi.
Prirodno je kada gledaš svoje telo u ogledalu da ne misliš to sam JA.
Ili kada gledaš prste, kožu, bilo šta od tela, ko razume stvarnost ne umišlja sebe.


Korona Sunca je trenutak početka svake pojave i trenutak njenog kraja, kada se završava krug opstanka u životu na bazi apsolutne bakterije. Naravno verovanja su to prevrnula zbog materijalne koristi. Čisto kao istinu niko prevrnuti ne može, jer je u pozitivu i negativu jednako.


Taj trenutak je istina, nemerljivo vreme i prostor, kao nula za prostorne brojeve.


Zbog svega veštačkog u madovnoj upotrebi robe široke potrošnje, došao je trenutak da se takvo verovanje overi zadnjim otkucajem.


Uveliko hvaljene medicina i farmacija su klasična prevara oduvek, svi koji veruju da nije problem lečiti staru krvnu sliku.


Zbog materijalnih izazova prirode, vračevi mnogo više lažu od otkrića vatre.

Moderni vračevi smo svi koji verujemo prljavom materijalizmu i preskačemo istinu baze prirode bez boje, mirisa i ukusa, na kojoj se razvija sve u životu.


U pitanju je čistoća kao mera slobode.


Prvi otkucaj srca iskorišćen za početak verovanja u materijalne tajne.

Zadnji otkucaj srca je korona virus, za vernike materijalna tajna kada tromb izazove infarkt.


Navika na destilovanu vodu odvikava od svih tajni destilacija alkohola, hemije, parfema, homogenizacija i ostalih tehnoloških postupaka, jer je izrazito mera za voljnu inspiraciju.


Verovanje ide za tim da male greške neće ugroziti srce, međutim u krvi se stvori tromb, koje srce ne može propustiti.


Poremećaj ritma srca nije klasičan bol, zato većina to preskače i umesto doživljaja, oseća pogrešnu potrebu.

Za razliku od suptilnog doživljaja, osećanja su emocije, empatija, klaičan bol ili bolest što srce podnosi.

Srce je izuzetno jak mišićni organ i ne kvari se ako je krv čista, ako pliva u vodi limfe.

Srce je u telu riba.

Srce se ne umara od čiste krvi, izmenom pritiska i podpritiska - vakuuma.

Tako moć oslobodi silu. Tako se opstanak ponavlja u prijatnom ritmu.

Nauka o srcu obavezno je protiv srca.

Glupo je roditi dete i sa navikom da oseća materijalnu potrebu, umesto da razume poruke srca.

Svako može popraviti greške, unazad prema detetu, ako verovanje svede na trenutak doživljene realnosti i samo to je istina uživo koju svako može razumeti.

Govorom istine koju niko ne koristi osim beba, mogu svima objasniti čija je ideja korona virus, ko i gde je nacrtana slika covid19 za zbrku u svetu koja traje 2 godine, dok je plan da traje 9 godina.
Logika je manipulativna, možeš verovati i neverovati, međutim evidentno su većima bolesni zbog trošenja veštačkih proizvoda i svemu dođe kraj.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


PRAVDA

Pravda


Svako razume da trajanje u životu telom od krvi i mesa na bazi 2/3 vode, počinje prvim i završava zadnjim otkucajem srca, bez računanja vremena po satu, sa čistom voljom, bez materijalnih želja.
Između je čovek ili materijalna sila krvne slike, koju niko ne želi razumeti jer su materijalne želje u pitanju, preterivanja do bolesti srca, bez prirodne volje za čisto. Čovek je vaspitan i obrazovan da veruje sebi do ispunjenja želja, međutim nema poverenje u sebe, jer sve radi protiv srca.


Ko veruje u materijalne tajne, ne razume sebi je najveća tajna.

Ako je krvna slika tajna, materijalne želje nisu tajna, nije tajna uznemireno srce i infarkt.
Niti su uzroci tajna.

Sva verovanja služe da bi trajao kraće u životu na bazi čistoće, jer nisam takav.
Logika verovanja je sve što se rodi čisto, brzo naučiti da veruje prljavom materijalizmu i ko zaustavi srce taj je dobio u igri na sreću.


Verovanje je ograničeno trajanje po satu na osnovu krvne slike i slike meseca. Zbog toga niko ne razume čisto niti ide u pravcu volje, jer su verovanja nezasitne i bolesne materijalne želje.

Sunce i voda su potpuni sklad.
Ako te zaključaju u praznoj sobi dijamantom i vodom. Svakako ćeš preživeti od vode i razumeti da je novac u sistemu vrednosti materijalna prevara.Upravo to razume i beba.

Sva učenja služe da ljudi veruju materijalnom bogatstvu bez mere za maksimum i to preko srca.


