JASNO

Jasno
Kao što je deci jasno jer ne misle, odrasli mogu kontrolisati misli istinom.
To je obrnuto od govora jezikom i izvodi se zatvorenim ustima. Tako se viša sila usporene krvi oslobodi potencijala, stanice probude i krv ubrza do jasnoće čula u mozgu.
Knedla u grlu je predstavnik celog tela za stvarnost u trenutku, kao DA-NE.
Govor jezikom je sila, međutim sa zatvorenim ustima menja pravac i postaje moć što budi telo.
Na taj način osoba ne mora spavati kao u komi i sanjati misli krvi.

Život nije prevara logikom nauke, vere, politike i novca, nego istina.
Logične misli su suprotno od stvarnosti, tako što nečista krv ne prolazi centar mozga, žlezdu jasnoće, nego vijuge stvaraju nejasnu sliku želje krvi za kiseonikom.
Čovek prevari usta i grlom proguta nešto bez dovoljno kiseonika. Tako se drogiraju čula, organi i stanice, menja karakter i ponašanje.
To je logika većine koji se smatraju normalni i svesni, bez odgovornosti za zdravlje.


Ako bebe ne govore logiku jezikom odraslih, ne znači da niko od odraslih na svetu ne zna koristiti apostolsku istinu života.

Pitanje je kako ispraviti zablude logikom?
Jedino volja kao ljubav prema životu, razumno odvraća ovisnika od uživanja telom.

Autoritet je beba koju čovek naziva svojim anđelom, jer je on bog koji upravlja voljom.
Stvarno čovek ne upravlja voljom nego se gubi u željama.

Logika na nivou 5G je realna pretnja da ljudi masovno kao sekta izazivaju smrt, jer su virtualne slike u boji sa interneta mnogima san i razočarenje jer u realnoj prirodi i životu tela tako nije.

Internet je postao nadreligija, sila da korisniku u zabludi naredi prekid rada srca, zbog previše smeća u krvi, od otrova i dezinformacija.
Zabrana okupljanja ljudi u bogomolji znači idi na internet i koristi virtualno umesto uživo, jer je jedna logika u pitanju.

Opasno je po život ako telo ne može izbaciti smeće koje čovek u zabludi guta.
Preventiva lako održi čistu krv, jasnoću razuma i zdravlje.
U pitanju je lični izbor.
Pristali smo da nam internet globalno propisuje život preko slabosti uživanja.

Sa nano otrovima lako je izazvati trombozu, međutim kod jačih doza u dužem periodu gutanja veštačke brze hrane, bliža je smrt od zdravlja.

Lepote u slici ekrana i uživanje kraljevske porodice ili elite bogatih su težak poremećaj krvi svih učesnika u promociji zla, posebno globalnog medija kakav je internet.

Poruka deci je sedite pored ekrana i igrajte se virtualno. Nema veze što su dečja krv i telo blokirani, bez biološke motorike.

Internet vrši prisilnu meditaciju masovno i globalno za cčovečanstvo.
Deca nisu ljudi, međutim za internet su ljudski resurs ili jevtina roba sa greškom bolesnog ovisnika.

Od takve dece potomstvo će biti autoimune bolesti.

Od otrovnih vakcina jedino to možemo očekivati.

Zabluda logike ovisnika je što žele čisto, prirodno, zdravo, dok uživo telom rade suprotno.
Samo to treba preusmeriti da svako bude slobodan, zdrav, human, poverljiv.

Internet globalno diktira ponašanje ljudi, reklamama i lažima.
Virus nije moguć, međutim internet naređuje virus postoji i mutira.