Ponedeljak, Jul 26, 2021

SVEST

Svest

Krug jasnoće živih bića je istina, razum, svest, koma i smrt.
To su nivoi čistoće krvi na bazi apsolutne bakterije.

Do otkrića vatre krv je čista fotosintezom biljke i instinktom životinje, dovoljno jasno razum za izbor i boravak.

Vatra pretvara razum krvi u svest ovisnosti.

Svest normalnih je pasivna koronarna tromboza, mineralni talog eritrocita i leukocita.

Kada ovisnost postane aktivna koronarna tromboza, svest prelazi u afresivnost, ludilo, komu i smrt.

Brzim internetom pametnog telefona i talogom u krvi sa nano materijalima, telo je radioaktivno i to PCR test pokazuje.
Svest normalnih je blokirana, zbog čega niko ne razume dešavanja.

Vakcine su malo jača doza otrova da se probudi komirana svest urazumi, jednostavno čišćenjem smeća kojim smo zatrpani u krvi i svuda.

Opasnost je od ludila onih koji su na vrhu društva i istitucija njihove podrške.
Zbunjen narod je još uvek u prednosti kao većina u slučaju obračuna.
Međutim ludilo koristi silu svih resursa.

Narod je dozvolio da se zlo pokaže diktaturom, zato jedini može sprečiti ono najgore.

Ubrzanjem svega populacija brzo stari, kao masovni klimaks.

Vakcina bebi blokira razum i probudi svest ovisnosti.
Vakcina u klimaksu ne može probuditi svest nego razum da je boravak u prirodi realno bolji od odlaska na Mars.
To je dovoljno za promenu kursa bez valute novca, jer smo njime sve uništili.

Svima je jasno, svest se muti, razum se bistri jedino u krvi.

Kao što majka bez razuma uništi bebi život pubertetom, tako sada bogati  traže spas od beba.

Bogatstvo na vrhuncu svesti je monstrum kao koma kada ne zna šta radi.

Jasno se vidi problem veštačkih proizvoda jer su stvarno smeće koje ničija krv ne podnosi.

Istina služi da svako istinom biranih reči za stvarnost, razume svaku situaciju i informaciju.
To sada fali da razumemo uzrok i cilj korone.

Svest na nivou osećanja priče o bogu, ubrzava rad srca i ruši prirodnu religiju srca.

Karakter krvi je svest na nivou straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa normalnih ovisnika.
Krv monstruma je nivo svesti zveri.
Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me