Subota, Jul 24, 2021

KARAKTER

Karakter

Osećanje straha u polnim žlezdama zbog srama ubedi sebe da se plaši visine, otvorenog prostora i drugo.
Strah najbolje razume i želi slobodu.

Osećanje pohlepe ispod pupka je želja bez stvarne potrebe.
Želim sve što vidim iako mi ne treba.
Važno je da ne razumem ovisnost.

Osećanje neiskrenosti u predelu stomaka je na pola od razuma i bori se sa sobom.
Veoma neugodna patnja.

Osećanje mržnje u grudima je agresija na  sebe, zato mrzim druge što nisu razumni.
Fobija od mogućeg napuštanja subjekt oseća kao da gubi život, zato mržnjom izaziva svađu i obračun do sažaljenja.
Ko u ranom detinjstvu nije pored majke, za nju je kasnije stranac bez pažnje, zato od partnera traži sažaljenje.
Osećanje ponosa ispod grla, stvarno guši zbog smeća u krvi.
Jaka ambicija guši, zato se subjekt ponosi.
Destilirana voda ispire ponos u krvi.

Svaki poremećaj karaktera subjekt koristi da sakrije želje.

Rascep ličnosti je laž kada nečista krv ne doprema dovoljno kiseonika za limfu i time slabi imunitet.
Doktori psihologije na toj laži grade karijeru i bogatstvo.

Kada subjekt zna sebe, objektivno razume i ne koristi poremećaj karaktera.
Naravno treba čista krv i rutina.

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me