Diktatura znači stvori otpor u sebi u krvi i tako napadaš srce.

Verovanja se izvode jačom materijalnom silom.
Oduzimaju moć trajanja čistoćom, razumevanje, razlikovanje, tumačenje.
Dan i noć ne počinju niti završavaju, a ljudi ipak veruju. U pitanju je jedna rotacija Zemlje oko sebe u odnosu na nepomično Sunce u centru.

Prvi otkucaj pokrene nečisto i dalje srce služi za meru čistoće.

Čisto nema predstavu, nema sliku, nema veru.
Zato dete ne kaže JA, niti beba vidi sebe u ogledalu, niti misli boje.

Oprati krv da nema krvnu sliku, gubi se JA u predstavljanju. Takvog učenja nemamo.
Verovanja na nivou diktature isključivo služe da se stvara otpor u krvi.
Savršen protest je bez protesta, samo ogromna moć grupe utiče na silu policije i vojske.

Oprati krvnu sliku znači piti čistu vodu, od vodene pare, posle čega razumeš ostale materijale i shvatiš prirodno je najbolje, bez obzira što se kvari, jer se obnavlja.


Ne možeš prestati sa verovanjem ako ne opereš krvnu sliku.
Slobodna čula budno čuvaju srce kao pčele maticu, biraju čisto, greju, hlade, brane parazitima da se razviju na bakteriji.
Urođeni izbor je voda bez boje, mirisa i ukusa, prva do apsolutne čistoće, od koje paraziti beže.


Greška se dogodila odmah po rođenju na suvom i nečistom vazduhu, kao prva navika koja se pamti i razvija nekakvu sliku u krvi.


Parazit koga čula ne vide je silom ušao u telo kroz tesno grlo ili kroz kožu.
Ne možeš razumeti u pitanju je čovek, um krvne slike, svest, pamet, u predstavljanju JA.
Taj um samo želi da nije u telu. Jedini način da izađe iz tela je smrt ili pranje krvne slike.

Na kurac pravednog srca nabijem sve koji šire ideju verovanja prljavom materijalizmu, sa žrtvom srca na kraju, kao isus na krstu u izmišljenoj priči za lakoverne.

Srce je direktno u životu.

Subjektivna krvna slika je um čoveka koji od rođenja napada srce.

Istinu čistog i opasnog svako može razumeti kada razbije krvnu sliku.

To se može glasnicama i knedla tumači otkucaje srca, šta je dobro ili loše.

Od rođenja svaka beba može razumeti srce preko knedle i birati čisto za gutanje i oko sebe.

Namerno vaspitanje služi da beba ne razume čist život,  nego stvori bolesne navike verovanja prljavom materijalizmu.


Svaka beba po srcu razume okolonu.


Verovanje je isključivo zbog materijalne koristi sa žrtvom srca. Bez srca kao bez Sunca.


Verujem sebi bez poverenja u sebe i ne razumem, skraćuje vreme trajanja, kada srce reši problem.

Čovek želi materijalnu slobodu, srce trpi i ispuni tu želju.

Sloboda je srazmerna čistoći.


Istina je sve stvarno jasno, svaki trenutak kada razumeš srce, bez vere u sebe.


Život nije za tumačenje logikom, nego istina stvarno koju svako može razumeti doživljajem otkucaja srca, jasno knedlom za loše i opasno.

Prljavi materijalizam je odavno na delu veštačko smeće i masovna pojava infarkta, kao skupa tajna pod maskom virusa koji materijalno nije moguć.


Do sada samo 7 osoba u svetu zna da korona virus ne postoji, dok ostala većina veruje na svoj način materijalnog interesa.

Ako nešto znaju dve osobe, tajna nije moguća.

Tačno se zna ko, kada, gde, čijom idejom je nacrtao sliku covid19, koja je na 5G umnožena da deluje kao virus u vremenu verovanja.

Vreme i prostor stvarno ne postoje, pa tako ni virus kao vremenska greška programirane mašine, nije osoba sa srcem.


Masovno je infarkt i svako se na svoj način pravi lud, zato dve godine traje mučenje i trajaće sve dok vakcine ne ubrzaju infarkt, posle čega će još neko razumeti uzrok.


Upravo infarkt kao poslefica zadnjeg otkucaja srca nije nikakva tajna, međutim zbog materijalnog interesa svako u tome profitira, jer ionako životnema cenu, nego se propagira obavezna žrtva.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


BEZUSLOVNA LJUBAV

 

Bezuslovna ljubav


Prvi otkucaj srca je bezuslovna ili bezuvjetna ljubav, trenutak doživljen istinom koju svako razume kao prirodnu meru čistoće za opstanak. To je vodena para, bez boje, mirisa i ukusa, u vazduhu 36 stepeni, baš kakva treba srcu. Sve drugo je materijalna navika da razumeš razliku čistog i nečistog, bez jednostranog umišljanja nečistog.

