JEDNO STVARNO SLOBODA

Jedno stvarno sloboda

To nam fali svakog trenutka jer bežimo od istine stvarnosti.

Ništa na svetu nije isto zbog apsolutne moći bakterije.
Apsolutna nula je moć podržana od svih sila pojava.
Bakterija je apsolutna sloboda ili baza postojanja jednog sveta pojava.

Ništa van tog sveta nema, sve je materijalno, fizičko na svakom nivou mehaničke čistoće.

Nema inteligencije ni energije, nema prostora ni vremena.
Vreme merimo po satu jer ne želimo trenutak istine stvarnom rotacijom Zemlje u promeni dana i noći.
Prostor koristimo isključivo zbog lične dominacije.

Ubrzanja ili usporenja nisu van sila pojava.
Dobiti električnu struju, laser ili kombinaciju digitalne slike čipom je primitivizam u odnosu na prirodno stvaranje.
Od svega što smo napravili svakome je gadno i vapimo za netaknutom prirodom.
Nameće se pitanje ko meni to brani, zašto i dokle?

Čista celina se lako brani napada parazita.

Tri faktora ili kvaliteta su dovoljna za postojanje sveta, nulta baza vodonika, 113 minerala kiseonika i toplota helijuma.
Ubrzanje i mešanje ovih kvaliteta van prirodnog reda je zlonamerna tehnologija.

Logikom većine, ljudi odbacuju jednu istinu.
Zato je nemoguće stvarnost utvrditi logikom bogatstva, jer uvek postoji bolji u lažima, posebno sa diktaturom i cenzurom.

Sve misli čoveka proveri knedla i to je trenutak istine dve životne suprotnosti DA-NE.

Verska ideologija podržana naukom, politikom i novcem, namerno širi logičnu priču da niko nema znanje trenutka istine, iako je svaka beba tako rođena.

Svi ljudi brane uživanje telom iako je suprotno od zdravlja, jer bolest ovisnosti tako deluje.
Rutina loših navika ruši zdravlje ovisnika.

Suprotno tome rutina provere misli govorom istine svakome je dostupna uživo da ne misli ništa van slobode.

Istina da-ne nema kombinacije za nesporazum ljudi.

Engleski jezik namerno sadrži blizu milion reči i pojmova, da niko ne otkrije stvarnost trenutkom istine.

Cena dominacije engleske krune u svetu je lažna pandemija, stvarna diktatura, cenzura, ucena, pretnja genocidom, zbog brzine laži internetom i nevidljivim nano materijalima opasnim po život.

Drugu godinu držimo sebe u lažima o virusu, jer niko nezna ili ne želi istinu da manji virus nije moguć od nulte bakterije.

Priroda nam nudi besplatno svega za život, bez stvaranja nerazgradivog smeća.
Istina nam nudi potpuno znanje da je sloboda jednostavna iznutra, bez ovisnosti sa strane.
Ako razumemo da je bakterija moć, iskoristimo vatru za destilaciju vode, jer u njoj bakterija ne podržava razvoj parazita.

Otkrili smo duh vatre za pretvaranje svega u pepeo iz čega seme ne niče.
Red je da otkrijemo živu vodu i sprečimo samouništenje.

Strpljivo čekam poziv da prenesem govor istine kojom se bebe služe.
Svaka majka natera bebu da umesto istine prihvati svest uživanja vatrom i tu sam u prednosti, jer vam znam objasniti zbog čega ne razlikujete dan i noć.
Iz dana u dan beba uči reči logike i posle puberteta zaboravi istinu.
Otkrio sam način obrnutim redom i uspeo se spustiti na nivo znanja beba bez govora jezikom laži.

Posle 30 i više godina traganja za istinom, sada znam objasniti 100%, da svako u sebi proveri tačnost ove priče i svega što misli logikom laži.

Ne treba mi zahvalnost, bogatstvo ni spomenik, ako se ljudi urazume istinom zbog zdravlja i prirode.

AUTORITET

Autoritet

Urođeni autoritet je istina - ljubav za život na bazi slobodne bakterije.
Bez slobode na bazi bakterije, svako sebe tiho ubija.

O bakteriji ne znamo apsolutno ništa, jer je u pitanju stvarno apsolutna moć i baza za razvoj svake sile pojave da se održi čistoćom.

Priča o virusu manjem od bakterije je potpuna laž i prilika za govor istine.

Maksimum od života je ljubav kao čist materijalizam apostola iznutra, sigurno nevina ovisnost.

Ako je istina autoriteta sprečena višom silom, trebamo istražiti kada, od koga ili od čega i zašto.

Čovek je neizbežna viša sila, stvorena navikom uživanja toplotom van tela, mudro i lukavo progutana da efekat bude jači.

Čovek može razumeti i razlikovati prirodnu potrebu od preterivanja.
On može koristiti znanje trenutka istine ljubavi.

Čovek sebi nije autoritet.
Tajnom boga i duhom vatre uništava sve.
Ako nešto treba nestati iz slobodnog života, to je čovek u svakom smislu reči predstavljanja i delovanja.
Nestaće vera u boga, nauka, politika, novac.

Sa čovekom ljubav u životu je nemoguća dok ne razume prirodu i slobodu.

Ako pitanje sebe ne razume, jasnog odgovora nema.

Čovek manipulira  kada pregazi ljubav višom silom vatre iznutra.

Svetsko nasilje u svakom pogledu jedino može zaustaviti autoritet sa kojim smo svi rođeni.
To su bebe.

Zbog mnogo čega istinu smo gazili silom čoveka koji to vešto radi.
Međutim on je u opasnosti sada, jer se mnogo zaigrao eksperimentom vatre u telu, nevidljivom i aktivnom silom nano tehnologije.

Bebe ne govore jezikom laži odraslih, međutim postoji jednostavan način da odrasli govore istinu kao bebe.

Zbog uživanja telom niko nije dosledan da jasno razume prirodu i sebe u njoj.

Čovek ne razume Sunce, Mesec, rotaciju Zemlje.
Ne razume toplotu van kože i unutra.
Ne razume da je krv od prirode, ne od tehnologija.

Ne smemo dozvoliti da Mesec postane nova kugla mlečnog puta.

Razum služi da ne stvorim naviku uživanja, jer izaziva bolest.
Najmanje povećanje temperature iznutra smanjuje prirodnu budnost, opažanja i razum.

Visoka temperatura izaziva drhtavicu jer je krv gusta.

Čist vazduh, voda i prirodna hrana, uz vatru kada je hladno i danas je najskuplje.

Znanjem od razuma svako sebi pomaže da ne greši po pitanju slobode i zdravlja.

Gradovi su problem zbog zagađenog vazduha, ispod 5% kiseonika.

Destiliranjem vode svako može dobiti 7% kiseonika, prava mera za zdravlje.

Ako cedimo sokove i ulja od GMO povrća i voća, razumemo potrebu odvajanja celuloze jer su u njoj otrovi.

Ne treba kuvati hranu, niti soliti, niti dodavati začine, jer izazivaju slabost uživanja.

Od životinjskih namirnica jedino sveža jaja mleko i riba bez kuvanja i dodataka sadrže dovoljno kiseonika, jaja 12% i mleko 5%.
Razne ribe sadrže kiseonik različito.

Zlonamerno je tumačenje izdvajanje masnoće iz mleka i žumanjka.

Naravno za početak navikavanja možemo kuvati mleko i jaja.
Ribu možemo kuvati ili sušiti.

Meso nije dobro za zdravlje jer ne možemo
odvojiti dobre sastojke od loših.

Upravo biljke nude maksimum kiseonika u hlorofilu 24%, za savršen hemoglobin krvi.

Napred napisano čovek ne razume jer je opijen višom vatrom iznutra i jakim željama da sve ugrabi za sebe.

Pojam duh i energija su manipulacija, jer takvih čuda u jednom materijalnom svetu nema.

BAZA ŽIVOTA

Baza života

Jedan univerzum kao jedan pojavni svet od materijala sa fizičkim osobinama, ograničenim trajanjem, jedan je život na slobodnoj bazi.

