Ponedeljak, Jul 26, 2021

ILUZIJA

Iluzija

Apsolutna moć je sloboda čiste bakterije.

Niko nikada nije umro niti će umreti od korona virusa, jer nije moguć u prirodi.
Zabranjene obdukcije, medijska cenzura, maske, testovi, vakcine i druga ograničenja ljudskih sloboda, isključivo služe pranju novca proizvođača smrti, preko GMO, digitalnom brzinom 5G i nevidljivim materijalima nano tehnologije.
Ljudi trpe fašizam jer ovise od verske ideologije koju podržavaju nauka, politika i novac.

Dobra strana verske ideologije će naterati ljude da umesto korona virusa otkriju istinu bakterije izvora života i konačno početi slobodnu civilizaciju jednako razumnih u svemu.
Definitivno nismo rođeni van prirode za život u kavezu kao kućni ljubimci.

Sila iluzije uživanja talogom u krvi se pokaže pred smrt.
Međutim život na početku je razum istinom da ljudi ne koriste iluziju.

Iluziju izaziva Mesec jer noću liči na Sunce.
Plač bebe noću smiri dojenje i to je iluzija uživanja pod Mesecom, dok je Sunca nema.

Vreme iluzije je noć, najača pod punim Mesecom, zato rotaciju Zemlje računamo satom.

Broj kugli sunčevog sistema su broj civilizacija do sada.

Mi odlučujemo da li će Mesec postati mrtva kugla kao Mars sa strukturom gvožđa ili čistija priroda od Zemlje.

Svaki fetus u samorazvoju je strpljiv zbog igre sa bakterijom.
Svaka beba po rođenju se obraduje životu kad ugleda svoju bakteriju kroz koronu Sunca.
To je za nju istina života u slobodi, bez obzira na parazite prirode.

Boja bakterije ne postoji na Zemlji, zato bebe ne vide boju, nego sive nijanse od crne noći do belog kao danju.

Ko ne vidi bakteriju očima uživo gledanjem kroz koronu Sunca i ne razume tu slobodu života, jednostavnu istinu da-ne ne može koristiti, nego umišljanje iluzije pritiskom taloga krvi.

Njemu je stvarno uvek kao senka ili slika u ogledalu ili u boji.

Čovek stvara ideje za ostvarenje sna, međutim verska ideologoja uživanja talogom u krvi označava kraj i početak navikavanja na istinu.

Nikada nije kasno u životu za čistu krv.
Ko to razume, očisti krv ohlađenom vodenom parom, slobodno može gledati sebi u oči i kroz koronu Sunca radovati se jednoj bakteriji za sve nas i ceo svet.
Mnoge iluzije čovek je ostvario, međutim za let van Zemlje kao reptil od iluminacije senke, moraće potražiti odgovor od istine.

Svako će istinom proveriti zašto slavimo imena i dela velikana iluzije, zašto podižemo spomenike i groblja.
Redom ćemo proveriti Darvina, Ajnštajna, Hipokrata, Teslu i ostale.

Zbog istine svako će osloboditi sebe svake iluzije.

Pesnički rečeno vreme na vrhuncu iluzije u svakom čoveku budi razum istinom, da je život stvarno čista krv.

Biljka vezana za tlo pristaje na sve uslove i bori se sa parizitima, samo da dodirne bakteriju Sunca.
Životinje u pokretu slično rade.

Međutim živo biće je rođenjem sprečeno da se služi istinom, jer je verskom ideologijom propisan zakon Biblije i ko ne uživa u iluziji vatre taloga krvi, biće mučenik kao isus razapet na krstu.

Na taj način smo bakteriju kao stvarni izvor života proglasili zarazom i to je sada na ispitu, jer laži o virusu pokreću sumnju u versku ideologiju, naučnu demagogiju, političku diktaturu i bankrot novca.

Istina nije mudrost iluzije, niti talent i njome se svako može služiti kome je jednostavnost da-ne dovoljna za razum u životu.
Ko se služi istinom u očima vidi radost ili mučenika.

Ljudi su ubrzali iluziju na 5G da se na vrhuncu slomi i nikada ne ponovi.

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me