Ako jasno ne razumeš pitanje, nećeš razumeti sebe, druge i ništa.

Istina je vatra kao korona Sunca, međutim trenutak je u pitanju zbog razumevanja i nikoga ne sprži.
Centar Sunca je apsolutna nula, zato je moć i baza kojoj sve sile sveta ne mogu ništa loše učiniti.

Vakcine su prevaspitavanje da se poštuju bogati. Izazivaju lošu naviku i bolest zavisnosti, čime direktno gađaju srce.

Treba razumeti, okeani i mora nisu voda za piće niti prirodnu proizvodnju, zbog čega je opstanak ugrožen. Ostale vode su jako nečiste. Hemijsko čišćenje vode je ubrzanje infarkta.

Pčele proizviode med, međutim maticu hrane mlečom. Srce je slično matici pčela, najviše treba vodu i hlorofil.

Jednom istinom svako može razumeti sebe i odbaciti materijalni um u svakom značenju reči, jer za ljubav iz srca zamena ne postoji.

Zbog diplome za svako stručno zanimanje ili priznanje, moraš verovati umu krvne slike i svesno lagati sebe, tako što slobodna čula i srce držiš u zatvoru. To je model poslušnosti, sada lično nepodnošljiv i svakim danom postaje sumnja u svest čoveka i ljudi.

Ako materijalni um čoveka koji veruje da krvnom slikom neće zaustaviti srce, prevedemo na stanje danas u svetu, razlika od bliske prošlosti je u tome što je infarkt masovna pojava.
Da li će to ljudi razumeti ili ne pokazaće period pred nama, a ne vreme umišljanja.

Sa aspekta života, krivac i šteta ne postoji, jer su ljudi uvek verovali tajnama zbog prljavog materijalizma, umirali glupo i slavili um, što čine i sada.

To nema veze sa živim bićima apostolske čistoće, jer um to ne razume, da bi u prirodi video apostole patuljke koje ništa ne napada.

Ko me strpljivo prati, u jednom trenutku će razumeti sebe.
Za one koji to nisu u stanju zbog materijalne bitnosti, kada bude gusto otkriću im tajnu spasenja.
Ta tajna sigurno više vredi od dijamanta krune svetske dominacije.


vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


 

LJUBAV

Ljubav


Ljubav je Sunce u srcu.
Apsolutna moć vakuuma centra Sunca, u srcu moć ponavljanja prvog otkucaja, istina razumevanja i razlikovanja svega, jedna inspirativna čista volja, bez materijalnog uticaja.
Centar Sunca je baza sveta pojava, kojoj apsolutno ništa materijalno u životu ne treba.
Srce je centar tela stvorenog u vodenjaku i put da vodom nastavi u prirodi.
Prema tome prvo je voda za naviku, a ne mleko, jer je na vodi i mleko stvoreno.

Sunce je centar jednog sveta pojava. Srce je centar jedne žive pojave na bazi Sunca.
Moć centra Sunca stvarno je vakuum koje izazivaju pojave u stvaranju svog centra.
Pojava je moćna u samoodržanju, samo ako je dovoljno čista.

Baza moći je bakterijska. Sve što pokuša na njoj jednako se razvije kao čisto i nečisto, jer je svet u celini univerzuma jedan materijalizam suprotnosti. To je životna igra sa svim pojavama u njoj.
Zbog toga je posedovanje kao vlasništvo isključeno, jer ko poseduje više materijalno, toliko gubi moć opstanka.
Razumi kolika je sila bosova korporacija i milijardera, a njih je previše, zato umišljaju nemoguće prirodne pojave.

Čovek je subjektivna krvna slika koja oduzima moć slobodne volje i razuma istine, jer nepravilno kucanje brže misli kako do smirenja.

Vera je objektivnost čoveka za materijalnu realnost, koliko je slika u ogledalu objektivna.
Zato se jadnik skriva u krvnoj slici i stalno umišlja kako je materijalizovati, da dokaže um.
Ako veruješ 10% toliko pritiskaš srce. Kada veruješ 100% srce ne kuca.
Svako verovanje preko svesti uma čoveka isključivo služi prekidu rada srca.
Ako razumeš to je smrt, ako veruješ to je raj.

Svest je iznuđena odluka mozga u korist čoveka, uvek protiv slobodnih čula i srca.