Rođeni smo od vodenog semena iz vodenjaka na prirodnoj temperaturi tela od 36 stepeni.
U tome nema plamena vatre, kao što sebe lažemo verskom ideologijom duha.

Biljka uvene ili izgori od duha vatre, životinja beži i ne guta vatru, jedino čovek mudruje uživati vatrom u sebi i umre jer veruje to je zbog božje volje.

Jedino istina svakog trenutka zna bazu života i to razumemo jasno ako ne lažemo sebe zbog uživanja telom.

Bežimo od istine života i sami sebi oduzimamo razum, zbog čega sve mislimo.

Put prema izvoru je bezvremena radost, kao vraćanje u zavičaj, ako sledimo rotaciju Zemlje.
Promašeni prut je neizvesnost u prolaznom vremenu.

Na satu za računanje vremena nema opcija za bezvremenost.

Sa sunčanim satom ljudi su bili slobodni i mirni u svojoj koži i prirodi.
Peščani sat je izmislio neko da dočara prolaznost u životu svakoga ko nije budan za sklad sa rotacijom Zemlje i istinom.

Otkriće vatre neko je iskoristio da napiše bibliju o duhu vatre i verom u tajnu boga, ljude potpuno prevario do smrti.
Zbog duha vatre sve je relativno, samo je tajna boga stvarno.

Sveće u bogomolji bude osećanja duha, kao da u nama nema vode.

Niko nije rođen iz vatre nego iz vodenjaka.

Bolest materijalne ovisnosti potpuno negira duh, međutim teško se leči bez govora istine života.
Zbog priče o duhu niko nije umro, međutim zbog duha nano materijala i duha digitalne slike, drugu godinu trpimo diktaturu zbog duha sa imenom korona virus.
Vozimo se na adrenalinu straha i panike, jer niko ne koristi istinu baze života da razume objasniti prevaru duhom digitalne slike covid19, koja izaziva čudna osećanja i čudne materijalne potrebe za otrovom u vakcini.

To je samo vrhunac umišljanja bolesnih ovisnika, jer nikada ne održavaju dobro zdravlje.

Duh je lična tajna navika, osećanje, emocija, empatija bez slobode doživljaja u trenutku istine života.

Na jasno pitanje šta je baza života, telo kao deo sveta, zatvorenim ustima da ne bi čovek lagao, daje potpuno razumljiv odgovor BAKTERIJA.

Apsolutna bakterija je moć opstanka svake pojave.
To znači čistoća je presudna za opstanak u životu na bazi bakterije.

Zdravlje nije problem ko razume da bakterija održava svakog parazita u prirodi stalne borbe za opstanak čistoćom.

Jedino vodena para beži od vatre i sačuva život.
Ohlađena vodena para je homogeni materijal, teška i živa voda koja se ne kvari od parazita na bazi bakterije.
Upravo niko ne razume prirodnu potrebu vatre za pročišćenje vode van tela.

Vatra u drstilatu alkohola ili bilo kog veštačkog proizvoda je kiselina otrova ili droga.

Znamo štetnost tečnog metala žive.
Nano tehnologijom smo stvorili tečni aluminijum, galijum, silikon, teflon i druga čuda, koja u telu obavezno izazivaju ugruške ili trombozu.

Niko ne razume sprečiti reklame za opasne proizvode.

Bili smo deca vaspitavani i obrazovani u duhu svakog zla.
Iz generacije u generaciju zlo napreduje i mi smo hladni za zdravo potomstvo.
Upravo gej podiže versku ideologiju na nivo digitalnog i nano duha.

Da li neko razume posledice toga po zdravlje i prirodu, ili izmišljamo nove duhove virusa da nestanemo kao drogirani u sekti?

Sila koja nudi otrovne vakcine za opstanak, namerno u bazu života ubacuje nevidljivi metal da se lagano pretvaramo u zemlju.

Tako će bakterija pono biti kriva što ne jede metal.
Bakterija je apsolutna sloboda, ne diše, ne pije, ne jede.

Nano tehnologija i 5G digitalna slika samo mogu sanjati apsolutnu bakteriju, ner je ne mogu prikazati, zato su izmisli nemogući virus, kao da su tela programirane mašine.

Kad u program mašine ubaciš tačku, to je virus, međutim kada u bazu života godinama ubacuješ veštačko smeće i nevidljivi metal, to je genocid.

Može li neko to razumeti?

Bogomolje - piramide, hramovi, sinagoge, katedrale, crkve, džamije, dvorci su građene od tvrdog kamena da duh ne pobegne. Istina meni govori da zagovornici verske ideologije, podržani naukom, politikom i novcem, biće zatvoreni dok ne priznaju duhovnu prevaru, odbacivanjem bakterije stvarne baze života i konačno istinom pomirimo sva zla ovoga sveta, koja su delo čoveka.

Bez apostola nema slobode, reda, mira, poverenja, ljudske dobrote.

Upravo su apostoli nevine bebe, koje po rođenju zarazimo duhom čoveka.

Sila zla je iznad cene novcem, zato koristimo statistiku procentima.
Kad laži dostignu vrhunac 100%, sledi jedna istina novog početka na bazi bakterije istine života.

Većina ljudi nisu zli, zato razum pobeđuje.

Svako sumnja u sve i svašta, jedino istina vraća slobodu.

OSEĆANJA

Osećanja

Kome fali vazduh, voda i hrana nema vremena za osećanja, nego sigurno zna prirodne potrebe kao istinu života.

Ni jedna beba rođenjem nema osećanja dok je u vezi sa majkom.

Zato porođaj treba obaviti u vodi bez ikakve žurbe za odvajanje bebe od majke.

Prekid veze pupka je prirodni doživljaj udaha vazduha.
Druga potreba bebe je voda.
Mleko je treća potreba, međutim taj redosled u praksi nije takav, jer neko namerno želi probuditi osećanja bebi.

Osećanja, emocije, empatija vode u bolest ovisnosti, bolest i ono najgore, ako razum ne pobedi zablude.

Šamar bebi probudi osećanje bola i potrebu za smirivanje dojenjem.
Prva vakcina bebi izaziva bol u dužem periodu, dovoljno da plače i traži pomoć od majke.

Za doktore svaka beba je budući pacijent i korisnik veštačkih lekova.

Smiriti osećanja na početku života je lako vodom i mlekom.
Zato bebi ne treba davati drugu hranu dok ne razume potrebu.
Zbog smirivanja plača, majka daje bebi svašta i ona se uspava kao drogirana.
To izaziva ovisnost.

Smirivanje osećanja odraslih je fatalna greška, jer izaziva naviku do bolesti ovisnosti.

Faze puberteta su lična borba sa osećanjima, namerno da dete postane koristan član društva, što je više nego pogrešno.

Zbog osećanja na molitvi lakoverni doniraju crkvu.

Osećanja izmisle sve za smirenje, tako je stvoren internet.

5G brzina digitalnih ekrana bolje smire osećanja ovisnih korisnika od prirode, jer je montaža primerena želji potrošača.

Uporedo sa reklamom je veštački proizvod po izgledu, boji, mirisu i ukusu.
To se postiže nano materijalima.

Nije kraj priče o osećanjima, jer nano kiseline u telu korisnika stvaraju sliku prikazanu na internetu pod imenom covid19.

To je izazvalo paniku korisnika pametnih telefona, požurili su na test i naravno pozitivni su.
Panika se ne smiruje ponuđena je vakcina.
Posle prve i druge doze, test ponovo pokazuje pozitivan na koronu.

Nameće se pitanje da li proizvođači trebaju odbaciti nano tehnologiju i digitalne reklame na 5G ili korisnik treba razumno odbaciti sve što je štetno po zdravlje?

Treba naglasiti bogati koriste prirodne proizvode, dok većina običnih građana moraju kupovati robu iz supermarketa, bez ikakve kontrole kvaliteta.

Velika je neodgovornost svih korisnika interneta, posebno roditelja, jer su prostitucija, pornografija, skrivene kamere, gej, incest, pedofilija, trikovi prevara, kriminal, korupcija, stil mafije, bogatstvo milijardera, primer deci svih uzrasta.

