IMPERIJA INTERNET GLOBALNI DIKTATOR SVETA

Imperija internet globalni diktator sveta

Protiv običnog diktatora klasična borba je moguća od naroda.
Protiv globalnog diktatora kakav je internet jedina borba je moguća istinom.

Preko noći države sveta su zamenile demokratiju za internet diktaturu.
Običnom laži o nemogućem virusu, internet je proverio lojalnost država.

Čovek je nečista krv.

Beba nije čovek nego apostol koristi istinu za inteligenciju života, jednostavno čistom krvi koju po rođenju još ima.

Tek posle puberteta nema čistu krv i ponaša se karakterom čoveka.

Govor jezikom služi za skrivene želje logikom dvosmislenih reči prema bolesti ovisnosti.

Govor istine je isključivo za volju prema životu.

Vratiti bilo kog čoveka na nivo slobode bebe je moguće, ako zatvori usta i misli nastavi govorom istine grla.

Moć glasnica probude sve stanice, dovoljno da knedla govori istinu.

Bez nečiste krvi čovek ne uživa telom, zato niko ne prihvaća istinu.

Prema životu čovek je bog jer lako promeni budnu volju za uspavane želje.

Misli da je mudriji od osećanja, emocija, bolova i bolesti, međutim plaši se senke, slike u ogledalu, zakona, propisa, jačeg od sebe jer nije čista krv.
Zato sebi presudi po pravdi života i brzo umre.

Internet posluje kao mafija.
Ljudi na internetu su resurs ili jeftina roba sa greškom, zato ih je moguće varati slikama, reklamama.

Svi predsednici država su povlašćena internet elita, zato su zaveli diktaturu.
Klasičan rat više nije potreban, jer svi predsednici čine nedodirljivu porodicu mafijaša.
Oni sve mogu.
Narodu ostaje moć istine, da se po prvi put odbrane jer je život u pitanju.
Život je moć istine i čistoće, nikada se neće ugasiti dok se bebe rađaju.
Glavni problem nas odraslih je da povedemo brigu o zdravlju, svako lično, kako se ne bi rađala autistična deca.
Internet sve čini da nam veštački uništi potomstvo.

Sila čoveka od nečiste krvi ne štiti zdravlje.
Moć zaštite u životu se postiže u tesnom grlu, ljubavnom pesmom istine i volje, kao kada golub guče.

Želje nečiste krvi perverznog čoveka čak ni mozak ne čita, zato ljudi sanjaju i sa otvorenim očima.

Svaka opasnost u životu je od čoveka, jedino moć istine njega vraća na put života.

Svi monstrumi sveta sada su porodica imperije interneta, međutim mnogi se prave ludi u vezi toga, internet im služi umesto čiste krvi.

Kada je Bill Gates shvatio perverziju interneta, počeo je praviti vakcine sa otrovom da ljudima skrati mučenje i to nazvao transhumanizam.

Ludilo samo moć istine zaustavlja.
Primera radi pred bebom lud čovek gubi silu zla.

To znači ako se odnosimo kao deca u igri, nasilja neće biti.

Ne pišem bajku, nego se to mora dogoditi pre zatvaranja u logore smrti, jer ne prihvaćamo živeti virtualno.