Um je slika ili ideja za materijalno stvaranje čoveka. Materijalni um je slobodan samo van tela, zato sve čini da prekine otkucaje srca. Um je ograničen osećanjima kao mera za pritisak na srce.
Recimo, sportista želi podići 500 kg, međutim moć srca razume granicu.
To važi za muziku, čovek bi pojačao tonove do daske, međutim srce je ograničeno za neprirodnu buku.
Svaka umetnost je umišljeni napad čoveka na srce, zato je sve više slika strave i užasa.
Realna je opasnost za srce, ako non stop gledaš slike strave i užasa na ekranu, jer su takve senzacije umu provlačne.

Kako razumeti sebe, pre nego um svesno ne napadne srce?

Zatvori usta, govori grlom dovoljno jasno kao kada govoriš jezikom. Kreni govoriti vokale a, e, i, o u.
A znači apsolutno, nematerijalno.
E znači evidentirano materijalno višak u krvi, realna opasnost za vakuum srca.
I znači istinska informacija.
O znači obruč oko uma čoveka.
U znači materijalno oslobađanje.
To je pesma ljubavi kojom se srce potpuno oslobađa, čovek izgubi svoju sliku i dalje razume slobodnu volju, kao inspiraciju da ne guta pogrešno.

Ovo je majka trebala naučiti bebu, odmah po rođenju kada je prvi put doživela otkucaj svoga srca i taj trenutak razumela za istinu u budućem životu bez umišljanja vremena za materijalno stvaranje.

Odustati od svesti uma čoveka zbog razuma trenutka istine je klasična bolest protiv slobodnog srca.

U tom pogledu sva crkvena, naučna, politička, novčana, internetska i nano umišljanja, su klasična paravojna formacija u telu, sa jednim ciljem da lukavo okruže i blokiraju srce da nikada više ne kuca, jer samo tako um gubi svest za materijalno stvaranje i prepušta se nečemu što tumači kao raj energije.

Sve od materijalnog uma u ime svesti čoveka po modelu krvne slike je velika sumnja u sebe, jer sve što se dešava po pitanju zdravlja ljudi u svetu, najpre je INFARKT.

Svaki komentar je umovanje da se spasi vera u sebe.
Istina je samo trenutak smirenog otkucaja srca, kako sam u tekstu opisao i najbolje da javno pokažem.

Umovi u svetu su jako podeljeni, od uma beskućnika do uma milijardera, zato je zbrka neviđena i opasnija od bilo kog rata do sada.

Sve je u igri spasenja čoveka koji i dalje ne odustaje od verovanja materijalnom umu, jer je i dalje svestan toga.
Testovi su statistika koja pokazuje koliko je potencijalnih infarkta, kao razumljiva istina kako dalje.

I lud razume šta guši srce.

Period masovnog odvikavanja materijalnog uma da postane ljubav u srcu je neizvodljiva zbog svih loših navika verovanja.
Procentualno se približavamo simbolu broja 9, što u procentima znači 90% ugroženo srce.

Prisilno vakcinisanje da se približimo tom broju znači, pre ćemo svi umreti nego da razumemo istinu prvog otkucaja srca.

Ako od apsolutne nule Sunca ne razumeš ni trenutak istine, bićeš žrtva umišljenog vremena, koje curi kao voda.

Ako su nam vazduh i voda procentualno previše zagađeni, ako su robe u trgovini blizu 90% veštačke, koga mi branimo, spašavamo ili guramo da pre nestane kao svedok vremena?

Vrednost materijalnog uma na osnovu dijamanta koji je stvoren u vodi, od dijamantne prašine srce prestaje kucati.
Nano tehnologije smo razvili da stvorimo cirkonijum zamenu za dijamant i kao nevidljivi materijal ubacimo u krv da blokiramo srce, u smislu završetka evolucije i oslobađanja uma.
Posle toga revolucija nije ni moguća, nego sve ide od početka, kao verovanje nojevoj barki.

Može li to iko razumeti, ili će nas masovni infarkt pre pokositi.
Svi umovi sveta, svako na svom nivou bogatstva i vlasništva krvne slike, branimo čoveka koji nas direktno vodi u raj preko smrti srca.

Da li je to priča za decu, đake, za potomstvo?

Jako je sporo sve reči u upotrebi jezikom prevoditi na istinu da-ne, međutim ako javno pokažem, svako to može probati uživo i konačno razumeti grešku umovanja vremenom po satu na štetu srca.

Srce nema sat, stvoreno je da slobodno na vodi u krvi i limfi kuca dok je Sunca u njemu.
Ako umom stvaraš stalni mrak oko srca, to su već bolesne želje da materijalno oko sebe bude i oko srca.

Moram reći posrani doktori pričaju o imunitetu krda, čime potpuno isključuju lično srce.
Infarkt je za njih kolektivni imunitet, tajna zbog koje su previše plaćeni da ćute šta se u materijalnom svetu dešava.