Demokratija drugu godinu ne postoji, jer državna uprava ovisi od korporacija koje proizvode nano kiseline navodno za zaštitu veštačkih proizvoda, bez ikakve odgovornosti za zdravlje.

Razumeti osećanja jedino je moguće svako za sebe, najbolje istinom.

Ako smo zbog osećanja nametnuli diktaturu, ne znači da je razumom ne možemo prekinuti.
Nije samo lažni korona virus problem, nego sva ubrzanja starenja veštačkim proizvodima, isključivo zbog bolesti ovisnosti kada niko ne razume kako prekinuti sa zabludama.

Ako su sve bolesti zbog unutrašnje vatre, siguran prirodni lek je čista voda koju dobijemo destilacijom vodene pare.

Znači umesto respiratora za ubijanje bolesnika sa visokom temperaturom, preventivno nabaviti svakoj porodici destilator vode.

Ko o tome treba odlučiti, proizvođači otrovnih vakcina ili građani koji su ucenjeni da ih prime, jer niko ne razume prevaru korona virusom.

Napominjem niko nikada nije umro od virusa, iz prostog razloga što se tako nešto ne može razviti u telu od krvi i mesa na bazi apsolutne bakterije.

Pitanje bakterije pokreće sve zablude i prevare medicine od kada je zvanična.
Naravno mogu dokazati i dati precizne odgovore govorom istine, šta je bakterija stvarno i šta je virus lažno.

Ugrušak ili tromb nije prenosiva bolest i jedini je lek preventiva da se ne koriste veštački proizvodi, jer nisu razgradivi u telu.

Nema sumnje internet ruši klasičnu državu i nije teško razumeti zbog čega je narod ucenjen lažima.

Javno zdravstvo odavno nema kontrolu veštačkih proizvoda nano tehnologijom, niti je njihov problem internet u smislu zlostavljanja dece.

Kakvu i čiju milost čekamo pred realnim opasnostima?

ČOVEK

Čovek

Čovek je stroga tajna samom sebi, zbog perverzije uživanja telom od osećanja toplog taloga u krvi.

Ni jedno uživanje čoveka ne brani istinu života.

Covid19 vakcine su transhumani lek jer medicina strogo skriva uzrok korona virusa.
Planirano je 140 doza u periodu od 9 godina, posle čega neće biti korona virusa, jer niko neće preživeti od tolike doze otrova.

Istina je više nego izvesna jer nisu svi ludi da čekaju smrt kao ovce.

Ljudi se srame perverzija zato beže od istine, međutim sve naše perverzije su odavno na internetu.

Drugo je pitanje što niko ne razume da ne postoji digitalna privatnost, jer svako pretraživanje stranica prihvatimo svojom ID adresom.

Sve perverzije odraslih deca gledaju na pametnom telefonu.

Samo nas deca mogu spasiti od genocida, da prva postave pitanje istine zašto uvek lud jebe zbunjenog čoveka.

Kineska aplikacija tik-tok je nametnuta deci i lakovernima, sa porukom probajte sve za uživanje jer digitalna smrt ne boli.
Fora je što za tik-tok moraš imati dovoljno smeća u krvi, jer nije zanimljiva bez droge i adrenalina.

Nano kiselinama u veštačkoj proizvodnji svega, navodno tako se roba ne kvari, reklama, izgled, miris, boja, lako prevare ukus čoveka da proguta nevidljivi otrov.
U dužem periodu otrov u krvi izazove tromb zbog čega trpimo diktaturu izmišljenog virusa, umesto da država zabrani proizvodnju i uvoz robe bez kontrole kvaliteta.

Niko nije odlučan reći sebi uvek sam grešio prema životu, odgovoran sam za zdravlje i prirodu, pristajem odbaciti bilo koje uživanje zbog budućnosti zdravog potomstva.

BANDA SMRTI

Banda smrti

Vera, nauka, politika i novac digitalno nano tehnologijom, banda su smrti prirode Zemlje.
Preko država svi smo registrovani članovi bande smrti.
Jedni su zaduženi za proizvodnju smrti, drugi za reklamu smrti i ostali potrošači da umru bez protesta.

Korporacije sveta proizvode smrt, digitalnu reklamu smrti brzinom 5G prenosi internet, država sprovodi diktaturu statistikom brojeva smrti, narod mora umreti jer ne razume da se istinom vode u krvi može sprečiti genocid vatrom nevidljivih nano materijala.
Vakcine su transhumani lek za bezbolnu smrt.
Plan je 140 doza vakcina u periodu 9 godina, posle toga bebe će biti sterilne za potomstvo.

To je odgovor širenja mreže gej populacije.

Piksel ekrana u krvi je tromb, jer su tako podudarni.
Ko nema tromb ne može pratiti piksele brzinom 5G.

Priroda sve stvara slobodno, bez pritiska sa vodom razgradivo.

Industrija stvara veštačke proizvode sa najvišom vatrom, pritiscima, hemijom, nuklearnom fizikom, laserski nerazgradivo smeće, tačnije smrt opasniju od pepela posle vatre.

Banda smrti odbacuje istinu života, tako što je vatra u telu pogodna za uživanje dok voda nikome nije zanimljiva.

Posle svega dolazi trenutak istine da svako razume značenje vatre i vode u životu.

Svako zna vatra sve pretvori u pepeo, jedino jevoda gasi. Banda smrti laže tako da u pepelu nema parazita, međutim šta je sa trombovima krvi od pepela?

U vodenoj pari nikada nema parazita, zato je idealna za krv ako je ohladimo na 36 stepeni zdravog života.

Biljke i životinje ne trebaju vatru za opstanak u prirodi.
Jedino čovek mudrac brani perverzije uživanja vatrom do smrti.

Otvoreno je pitanje svima u bandi smrti, kada je trenutak za istinu?

LJUBAV ISTINA ŽIVOTA APOSTOLA

Ljubav istina života apostola

Ljubav je prirodna potreba života apostola, nikako uživanje perverznog čoveka.

Ljubav je doživljaj bez želja jer čistoj krvi, mirnom srcu i razumu mozga, u trenutku istine ne treba ništa za razvoj na bazi bakterije.

Nečistu krv koristim da usporim čula, zbog čega meni mozak kaže šta osećam i to izazove naviku bolesti ovisnosti.

Zbog jačih osećanja od prirodnog doživljaja ljubavi prema životu, svako se slomi pubertetom i krene lagati sebe perverznim uživanjima.

Kada je ljubav duh, nauka, zakon ili novac, niko ne razume prirodne potrebe.
Život apostola istine od ljubavi, zbog vatre u telu je zamenjen uživanjem anđela, prvi put opisanog u bibliji.

Prirodna religija je istina života, mir srca od čiste krvi, potpun doživljaj slobodne ljubavi.

Suprotno tome je verska ideologija za veštačke religije vatrom u krvi za osećanja uživanja.

Jedno stvaranje sveta na bazi apsolutne moći bakterije, niko ne razume bez istine života.

Zbog vatre i uživanja telom nemamo slobodnu ljubav ni zdravo potomstvo.

Gej porodice sa usvojenom decom nisu zdravo potomstvo.

Potomstvo je prirodna potreba održanja živih bića.
Pri tome čovek koji uživa u duhu bilo čega talogom u krvi, stvarno ne razume sebe.

Veštačko okruženje je genocid zbog interesa svih koji uživaju telom u svakom smislu reči.

Ljudi umiru bez slobode u krvi i u društvu.
Niko ne razume potrebu revolucije istinom da se zaustavi genocid.

Priroda oko nas trpi sve, otrove, plastiku, asfalt, staklo, metale, promenu klime, jednim imenom smeće u kome uživamo, međutim krv to ne podnosi.

Život uvek nudi jednostavnu istinu za rešenje svih problema prirode i zdravlja.

Učimo decu da bebe donose rode od duha anđela.
Uskoro će deca verovati da se bebe rađaju digitalno.

Ljudi ne prave decu iz ljubavi, čisto, javno, prirodno, nego opijeni od strasti u seksu.
Brišemo prirodni trag života, kao da smo oduvek veštački i digitalni.

