ČOVEK

Čovek

Čovek je stroga tajna samom sebi, zbog perverzije uživanja telom od osećanja toplog taloga u krvi.

Ni jedno uživanje čoveka ne brani istinu života.

Covid19 vakcine su transhumani lek jer medicina strogo skriva uzrok korona virusa.
Planirano je 140 doza u periodu od 9 godina, posle čega neće biti korona virusa, jer niko neće preživeti od tolike doze otrova.

Istina je više nego izvesna jer nisu svi ludi da čekaju smrt kao ovce.

Ljudi se srame perverzija zato beže od istine, međutim sve naše perverzije su odavno na internetu.

Drugo je pitanje što niko ne razume da ne postoji digitalna privatnost, jer svako pretraživanje stranica prihvatimo svojom ID adresom.

Sve perverzije odraslih deca gledaju na pametnom telefonu.

Samo nas deca mogu spasiti od genocida, da prva postave pitanje istine zašto uvek lud jebe zbunjenog čoveka.

Kineska aplikacija tik-tok je nametnuta deci i lakovernima, sa porukom probajte sve za uživanje jer digitalna smrt ne boli.
Fora je što za tik-tok moraš imati dovoljno smeća u krvi, jer nije zanimljiva bez droge i adrenalina.

Nano kiselinama u veštačkoj proizvodnji svega, navodno tako se roba ne kvari, reklama, izgled, miris, boja, lako prevare ukus čoveka da proguta nevidljivi otrov.
U dužem periodu otrov u krvi izazove tromb zbog čega trpimo diktaturu izmišljenog virusa, umesto da država zabrani proizvodnju i uvoz robe bez kontrole kvaliteta.

Niko nije odlučan reći sebi uvek sam grešio prema životu, odgovoran sam za zdravlje i prirodu, pristajem odbaciti bilo koje uživanje zbog budućnosti zdravog potomstva.

BANDA SMRTI

Banda smrti

Vera, nauka, politika i novac digitalno nano tehnologijom, banda su smrti prirode Zemlje.
Preko država svi smo registrovani članovi bande smrti.
Jedni su zaduženi za proizvodnju smrti, drugi za reklamu smrti i ostali potrošači da umru bez protesta.

Korporacije sveta proizvode smrt, digitalnu reklamu smrti brzinom 5G prenosi internet, država sprovodi diktaturu statistikom brojeva smrti, narod mora umreti jer ne razume da se istinom vode u krvi može sprečiti genocid vatrom nevidljivih nano materijala.
Vakcine su transhumani lek za bezbolnu smrt.
Plan je 140 doza vakcina u periodu 9 godina, posle toga bebe će biti sterilne za potomstvo.

To je odgovor širenja mreže gej populacije.

Piksel ekrana u krvi je tromb, jer su tako podudarni.
Ko nema tromb ne može pratiti piksele brzinom 5G.

Priroda sve stvara slobodno, bez pritiska sa vodom razgradivo.

Industrija stvara veštačke proizvode sa najvišom vatrom, pritiscima, hemijom, nuklearnom fizikom, laserski nerazgradivo smeće, tačnije smrt opasniju od pepela posle vatre.

Banda smrti odbacuje istinu života, tako što je vatra u telu pogodna za uživanje dok voda nikome nije zanimljiva.

Posle svega dolazi trenutak istine da svako razume značenje vatre i vode u životu.

Svako zna vatra sve pretvori u pepeo, jedino jevoda gasi. Banda smrti laže tako da u pepelu nema parazita, međutim šta je sa trombovima krvi od pepela?

U vodenoj pari nikada nema parazita, zato je idealna za krv ako je ohladimo na 36 stepeni zdravog života.

Biljke i životinje ne trebaju vatru za opstanak u prirodi.
Jedino čovek mudrac brani perverzije uživanja vatrom do smrti.

Otvoreno je pitanje svima u bandi smrti, kada je trenutak za istinu?