Virus materijalno nije moguć na bazi apsolutne bakterije.
Virus je metafora za trenutak istine. Znači ako svi veruju virusu, istinu niko neće razumeti i tako idemo svi u infark ili božju majku.

Svaki dan gledate na jutub ko se ne skida ispred kamera, spasioci zuba vremena kome fali još 10% do maksimuma kada nastupa masovni infarkt.

Daj više gasi to govno od telefona i ne idi u prodavnicu smrti.

Jesmo okruženi okeanima, morima vode, međutim naše srce nije rođeno da opstane u soli.
Ono vode koje srcu treba u staništima, namerno smo zagadili da zadovoljimo um čoveka.
Vazduh je takođe iz vode, i njega smo sjebali, sve sa jednim ciljem da ugušimo srce.

To je ljudsko prokletstvo, kanibalizam koji će masovno uslediti ako ovako nastavimo.

Sve logične reči bilo gde i bilo od koga su jedno zlo.
Samo je istina bez reči, samo vibriranje glasnicama da se stvori vakuum i jedina hrana za srce.
Ako krv i limfa budu jedno smeće, srce je mrtvo.

Počeo sam prevoditi šta znači simboli slova u govoru jezikom i malo ću vam pokazati, trebam duži period da svaki simbol razumem istinom.

A – apsolutna moć
B – baze sveta jednog života
V – vakuumom
G – guta silu materijalnih pojava
D – danju
Đ – đavolu noći
E – evidentirane materijalne greške
Ž – žalosne

Z – Zemlje
I – informacijama
J – jačim
K – kontriranjem
L – ludi
Lj - ljudi
M – materijalno

N – normalno
Nj – njuškom njuše
O – otimaju i okivaju srce
itd....

Brojevi od 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, znače

0 – apsolutno materijalni centar moći sveta
1 – savršena moć vode za prirodu kugle Zemlje
2 – deljenje jednog zbog materijalnih parazita, majka
3 – progresija kao drvo, sin uma
4 – stvaranje krsta zbog 4 strane sveta, lišće
5 – um na valu pučine vode mudro pokušava spasenje, žuta mrlja u oku jer samo vidi Sunce.
6 – otac materijalnog uma
7 – ćerka koja će rađeti umove
8 – najviši materijalni vrh
9 – gubi se kao duh.

1 + 0 kao 10 ponavljaju materijalni progres do 100%.
Posle 100% je inverzija, impresija, imitacija, iluzija materijalnog uma.

UM – materijalna neizvesnost vremena, čuđenje, uf, utopija, uzdah, ulaganje, umor, uobličenje krvne slike.

Prevodim i značenje nota kao početna i maksimalna dubina koju srce podnosi tonskom vibracijom.
Plitko do, pojačava re, mi, fa so, la, si, kada maksimum drugo do spašava srce.

Nema nam druge u materijalnom svetu, nego da razumemo srce, kuglu Zemlje, sve na njoj do korone Sunca i centra gde je apsolutno ništa materijalni vakuum, stvarno bakterijska moć.

vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK

SRCE

Srce

Čovek je krvna slika koju zdrava beba nema.

Začeće fetusa počinje od vodenog semena u vodenjaku, bez ništa što odrasli koriste.

Sunce u apsolutnom centru sveta na bazi ništa, u telu od krvi i mesa je srce.

Po rođenju prvi otkucaj srca svakome je doživljaj i istina za razumevanje čistog i nečistog.
Put čistoće je razum na bazi istine prvog doživljaja.
Put prljavog materijalizma je verovanje u svest od krvne slike.
Stvaranje krvne slike se izvodi materijalno, tako što loša navika gitanja razvije svest koja veruje sebi i jačem autoritetu.
Svest se pojačava verovanjem majci, porodici, ostalima.

Beba razume greške majke, međutim silom batina mora stvoriti naviku verovanja

Zdrava beba slobodnim srcem se ponaša kao živo Sunce koje usporene oči ne mogu gledati, niti je majka strpljiva da prati slobodne pokrete bebe.
Neko je davno izmislio čarobne formule opijuma za razne potrebe svesti, koje su sada na nivou sintetičke vakcine, kao otrovna strela koja gađa pravo u srce.

Ljudi masovno više koriste veštačke proizvode, jer prirodnih skoro i nema ili ih nema, skupi su, zabranjeni zbog GMO NANO.
Ljudska svest više veruje tvrdom disku pametnog telefona nego srcu, zbog čega je masovna sumnja u svest.
Kada se sumnja još poveća, ljudi će konačno prihvatiti razum kao bebe istinu od prvog doživljaja otkucaja srca.