Razumem sve prevare sebe, posebno kulturu, zato imam muda napisati ovo:
svi smo od kurca začeti i iz pičke rođeni, da bi život pretvorili u avanturu tajne kurca i pičke uživo, čega se sramimo, međutim kada su pornografija, prostitucija, pedofilija, incest i ostale perverzije u pitanju, to je na internetu javno, dostupno i deci.

Zato svako završi uživanje u kurcu kao isus na krstu.

Korisnici digitalne iluzije na 5G, moraju usporiti krv, čula i mozak da bi mogli pratiti prikaz na ekranu.
Nano kiseline za zaštitu veštačkih proizvoda od kvarenja, direktno izazivaju trombozu krvi.
Tako svako sebi određuje bolest i smrt.

Digitalna slika pod imenom korona virus, stvarno u krvi je koronarna tromboza zbog uživanja u veštačkim proizvodima jer su jeftini, izazovni po obliku, boji, mirisu i ukusu.

Ljudi glupo pitaju kada prestaje korona diktatura, jer niko ne razume ili se prave ludi, da su sami odgovorni što veruju lažima i što koriste sumnjivu robu na osnovu izazovnih reklama.

VERSKA IDEOLOGIJA

Verska ideologija

Otkriće vatre je početak verske ideologije.
Rođeni od boga umiru od duha.
Između rođenja i smrti treba koristiti vatru za duh.
Versku ideologiju zbog uživanja vatrom podržavaju nauka, politika i novac, paket potpunog zla.

Razumeti pravdu života je istina da jedino voda od vatre oživi hlađenjem vodene pare, dok se sve pretvara u pepeo iz čega nema života.

Crni biseri verske ideologije su GMO i gej populacija.

Vrhunac verske ideologije su digitalne slike duha na 5G i nevidljivi materijali nano tehnologije, jednim imenom korona virus.

Nevidljivi nano materijali u masovnoj proizvodnji robe široke potrošnje, isključuju proveru kvaliteta proizvoda.
Nano materijali su vidljivi u koronarnoj krvi kao ugrušak tromboze.
Pod jakim pritiskom proizvođača robe sumnjivog kvaliteta, država zabranjuje obdukcije, sprovodi cenzuru u medijima, statistikom brojeva laže narod o korona virusu koji nije moguć u prirodi na bazi bakterije, niti je moguća smrt zbog takve laži.

Nevidljivi nano materijal nema sliku kako je prikazan covid19.
To znači korona virus ja koronarna tromboza.
Zato svako treba razumeti prevaru.

Digitalnom iluzijom slike nevidljivog nano materijala ubrzano na 5G, svako treba razumeti prevaru slikom covid19 i istinu opasnosti od veštačkih proizvoda.

Zdravlje je moguće ako je svako sebi svoj majstor čistoće, prvo u krvi i boravku.

Preporuka je ne mislite da li korona postoji ili ne, jer je svako vidi u Suncu.
Birajte proizvode čiji kvalitet sami proverite.

Vazduh na selu je prvi izbor.
Drugo je destiliranje vode da se dobije kvalitet za zdravlje.
Treće je ceđenje soka povrća i voća da se odvoje otrovi GMO u celulozi.
Peto je hladno ceđenje ulja.
Šesto je ne spremati jelo vatrom nego klijanjem.
Sedmo ne koristi začine.
Osmo je pređi na razum istinom.
Deveto odbaci sve informacije.
Deseto ako razumeš Sunce kao bakteriju života, moćan si kao nula između sila parazita.

Ako nije jasno javi se.

Bogomolje za promociju verske ideologije će poslužiti kao sigurni zatvori svih koji su za iluziju duha vatre.

Plan je ko ne koristi duh interneta i nano otrove za zaštitu proizvoda od kvarenja, biće razapet u logoru kao isus na krstu.

Žig zveri treba razumeti istinom.

ILUZIJA

Iluzija

Apsolutna moć je sloboda čiste bakterije.

Niko nikada nije umro niti će umreti od korona virusa, jer nije moguć u prirodi.
Zabranjene obdukcije, medijska cenzura, maske, testovi, vakcine i druga ograničenja ljudskih sloboda, isključivo služe pranju novca proizvođača smrti, preko GMO, digitalnom brzinom 5G i nevidljivim materijalima nano tehnologije.
Ljudi trpe fašizam jer ovise od verske ideologije koju podržavaju nauka, politika i novac.

Dobra strana verske ideologije će naterati ljude da umesto korona virusa otkriju istinu bakterije izvora života i konačno početi slobodnu civilizaciju jednako razumnih u svemu.
Definitivno nismo rođeni van prirode za život u kavezu kao kućni ljubimci.

Sila iluzije uživanja talogom u krvi se pokaže pred smrt.
Međutim život na početku je razum istinom da ljudi ne koriste iluziju.

Iluziju izaziva Mesec jer noću liči na Sunce.
Plač bebe noću smiri dojenje i to je iluzija uživanja pod Mesecom, dok je Sunca nema.

Vreme iluzije je noć, najača pod punim Mesecom, zato rotaciju Zemlje računamo satom.

Broj kugli sunčevog sistema su broj civilizacija do sada.

Mi odlučujemo da li će Mesec postati mrtva kugla kao Mars sa strukturom gvožđa ili čistija priroda od Zemlje.

Svaki fetus u samorazvoju je strpljiv zbog igre sa bakterijom.
Svaka beba po rođenju se obraduje životu kad ugleda svoju bakteriju kroz koronu Sunca.
To je za nju istina života u slobodi, bez obzira na parazite prirode.

Boja bakterije ne postoji na Zemlji, zato bebe ne vide boju, nego sive nijanse od crne noći do belog kao danju.

Ko ne vidi bakteriju očima uživo gledanjem kroz koronu Sunca i ne razume tu slobodu života, jednostavnu istinu da-ne ne može koristiti, nego umišljanje iluzije pritiskom taloga krvi.

Njemu je stvarno uvek kao senka ili slika u ogledalu ili u boji.

Čovek stvara ideje za ostvarenje sna, međutim verska ideologoja uživanja talogom u krvi označava kraj i početak navikavanja na istinu.

Nikada nije kasno u životu za čistu krv.
Ko to razume, očisti krv ohlađenom vodenom parom, slobodno može gledati sebi u oči i kroz koronu Sunca radovati se jednoj bakteriji za sve nas i ceo svet.
Mnoge iluzije čovek je ostvario, međutim za let van Zemlje kao reptil od iluminacije senke, moraće potražiti odgovor od istine.

Svako će istinom proveriti zašto slavimo imena i dela velikana iluzije, zašto podižemo spomenike i groblja.
Redom ćemo proveriti Darvina, Ajnštajna, Hipokrata, Teslu i ostale.

Zbog istine svako će osloboditi sebe svake iluzije.

Pesnički rečeno vreme na vrhuncu iluzije u svakom čoveku budi razum istinom, da je život stvarno čista krv.

Biljka vezana za tlo pristaje na sve uslove i bori se sa parizitima, samo da dodirne bakteriju Sunca.
Životinje u pokretu slično rade.

Međutim živo biće je rođenjem sprečeno da se služi istinom, jer je verskom ideologijom propisan zakon Biblije i ko ne uživa u iluziji vatre taloga krvi, biće mučenik kao isus razapet na krstu.

Na taj način smo bakteriju kao stvarni izvor života proglasili zarazom i to je sada na ispitu, jer laži o virusu pokreću sumnju u versku ideologiju, naučnu demagogiju, političku diktaturu i bankrot novca.

Istina nije mudrost iluzije, niti talent i njome se svako može služiti kome je jednostavnost da-ne dovoljna za razum u životu.
Ko se služi istinom u očima vidi radost ili mučenika.

Ljudi su ubrzali iluziju na 5G da se na vrhuncu slomi i nikada ne ponovi.

UŽIVANJE

Uživanje

Zbog manifestacije kako se izvodi telom od krvi i mesa, svaki vid uživanja je perverzija, kao tajna koju svako podržava.
Izuzetak su bebe dok ne prihvate navike odraslih.

Uživanje je privlačno u svakom pogledu ko ne razume posledice toga.

Pod jednim Suncem gde život nije moguć zbog apsolutne bakterije, van tog centra
pojave su održive dok se bore da joj se približe.

Biljke ne biraju jer su vezane za tlo, međutim koriste svaku priliku da ih bakterija ne uništi.
Zato biljke rastu u smeću, mulju, talogu i to treba razumeti.
Za održanje vrste stvore seme.

Životinje su pokretne, međutim izobilje svega u prirodi koriste u strahu, brzo gutaju žrtvu i iznutra uživaju.

Živa bića sa razumom  mogu očima videti bakteriju jer je korona Sunca osvetljava i po tome prilagoditi život u skladu sa najvećom promenom u odnosu na Sunce, preko dana i noći rotacije Zemlje.

U životu sa razumom od istine da-ne, svako je slobodan od moći bakterije.

Bakterija u centru sveta je moć svih sila pojava, ne uživa nego je primorana kao matica u roju pčela ili ikre u vodi za reprodukciju života.

Vera ideologijom, nauka pretpostavkom, politika zakonom i bogatstvo novcem, jednom logikom uvek štite uživanje.

Međutim blizu smo maksimumu smeća od nerazgradivih veštačkih proizvoda koje koristimo za uživanje i tu perverziju branimo, jer je takav put bolesti ovisnosti.

Ako istinom razumemo da li je bakterija zlo života ili jedini put slobode prema apsolutnoj čistoći i neovisnosti, nije problem odbaciti zablude evolucije vatrom kiseline u krvi, nego ohlađenom vodenom parom, sigurnom bazom zdravlja.

Farmacija i medicina koriste destiliranu vodu kao savršeno čist materijal koji se ne kvari, za lekove, infuzije i transfuzije, međutim zbog plate je ipak osporavaju dok veliki najviše zarađuju flaširanjem vode i reciklažom smeća u kome uživamo.

Najveći zagovornik uživanja je verska ideologija.
Biblija na osnovu božanstva Sunca Ra, sa značenjem razum ne uživa, globalni je zakon i ustav celom svetu, samo je trebao period civilizacije da se ciklus završi.

Biblija je zvanični svetski kodeks uživanja telom u vatri od taloga u krvi i van tela u komforu i luksuzu.

Sve religije sveta jednako poštuju svako uživanje u duhu.

Od piramida do bogomolja danas, raskoš uživanja je prikazan građevinom i dekorom.
Freske prikazuju bogove i duhove anđela.

Isus je izmišljena žrtva raspeća ko ne uživa telom.
Najbogatiji su donatori verske ideologije.

Slede ih jevreji, katolici, muslimani i drugi.

Pravoslavni nisu deo verske ideologije i smetaju globalno. Međutim Rusi, Srbi, Jermeni i drugi pravoslavci, kao agenti zbog interesa podržavaju versku ideologiju.

Najmanje uživaju mnogoljudni Indijci i Kinezi, kao ozbiljna pretnja da unište prirodu, jer žele uživanje kao na filmu.

Nije slučajno što je kraljevska porodica svuda prisutna kao primer svima kako se uživa na račun lakovernih.

Slike duha anđela, na digitalnom nivou, sada ubrzanjem 5G, vode nas u globalni genocid.
Tik tok aplikacija to nudi.

Globalizam ne razlikuje muškarca i ženu, nego ih svodi na gej.
Dijamant je najskuplji jer je retkost za uživanje bogatih.
Voda kao baza 92% krvi je GMO roba ili resurs kao gas, nafta, rude.
Ljudi su takođe resurs globalizma jer su sluge bogatih.

Zlo koje nas pritiska, tera nas da razumemo izvor i razlikujemo život u čistom od uživanja u smeću.

To je prosta jednostavna istina DA-NE, zbog verske ideologije, naučne demagogije, sile politike i bogatstva za perverzno uživanje telom, uvek odbačena logikom mraka, da nikada niko ne vidi bakteriju kroz koronu Sunca.

Panika nazivom korona virus, kao slika duha zla verske ideologije na digitalnom nivou, prava je prilika za povratak razuma istinom i nastavak života u slobodi.
Sloboda je apsolutna bakterija, ako razumeš čistoću vodene pare u kojoj bakterija nije moguća.

Ako u vodenoj pari nije moguća bakterija, sigurno je nemoguć virus.

Čisto kao voda bez boje, mirisa i ukusa nema izazovnu pojavu za reklamu slikom, zato bolesni ovisnici mute vodu na svaki način.
Najbolji primer zla je koka kola.
Uživanje koka kolom je posebno, međutim niko ne može sakriti istinu da je PCR test pozitivan zbog nje.

Upravo zbog sličnih veštačkih proizvoda ljudi su pozitivni na koronu.

Verska ideologija duhom je mrak tunela zbog taloga uživanja koronom krvi.
Ne postoji tunel bez ulaza i izlaza, zato smo blizu slobode razuma.

Fetus u trudnoći bira čisto iz krvi trudnice i nije u mraku tunela.
Po rođenju majka stvori bebi naviku uživanja talogom u mračnom koronarnom tunelu krvi, zbog čega svako boluje i zove smrt za spas.

Ako razumemo da je istina najmanja crna tačka na čistom, možemo znati istinu verske ideologije krstom, isusom i duhom boga.

Čista krv su kao tačke života, međutim kad postanu krstevi, bolje reći oštri ugrušci ili trombovi, to znači svako može biti razapet kao isus.

Verska ideologija uživanja kao bakterija u talogu krvi, namerno sprečava istinu da razumemo mesto i ulogu bakterije u jednom pojavnom svetu.

Govor, knjiga, slika, novac ne bude razum.
Reklama nije dokaz kvaliteta.
Zakon ne obezbeđuje slobodu.
Bogatstvo ne štiti život.

Biljka ne raste u destilovanoj vodi, životinja je ne pije, međutim čovek može razumeti da je vodena para oduvek prirodni lek za svaku zarazu.

Znači koronarnu trombozu, bez doktora i lekova sigurno leči destilovana voda, nije za uživanje, nije za brzu zaradu, međutim možemo razumeti značaj za zdravlje.
Od zabrana razum za slobodu se sigurno budi, samo treba strpljenje kao za sve u životu.

Proizvođači zla vođeni verskom ideologijom uživanja do smrti zbog duha, žele da narod koristi otrove u svemu i pristanu na smrt jer je to poruka verske ideologije, evolucije, diktature i mafije.

Tako će zlo maskirano logikom, ipak svako razumeti istinom trenutka da niko ne može narediti smrt pre smrti.

Smisao života je logika uživanja talogom u krvi.
Istina života je jednostavno da-ne, jasna poruka, svima razumna da talog u krvi vrši pritisak za uživanje do bolesti ovisnika.

Od kada je verske ideologije, od tada postoji koronarna bolest.

Naziv virus je nasledio prevaru bakterijom i nametnuo potrebu da konačno znamo istinu, bakterija je apsolutno neovisna moć postojanja, golim okom vidljiva kroz koronu Sunca.

Uživanje talogom u krvi svakoga će razapeti na krst kao isusa, od ugrušaka tromboze.

QR kod za praćenje ljudi koristiće mafija i to moramo sprečiti.

SVEST

Svest

Krug jasnoće živih bića je istina, razum, svest, koma i smrt.
To su nivoi čistoće krvi na bazi apsolutne bakterije.

Do otkrića vatre krv je čista fotosintezom biljke i instinktom životinje, dovoljno jasno razum za izbor i boravak.

Vatra pretvara razum krvi u svest ovisnosti.

Svest normalnih je pasivna koronarna tromboza, mineralni talog eritrocita i leukocita.

Kada ovisnost postane aktivna koronarna tromboza, svest prelazi u afresivnost, ludilo, komu i smrt.

Brzim internetom pametnog telefona i talogom u krvi sa nano materijalima, telo je radioaktivno i to PCR test pokazuje.
Svest normalnih je blokirana, zbog čega niko ne razume dešavanja.

Vakcine su malo jača doza otrova da se probudi komirana svest urazumi, jednostavno čišćenjem smeća kojim smo zatrpani u krvi i svuda.