Ne treba čekati vreme ucena, laži, cenzure, diktature, ako već sada svako može u sebi stvoriti stanje doživljeno prvim otkucajem srca.

Niko me ne zove da javno objasnim kako se to radi.
Dok god srce kuca, opstanak je izvestan, međutim kada srce stane zbog oslobađanja bolesti od zuba vremena, povratka nema.

Zatvaranjem usta, glasnim govorom grla, uskladi se disanje sa srcem, ubrza se krv, oslobode čula, isključi mozak i to je stanje kao kod prvog otkucaja srca.
Ta istina je odbačena ideologijom verovanja da je prljavi materijalizam na bazi krvne slike pravi put u životu.

Voda je baza 2/3 tela, 92% krvi,94% limfe, 96 % semena i 98% kap u pinealu mozga za jasno razlikovanje i razum istinom dozivljaja srca.

Baza jednog života sveta pojava je bakterija, dok je u prirodi voda.

Ako je voda prirodno čista kao krv i limfa bebe, na bazi baketrije ništa se ne razvija.

Otuda potreba i razum za čistu krv i slobodno kucanje srca u limfi.

U vodi pod pritiskom, temperaturom, u stalnom mraku pod tlom bez Sunca, stvori se dijamant, kao najviša vrednost.

Tom logikom je razvijena svest verovanja da se lukavstvom to može u telu.

Srce je slobodni doživljaj i jedina istina u životu, od slobodne vode u krvi i limfi.

Pojam slobode, stvarno su čista krv, limfa i srce kao centar za opstanak tela u životu.

Slobodno srce je besmrtnost, ljudima poznata preko mrtvog dijamanta koji sija.

Kada slike ekrana budu u rezoluciji kao realni dijamant, to će biti masovni infarkt.

Na tom smo putu i to je tajna.
Ne smemo dozvoliti svesti da nas pojede zub vremena masovnim infarktom.

Materijalno virus kao vremenska greška u verovanju za svest na sliku je panika zbog mogućeg infarkta.

Realna opasnost od slike nije moguća bez poremećaja krvi i srca.

Između muda za strast i mozga da svest opravda to, srce je žrtva.

Svojom čistoćom svaka beba jasno razume doživljaj trenutka prekida pupčane trake za istinu u životu.

Urođena je čistoća na bazi vode, navika je doživljaj materijalne prirode.

Prvi doživljaj oslobodi čula za udah i gutanje u ritmu srca.

Beba nema vijuge za svest, nego direktno razume kao kap vode na koži.

Ta kap je čista voda u pinealu, koju odrasli nemaju.

Bebi ne treba ime, prezime, datum rođenja, sat, horoskop, rođendan, govor jezikom, država, ni svest da veruje kako prljavi materijalizam ne izaziva infarkt zbog vremena u tome.

Bebi ni slučajno ne trebaju simboli vremena na čemu opstaju sva svesna verovanja prljavog materijalizma.

Sve će beba odrastanjem razumeti.

Fora je izazivanje zahvalnosti za prljav materijalizam.

Svetsku zahvalnost Tesli za otkriće najvećeg zla za infarkt niko ne razume.

Zato slavimo slične njemu i pretke koji su nas sjebali da verujemo zlu.
Svaki pronalazak je protiv prirode i srca, odavno zajedno opasna pretnja za masovni infarkt.

Bog je tajna, pretpostavka, zakon, novac i ucena ako sve ne razumeš doživljajem istine srca, zbog verovanja svesti.

Biljka suncokret prati Sunce i pčele na njoj, dok čovek stvoren na zlu čeka Mesec za krijumčarenje.

Mason rojal elite znači otkup zlata koju je kruna opljačkala. Ti samo veruješ da je to tvoje, inače je i dalje pod krunom.

Engleska dominacija je svetska politika mreže agenture, da spreči razum i likvidira svaku prepreku na putu verovanja prljavom materijalizmu.

Ceo svet je jedan sistem verovanja prljavom materijalizmu i preti da izbriše svedoka.

U svemu se biraju poslušni koji veruju da će postići više, bez obzira što je cena infarkt.

Voda nikad ne izaziva infarkt, dijamant stvoren na vodi je najbliži infarktu, zato bogati bolesnici plaćaju veoma skupu zamenu krvi od beba. Da, to niko ne razume da se živim bićima ne sme događati, jer svako u prirodi može imati čistu krv kao zdrava beba.


Političari, advokati, doktori, sudije, policija, agentura, uz blagoslov crkve, dele interes krađe i prodaje beba.

Čisto i prljavo su materijalno.

Čisto srcem razumeš, prljavo svesno veruješ.

Šamar po guzi i ubod zbog vakcine, jačom silom ubije doživljaj i umesto razuma probudi svest zbog bola.