Opasnost je od ludila onih koji su na vrhu društva i istitucija njihove podrške.
Zbunjen narod je još uvek u prednosti kao većina u slučaju obračuna.
Međutim ludilo koristi silu svih resursa.

Narod je dozvolio da se zlo pokaže diktaturom, zato jedini može sprečiti ono najgore.

Ubrzanjem svega populacija brzo stari, kao masovni klimaks.

Vakcina bebi blokira razum i probudi svest ovisnosti.
Vakcina u klimaksu ne može probuditi svest nego razum da je boravak u prirodi realno bolji od odlaska na Mars.
To je dovoljno za promenu kursa bez valute novca, jer smo njime sve uništili.

Svima je jasno, svest se muti, razum se bistri jedino u krvi.

Kao što majka bez razuma uništi bebi život pubertetom, tako sada bogati  traže spas od beba.

Bogatstvo na vrhuncu svesti je monstrum kao koma kada ne zna šta radi.

Jasno se vidi problem veštačkih proizvoda jer su stvarno smeće koje ničija krv ne podnosi.

Istina služi da svako istinom biranih reči za stvarnost, razume svaku situaciju i informaciju.
To sada fali da razumemo uzrok i cilj korone.

Svest na nivou osećanja priče o bogu, ubrzava rad srca i ruši prirodnu religiju srca.

Karakter krvi je svest na nivou straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa normalnih ovisnika.
Krv monstruma je nivo svesti zveri.
KARAKTER

Karakter

Osećanje straha u polnim žlezdama zbog srama ubedi sebe da se plaši visine, otvorenog prostora i drugo.
Strah najbolje razume i želi slobodu.

Osećanje pohlepe ispod pupka je želja bez stvarne potrebe.
Želim sve što vidim iako mi ne treba.
Važno je da ne razumem ovisnost.

Osećanje neiskrenosti u predelu stomaka je na pola od razuma i bori se sa sobom.
Veoma neugodna patnja.

Osećanje mržnje u grudima je agresija na  sebe, zato mrzim druge što nisu razumni.
Fobija od mogućeg napuštanja subjekt oseća kao da gubi život, zato mržnjom izaziva svađu i obračun do sažaljenja.
Ko u ranom detinjstvu nije pored majke, za nju je kasnije stranac bez pažnje, zato od partnera traži sažaljenje.
Osećanje ponosa ispod grla, stvarno guši zbog smeća u krvi.
Jaka ambicija guši, zato se subjekt ponosi.
Destilirana voda ispire ponos u krvi.

Svaki poremećaj karaktera subjekt koristi da sakrije želje.

Rascep ličnosti je laž kada nečista krv ne doprema dovoljno kiseonika za limfu i time slabi imunitet.
Doktori psihologije na toj laži grade karijeru i bogatstvo.

Kada subjekt zna sebe, objektivno razume i ne koristi poremećaj karaktera.
Naravno treba čista krv i rutina.

SLOBODA

Sloboda

Govorom istine sebi svako može razumeti zablude promašaja u životu od rođenja do sada, jednako za sve na svetu.

Istina koristi jednu volju da razumem stvarno čisto od stvarnog smeća.
Zato su dovoljne dve reči suprotnosti da-ne.

Talog krvi su sve želje kao logika zbog čega ja ne razumem sebe, niti reči logike.
Govor jezikom logike je pokušaj da me drugi razume.

Svest je pritisak taloga iz krvi.

Podsvest je umoran talog uspavane krvi sanja. Zato je nizak pritisak opasniji po zdravlje, jer je bliži trombozi.

Kalorije greju talog krvi, uspore je, progutaju kiseonik, oslabe limfu, izazovu drhtanje tela i to je opasna bolest.

Inteligencija, prostor, vreme, beskonačno, večnost, nisu stvarno, nego pojmovi čime čovek laže sebe zbog uživanja talogom krvi.
Jedna sloboda za celi svet je bakterija, apsolutna moć mehaničkom čistoćom.
Bakterija ne deluje silom nego vibrira apsolutnom čistoćom.
Na toj vibraciji pojave opstaju.

Telo je bio mehanika, nije biohemija.

Strah taloga krvi ne ugrožava budnost.
Pohlepa ne traži ispunjenje.
Neiskrenost je teška borba taloga krvi i limfe, jer bez kiseonika nema imuniteta.
Mržnja sujetom traži sažaljenje, kao zakrpu umesto čišćenja.
Ponos je traženje krpelja da usisa talog krvi koji guši. Bez čišćenja vodom, samo je uteha.

Biljka vezana za tlo nema slobodu, zato koristi prirodnu kondenzaciju.

Životinja se kreće, međutim guta čisto i nečisto u borbi za opstanak sa ograničenom slobodom.
Živo biće razume i zna birati čisto u životu, odvajanjem smeća.

Fotosinteza, instinkt i svest su pojmovi za manipulaciju logikom uživanja.

Čovek bez istine subjektivno nije živo biće, zato više greši od životinje.

Čovek ne razume da je temperatura tela od 36 stepeni prirodna potreba jer uživa kalorijama. Međutim vanjsku temperaturu veću od 36 stepeni ne podnosi.

Logiku su nametnuli mudraci tako što jednoj stvarnosti daju razna imena.
DAVINČIJEV KOD

Davinčijev kod

Ljubav je sloboda iznutra zbog čiste krvi, bez pritisa taloga koji je muti.

Fetus u trudnoći se slobodno razvija u vodi bez boje, mirisa i ukusa, čisto i jasno kao Sunce.
Voda je slobodna i živa kao vodena para jer napusti mineralni talog.
To je potpuno znanje i jasnoća u pinealu mozga zdrave bebe.
Ako svakog trenutka kap čiste vode ne uđe u pinealnu žlezdu, javlja se privid vremena ili stvarno usporenje krvi i ubrzanje starenja.
Zato uživanje talogom u krvi treba potpuno odbaciti.

Priroda se čisti kondenzacijom, međutim nama znanje pomaže da razumemo čišćenje krvi destilacijom vode.

Proizvođači zla tipa digitalna logika i nano kiseline nisu opasnost za bazu krvi, ako svako razume kalorije, vatru i zgrušavanje.

Najveća vrednost zlatu i dijamantu nema veze sa životom nego sa uživanjem.
Zato je rojalistička krv mrtva i ljubičasta, iako lažu da je plava kao čisto nebo.

Niko nije rođen igrom na sreću, da bi se kockao sa jednim životom.

Etiketu digitalne reklame covid19, malo ko razume kao problem krvi zbog uživanja u proizvodima bez kontrole kvaliteta.
Ni jedan državni posao nema veze sa životom.
Niko ne može kontrolisati kvalitet veštačkih proizvoda niti digitalnu reklamu.
Kada bogatstvo krene u investicije, zlo iz krvi se širi kao kuga.
Upravo to rade vlasnici korporacija, sa firmama svuda po svetu i niko nema kontrolu nad njima.
Plaćaju svakoga ko im stane na put ili se obračunaju kao mafija.
To je sila zla koja se reklamira kao dobro.

Po rođenju čista krv se  malo muti od vazduha i mleka, zbog čega se sloboda deli na razum dana i noći.
Razum štiti krv da noću ne gutam ništa jer se u mraku ne vidi.
Majka namerno hrani bebu noću, jer ne razume posledice toga.
Majka sledi logiku društva.

Mozak bebe nema vijuge za tumačenje taloga krvi pod pritiskom, niti ih treba razviti, jer su jasnoća dana i noći precizna istina da-ne, kao razum šta treba i šta ne treba krv.

Logika je suprotna čistoj krvi, jer je pot pritiskom mutnog taloga život koristi za uživanje.
Svest je pritisak taloga krvi na bazu urođene čistoće.
Čista krv nije svest, zato ni beba nije čovek.

Logika na digitalnom nivou je mrtva kutija koja pobudom struje stvori sliku na ekranu i to je korisniku kutije uživanje.
Privid mira dok gledaš ekran, stvarno je unutrašnja agresija.
Zato su deca zbog igrica u realnom životu divlja.

Sve digitalne senzacije tipa let na Mars, nikome nisu pomutile razum, međutim jedna jeste.
Ko proveri senzaciju govorom istine sebi, kao jasno da-ne, razume o čemu se radi.

Digitalna senzacija slikom covid19 je test čovečanstva da li veruje u boga, nauci, politici, novcu ili razume da je život u čistoj krvi od vazduha, vode i prirode.

Evolucija započeta pronalaskom vatre, zbog čega sve pretvaramo u pepeo, sada je na vrhuncu taloga krvi koji izaziva koronarne ugruške i smrt, zato je potrebna revolucija čišćenja krvi, vazduha, vode i tla od smeća.
Evolucija vatre smeća u krvi postepeno dovodi smrt, dok je revolucija vodom prekida i vraća razum za čisto.

Čovek je od pepela sagradio piramidu, kao dokaz da je um dobro. Tu počinje logična manipulacija vere da je iz vatre i pepela moguće sve što priroda ne stvara.
Ko je tu lud, priroda stvara život, vatra u krvi izaziva smrt?
Priča o duhu i bogu logična je manipulacija verskom ideologijom.

Priroda slobode, reda i mira nikada ne proizvodi nerazgradivo smeće koje ni crvi ne mogu očistiti.

Stablo života na Zemlji proverava svakoga da li neko zna davinčijev kod, nojevu barku, isusa i logiku opisati istinom da-ne, da je svako proveri u sebi i nastavi je koristiti za razum stvarnosti.

Jedino beba razume realnost potpuno, ali ne govori da bi ljudi shvatili stvarnost.

Logika je kad ja, ti i svi jedno stvarno kao Sunce jasno, mislimo, govorimo jezikom, pišemo i crtamo slike na svoj način.
Čovek ne može gledati koronu Sunca jer nema slobodnu krv. Zdrava beba nema taj problem.

Logika na nivou vere, nauke, politike i novca, na digitalnom nivou je osporena 100% i sa jasnim pitanjem da li smo za život čistim telom od krvi i mesa, ili smo za digitalne slike i smeće u krvi i svuda u prirodi?

Revolucija kao nova civilizacija počinje kad znaš istinu i razumeš značenje vatre u telu i kreneš brinuti za zdravlje, Zemlju, vodu i vazduh.

Sada bogati koriste BIO, ostali GMO.
Bogati žive u dvorcu, ostali u podrumima i soliterima.
Bogati prate modu od prirodnih materijala, ostali od veštačkih.

Bogati leče krv RNK terapijom od beba, ostali RNK vakcinom na bazi nano otrova.

Bogati ne koriste pametni telefon, niti su digitalno umreženi.
Bogati igraju golf i tenis, dok se ostali klade ko će pobediti.

Novak Đoković je primer kuda karijera vodi život. To se dogodilo i Tesli, jer električnu struju svako koristi za svesno uživanje u smeću, umesto za čišćenje.

Obični ljudi sve svoje podatke, nekretnine i novac u banci drže u digitalnoj bazi, zbog čega su resurs ili roba  koji kupuju veštačko smeće. Njihove želje  internet obradi i prodaje proizvođaču.
Korporacije imaju svoje banke da niko nema uvid u njihovo bogatstvo, a ono je u investicijama svuda po svetu, nije novac na papiru.

Ko živi u dvorcu, donator je crkve, džamije, katedrale ili hrama da ostali nerazumni u tome uživaju.
Izmišljeni lik isusa u veri je uteha nerazumnim grešnicima za patnju i boli koje priređuju sebi do smrti preko nečiste krvi, navodno im to bog radi.

Svako ipak razume razliku prirodnog i veštačkog, posebno pre gutanja, nego se mnogi prave pametni ili ludi.

Život nije igra na sreću da izvuče dobitak davinčijevim kodom.

Upravo mene život rodi kao regulus na granici života i smrti, da probam sva ljudska iskušenja, jer su na putu do istine.
Slično kao put u centar Sunca, jedino mesto slobodne bakterije, jer je svuda u svetu nečim vezana.

Govor nauke je lajanje na zvezde, idejom leta na Mesec i sada Mars, sa svim željama da se dođe do Sunca i konačno razumemo istinu postojanja pojavnog sveta.

Opasno iskušenje sam probao 96-te godine srušiti iluziju američkog dolara, međutim nije bio pravi trenutak kao što se sada namešta davinčijev kod za dobitak svima istinom.

Kada razumeš senzaciju istinom da-ne, realno znaš sve vidljivo i nevidljivo, jer je svet jedno jasno kao Sunce, ne možeš varati sebe, niti veruješ lažima.

Znamo ko je sin kao broj 3, znamo ko mu je otac kao broj 6, ali broj 9 ne razumemo da je vatra u krvi, nego verujemo to je duh od boga.

Posle pokušaja linča Adama od društva za iskušenje, Eva ga sakrila na barci, međutim morao je pristati na uživanje telom i tako su otišli u smrt i odneli istinu šta se stvarno dogodilo.

Dogodilo se, nisu preživeli bez vode, jer morska so izaziva tihu smrt.
So u okeanu prirodno štiti vodu od kvarenja, međutim ta koncentracija soli u krvi je opasna po život.

Slično je i sa vatrom lažnog duha od kalorija.
Da bi razumeo kolika je vatra 36 stepeni normalne temperature iznutra, uporedi to sa takvom temperaturom na koži.
Minimalan unos kalirija je pasivna tromboza.
Maksimalno brza hrana je nivo 5G digitalna brzina koju razum ne može shvatiti bez istine DA treba ili NE treba tako u životu.

Astrolozi znaju šta je REGULUS u horoskopu, psiholozi znaju šta je granični slučaj, međutim niko ne razume smrtnu opasnost malo veće vatre u telu, koja izaziva bolest ovisnosti.
To su kalorije.
Međutim nano tehnologijom kalorije su prisutne ali nevidljive.
Upravo nemamo kontrolu kvaliteta nano proizvoda.
Jedini način da se dokaže nano otrov u vazduhu, vodi, hrani i svemu je čudna bolest, neizbežna smrt ili istina koja to može sprečiti.

Uživo sam izvukao davinčijev kod da vas naučim prirodnoj istini koju su nam majka i društvo prekinuli po rođenju.

Oni su to uradili svesno zbog veće vatre u krvi, koja im pomutila razum i svi to koristimo za uživanje telom.

Suđeno mi je da neću preživeti 36-tu godinu bez logičnih iskušenja.
Međutim iskušenja kao potencijal zla sam iskoristio da razumem život kao prostu istinu i bakteriju kao mehaničku čistoću.
Nisam slučajno posedeo u osnovnoj školi.

Sada znam objasniti da ne postoji inteligencija, večnost, beskraj, duh, bog, logika, psihologija, relativnost, prostor, vreme kao stvarno u životu jednim postojanjem, nego su u pitanju zablude uživanja telom koje po pravdi života završe smrću.

Ko voli čistu krv, slobodan je i ne misli talogom u njoj.

Ko želi uživati do strasti, guta kalorije, od tog taloga menja karakter, razboli se i u komi umire.

Pet glavnih poremećaja krvi su karakteri straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa, sa njime ljudi oduvek žive u prirodi.
Međutim od kada su kiseline u krvi umesto vode, ljudi su izmislili digitalno uživanje na 5G. To je karakter nove čudne bolesti, poznate  medicini pre prve vakcine, jer je i tada bila laž.

Upravo nano kiseline čine meki disk koronarne krvi kompatibilnim sa tvrdim diskom programirane mašine.

Razumni znaju nije to budućnost i takvih je 70%.
Ostatak njih 30% su bolesni ovisnici od digitalne predstave i prihvataju sve veštačko.

Predstoji period borbe bogatih proizvođača zla i još zdravih korisnika digitalnog i nano zla.

Po elementu sam drvo života 3, uskoro punim 69 godina i 100% znam kako svako može i treba prostu istinu DA-NE da razume zlo u sebi i van kože.

Novi svetski poredak je logičan pojam ali bez istine niko ne razume značenje.
U pitanju je ljudi će istinom povratiti razum da čiste krv, zemlju, vodu i vazduh zbog zdravlja i zdravo potomstvo.