Znači razum je slobodno srce, čula i krv, a svest je obrnuto lukavstvo vere za materinalnu zloupotrebu, proneveru i krijumčarenje.

Srce bez doživljaja sve oseća, trpi emocije, empatiju, bol, bolest i u trenutku istine smrti se smiri.

Krv bebe nije podeljena, nema krvnu grupu odraslih sa lošim navikama ni poremećaj slobodnih čula.

Sva verovanja i zabrane novac pojačava.

Ko nema novca ni za obrok, sigurno ne veruje, nego razume potrebu da treba raditi.

Sistem po logici verovanja, dopušta prevaru da se životari ili postane bogat.

Sve to je kratkog daha jer krvna slika guši srce.

Masovni problem u svetu je infarkt, već dve godine tajna, jer ljudi veruju u ono što je imenovano za uzrok.

Pojam virus znači nematerojalno vreme greške u programu mašine, greške u proizvodu, međutim uživo takva greška je infarkt.

Nevidljivi materijali u proizvodima kao napredak tehnologija, vreme za infarkt skraćuju maksimalno.

Test pokazuje predinfarktno stanje, naravno sa logičnim tumačenjem da veruješ uzroku kako je prikazan masovnom slikom.

Inače sliku, kao inverziju ili negativ ogledala, niko svestan svega što veruje ne razume.

Samo ako razmisliš i svest vere vratiš na nulu, uzrok razumeš baš kao beba prekid pupčane trake.

Verovanja su stvorila logične simbole vremena da se njima ubije razum.

Grb, zastava, novac, sat, svaka slika, logične reči, umetnost, muzika, sport, naučna otkrića, zaštitni znak, služe da vreme misli materijalizuje.

Jedini materijal je destilovana voda koja svakome povrati razum, opere krv, oslobodi čula, smiri srce i isključi mozak kojim se brani vera materijalne zloupotrebe telom.

Voda je neugodna kao istina dok ne stvoriš naviku, jer brzo tera na pišanje, nije pogodna za uživanje. Vodu bez boje, mirisa i ukusa, kao svestan prljavi materijalista trebaš razumeti da bi je prihvatio. Srce u životu trebaš razumeti jednako kao Sunce, da slobodan u prirodi sebi ne stvaraš opasnost.

Golo telo razume sve, jer je koža najveće slobodno čulo. Stalno obučeno telo izaziva neiskrenost i jaku potrebu da razumem lošu naviku.

Svako razume hodanje po vodi, pesku, zemlji, međutim prema betonu, asfaltu, metalu, staklu, mermeru, plastici, ljudi su samo svesni takve prljave materijalne potrebe.

Tu naviku imaju zbog krvne slike. Ako je slika postala skulptura u krvi, izvestan je infarkt srca.
Ako dovedeš krv da sva bude kao u venama, to ne prolazi kroz srce.

Sve stvaramo da ne razumemo srcem, nego verujemo lažima svesti.

Na prvi pogled svako razume ako ne krene misliti.

Zbog verske svesti niko ne razume da nevidljivi materijali za čula i državne inspekcije, nisu nevidljivi za srce.

Tehnologija je klasična navlakuša da te reklamom na 5G dovede do infarkta, jer je to cilj evolucije vremena.

U smrti se oslobađa bolest jer subjekt gubi silu. To je infarkt, pod maskom virus sada.

Ne postoji vakcina protiv infarkta, nego da izazove infarkt.

Poruka bebe je, majko ako si me prirodno rodila da telom razumem doživljaj za istinu, zašto si me naučila da verujem zloupotrebu tela.

Ta beba je preko generacija civilizacije ubrzala vreme vera i blizu smo vrhuncu.
Stvarno nismo ovce da ne razumemo opasnosti koje izazivaju infarkt.

Ako prvo treba gutati čistu vodu da srce bude slobodno od krvi u limfi, nemoj praviti limunadu, kolu, šveps, pivo i ostale navlakuše da u kratkom vremenu dobiješ infarkt.
Infarkt nije strašan jer ne boli, opasna je bolest do infarkta.

Ono što će otkriti nove bebe je pustoš u prirodi, svi bolesni od srca.

Beba ne govori jezik majke, ali jasno razume njene greške u svemu materijalnom.

Zata majka žuri da bebu opije i probudi joj svest da veruje krvnoj slici za sve materijalne zloupotrebe.

To je prokletstvo ljudi, rodi se zdravo i nastavi bez razuma.

Čist bazni materijalizam prirode na vodi je sloboda opstanka u životu, dok je sve drugo veštački krijumčarenje smrtna presuda infarktom.

Svest zbog verovanja i tehnologije za nevidljive matetijale je na korak od masovnog infarkta.