Namera monstruma da vakcinišu ljude i decu zbog digitalne slike logične i nestvarne opasnosti, konačno će uzdrmati bolesnu krv da se očisti i preporodi za početak nove civilizacije.

Naravno prvi su prozvani mnogobrojni reptili Kinezi i Indijci.
Oni su prekobrojni jer najviše prave smeće u krvi i prirodi.
Kineski zid je dokaz da reptili mogu napraviti sve i sada su na ispitu da li mogu napraviti zid zaštite od čiste vode destilacijom vodene pare.
Poplave i pucanje brana u Kini i drugim regijama su konačno upozorenje da je sve bolesno pred smrt koju istinom možemo sprečiti.

Istina će otkriti da je izvor života bakterija, kao pčele u roju zbog matice.

Zašto smo bežali od istine da je bakterija izvor zla, jer smo na nju gledali iz perspektive taloga krvi za uživanje.
Čista krv zna, bakterija je samo apsolutna mehanička, fizička i materijalna čistoća, jedino moguća u centru Sunca, od svih pojavnih sila.

Nisam slučajno stanovao na adresi Leonardo Da Vinči niti sam sada slučajno na smaragdnom ostrvu Irske, gde svetske korporacije ruše svetsku ekonomiju i društveni sistem.

Niko ne živi u hladnoj crkvi, ali zbog nje mnogi uživaju od donacija lakovernih.

Digitalni virus sigurno ruši javno zdravstvo zbog zabrane obdukcija i demokratiju zbog cenzure.

Online molitva je kraj crkve, škole i posla od čega bogati uživaju.

Slučajnosti tipa digitalna senzacija slikom covid19 ne postoji stvarno, ako razumeš da je viša sila u pozadini, ovoga puta masovna koronarna tromboza.
Korporacije plaćaju zdravstvo, vlast, medije da im posao cveta navodno svima od koristi.
Pri tome život je kao u igrici na ekranu, dok ljudi stvarno umiru od laži jer preteruju sa smećem.

Statistika prostim brojevima ruši komplikovanu logiku i nameće potrebu da zlo od smeća slobodno nazivamo rečima za razumljivu stvarnost.

Tik tok digitalno kao uživo, senzacijom tera ljude da se urazume i razlikuju uživo od slike.

Istina nikome neće oduzeti ništa od života, nego će svako razumeti da logična reč ništa stvarno znači magnetnu vibraciju apsolutne i sveprisutne bakterije.
To je baza, nula ili istina života, kao razum za čisto.

Život u prirodi je čista, slobodna, razumljiva biomehanika, međutim zbog uživanja hemijom je nazivamo biohemija.
Upravo je ona početak nove civilizacije.

Slavimo zaslužne velikane i ppkojne koji su nam ostavili smeće da uživamo.
Biću prvi revolucionar za istinu kome ne treba ni slava ni spomenik, nego razum i život slobodno.

Osobama od poverenja odavno pričam da sam jedini na svetu odrastao čovek koji koristi istinu pored beba.
Nisam znao to objasniti govorom jezika, jer je manipulativna logika.

Svako može videti bakteriju očima kao realnost oko sebe i to proveriti govorom istine da li je ima u sebi.
Kriz koronu Sunca vibriranje bakterije se jasno vidi, samo trebam pokazati užuvo.
Ujedno trebam pokazati kako se govori istina bez otvaranja usta.
Ni jedna pojava od najmanje do sveta u celini nije moguća bez baze apsolutne čistoće bakterije.
Živo telo i mrtvi dijamant su na bazi bakterije, međutim za čoveka život bez vrednosti je posle dijamanta i svega čime se stvara talog u krvi za uživanje.

Kada je proglašena pandemija, odmah sam znao da je digitalni trik u pitanju.
Ako je virus manji od bakterije, to znači pored nje nije moguć.

U svakom slučaju lažni vurus pomaže ljudima da prihvate istinu života.

Doktori sa gripom duplo lažu narod, da je za medicinu virus, dok za narod jaka prehlada.
Dobro je poznato šta je prehlada, višak glikogena ili tvrde masti u jetri.
Preko noćo nema gripa, zabranjene su obdukcije, cenzura medija zbog mesta za novu prevaru virusom.
Ako je virus na nivou nanometra manji od stanice tela, to znači nije moguć kao mikroorganizam, nego kao nano mehanički prah ili nano kiselina.

Zbog doktora je proglašena lažna pandemija, sve zabrane, maske i vakcine.
Nije im dosta novaca i žele vakcinisati decu da bi produžili pandemiju, jer je to želja korporacija.

Irska je ostvarila ekonomski bum jer je državu prodala svetskim korporacijama za IT i izuzetno štetnu baznu nano hemiju za čitav svet.
U Irskoj nema fabričkih dimnjaka, jer sve rade nevidljivom nano tehnologijom.

Zato je Irska sada usred leta jedino crvena zona u Evropi, jer korporacijama treba da pandemija nikada ne stane.

Irska ne proizvodi vakcine, međutim proizvodi komponente za njih u svetu.

Ni jedno ljudsko zlo sebe ne vidi, zato se ne plašim govora istine, jer sve što sam napisao mogu dokazati.

Ljudski rod ne razume život istinom, nego
sledi primitivizam uživanja logikom.

U svakoj državi vlast propisuje zakone kako nepoznati tata naredi.
Nauka lako utvrdi nebitno, međutim obavezno sakroje bitno za život.

Pre nauke i politike je verska ideologija, namerno podeljena da lakše upravlja čovečanstvom.

Prema tome svako zlo potiče od vere.

Ko se u zlu pronađe seje zlo.

Kada se u istini svi pronađu, kreće razumno čišćenje svega, jer nije u skladu sa životom u prirodi.

Pravoslavlje kao paganstvo nije verska ideologija, zato su Srbi najbolji u agenturi, jer rade za svakoga ko plati.RAZUM

Razum

Čista krv objektivno razum prirodne potrebe male bebe.
Razumne majke, porodice i društvo rađaju razumnu decu.
Izvornu čistoću samo razum održava.

Pod Suncem, tlo, voda, vazduh i toplota, kondenzacijom održavaju red.
Uvek je lakše održati izvorno čisto, od čišćenja smeća.

Ko razume prirodni red, lako održava čistu krv, iako je ne vidi.
Vodena para je čistač prirode svega.
Ohlađeni destilat vodene pare je baza života razumom koronarne krvi.

Svest izađe iz razuma i destilacijom napravi alkohol za početak magije uživanja kiselom krvi.
Gutanje vatre preko kalorija je rizik do smrti.

Ekstrakt flore i instinkt faune su formula razuma.

Sunce je večni izvor ili baza života ko razume sklad apsolutnog sa relativnom promenom.

Pod Suncem Zemlja rotacijom održava sve pojave, od zore do sutona.

Sloboda je bez vremena i prostora.
Ko širi telo zbog većeg prostora i računa vreme po satu, nije u skladu sa prirodom, nije slobodan, nije zdrav, ne razume, ne zna, plaši se života i brzo nestaje.

Život je razum opstanka, večno preko razuma potomaka.
Uživanje je svest na putu nestanka.

Svest muti krv za tajno uživanje, jednom pretera smrtno i nestane iz života.

Razum je rutinsko znanje o potrebi izbora i boravka u prirodi bez veštačkih zagađivača.
Realna opasnost za zdravlje su nevidljiva radijacija veštačkih proizvoda i velika koncentracija nano materijala.

Svest previše materijalno bogatih dostiže realnu opasnost raznih ucena i zabrana običnima, jer niko ne razume prirodnu potrebu zaustavljanja zla.

Uvek je bilo čista krv razume, nečista misli svest ovisnika.

Brzi internet pametnog telefona i opasnu radijaciju veštačkih proizvoda nano materijala, koronarna tromboza krvi niti razume niti je svesna masovne smrti.

Spas je istina i destilat vodene pare, prirodni lek za svaki poremećaj koronarne krvi i konačno razum svih koji su svesno u avanturi kratkog veštačkog životarenja.

1 2 3  Sledeći»