Sistem se brani virusom, u nadi da će većina verovati, međutim nikome nije do infarkta.


Poremećaj krvne slike oduzima slobodu čulima zato,

oči najpre reaguju strahom protiv materijalnog bogatstva kojim se ugrožava srce. Oči se oslobode kada krv dođe u polne organe.

Usta zato reaguju pohlepom i još uvek biraju šta treba gutati zbog srca.

U sredini je neiskrenost, kao borba svesti i razuma, zbog najvećeg čula kože koja je u posebnom odnosu prema materijalnoj opsnosti.

Uši kao čulo trpe svest čoveka, zato se stvori mržnja koju niko ne razume objasniti.

Problem mržnje je dvostruk i nije slučajno što zbog mržnje počinju sukobi i ratovi.
Nesigurna mržnja u svoju krvnu sliku, svesno grabi bogatstvo i ujedno izaziva mržnju onih koji je znaju. Tako dolazi do sukoba u partnerstvu različitih materijalnih interesa.

Ponosni su svi koji su zbog materijalnog bogatstva na bazi krvne slike, pokvarili čulo disanja – nos, zato se guše ispod grla.

Ako materijalizam završi strahom zbog realnih oči, srce nije ugroženo.

Videti hranu nije opasno dok nije u krvi.

Međutim ne treba stvoriti naviku poslušnih oči.

Zbog verovanja, ljudima otkazuju čula za realnost.

Vakcine bodu u srce da razumeš prljavi materijalizam i da ne veruješ u ništa ako razumeš prvu istinu kucanja srca.

Problem verovanja je izazivanje navike za prljavi materijalizam.

Vera = materijalna pronevera i zloupotreba srca koje trpi loše navike lukavstvom poremećaja krvne slike.

Na tome temelju je društveni sistem i svet nasilja prljavim materijalizmom u celini gušenja od smeća svuda i oko srca, na trenutak od infarkta. Upravo to može sprečiti trenutak razuma.

Vera svaka je zloupotreba u jednom opstanku telom i kazna gubitka razuma.

Ni u telu niko ne može sakriti ništa, iz prostog razloga što postojimo na apsolutno ništa, materijalno se formiramo i zbog verske zloupotrebe nestanemo.

Pravda je od ništa ništa.

Sve između ništa je održivo ćistoćom na bazi savršene vode u prirodi.

U svakom smislu i značenju, vera za zloupotrebu svesti, niko neće otkriti zub vremena. Dok god se materijalna pronevera ne vrati prirodi, vreme misli, najpre slomi srce, osećanjima, zloupotrebom čula, emocijama, empatijom, bolom, bolešću i ko se ne urazumi vreme se oslobodi smrću.

U veri se sve lomi tehnologijom da neće biti opasno.

Priča o duhu, njegovom ocu i majci je mudrac složio da opravda vremensku kaznu. Čak je napisao biblijski zakon.

Prvi takav zapis je krst za proveru razuma, da li ostaješ na nuli slobodne čistoće, gde počinje krst, ili se razapneš u vremenu zbog materijalne zloupotrebe, krijumčarenja oko sebe i u sebi.

Svaka bolest je gubitak razuma za materijalnu zloupotrebu, koju nazivamo svest, pamet, kultura, etika, moral.

Vreme svako razume kada nešto curi kao voda i ostaje mrtvo suvo.

Ako stabilan zemni gas koristiš verom da neće eksplodirati, uvek si u strahu od vremena.

Potpuno stabilnu sirovu naftu, kada tehnologijom ubrzaš, dobiješ eksplozivno gorivo kao najkraće vreme za moguću opasnost u saobraćaju.

To važi za sve veštačke materijalne promene silom skraćivanja vremena.

U tehnologiji skraćivanje vremena se postiže homogenizacijom.

Tako stabila ruda uranijuma postane atomska bomba.

Sada imamo masovnu pojavu veštačkih proizvoda, gde je ambalaža skuplja od proizvoda i vremenska kazna, jer se ne razgrađuje ni ambalaža ni proizvod progutan u krvi.

Tako je svaka koka kola, svaka pasta za zube, svaka žvakaća guma, baš sve veštačko, klaster bomba koja izaziva zgrušavanje krvi nerazumnika i njegove okoline.

To je poruka slike zbog koje je dve godine posebna panika u svetu.

Ova situacija u svetu je to, neću imenovati jer me tada briše program cenzure.


Vreme je period čekanja da krvna slika postane materijalna forma u krvi, kojom se srce 100% smiri, jer je u pitanju ugrušak koji izaziva infarkt.

vakuum.blog.rs

fejzbuk grupa ŽIVOT I ČOVJEK


1 2 3  Sledeći»