Nedelja, Oktobar 31, 2021

BEŽANJE OD STVARNOSTI

Bežanje od stvarnosti

Beba sigurno istinski doživi rođenje celim telom, međutim to se dogodi i majki.

Zato odrasli uvek mogu koristiti istinu za razumevanje materijalnih potreba u životu, a oni to ne čine jer ih sistem upućuje da veruju i varaju logikom relativnosti.
Istina je stvarno znanje na bazi trenutnog doživljaja telom u tesnom grlu sa glasnicama i knedlom.

Centar svake celine i sveta nema pojavu, masu, rotaciju ni gravitaciju, zato je stvarno apsolutna moć.
Zato je sve na jednoj neutralnoj bazi, sve je jedno postojanje, jedan život i svaka celina se održava

čistoćom strukture.
U svakoj tački svakog trenutka svaka pojava može probati održanje u životu.


Gutanjem bilo čega telo uspori kretanje fluida, proporcionalno povećanjem gravitacije zbog viška.

Jedno apsolutno jasno, nula, sloboda, neovisnost, doživljaj, čistoća, celina je tela i prirodni minimum materijalnih potreba za zdravlje u životu.
Dan i noć, 100%, ništa, nula, 1 do 9 svako razume sažeto u trenutku istine.
U tome nema prostora ni vremena, nema misli ni logike, nema osećaja, jer stvarno u toku traje.
Kucanje srca nije sa prekidom, jer krv nikada ne stane ako organizam radi.

Verovanja i prevare logikom su u svemu, zato je problem privoliti bilo koga da razume istinski doživljaj trenutka da zna sve u jednom materijalnom životu.

Logična prestava da je sve energija i relativno, da je sve od boga, da mimo zakona nema života, da bez novca nema opstanka, da bez interneta moraš biti likvidiran iz sistema, upadljivi su delovi materijalnog nasilja.

Niko ne razume da kugla Zemlja ne rotira oko Sunca,

da je fotonska emisija korone Sunca trenutna,
da energija, vreme i prostor nisu pojmovi za stvarne pojave,

da je Mesec samo slika kugle Zemlje na kraju atmosfere, kao na zidu ogledala ili balona sapunice,

da je baza postojanja jedna bakterija,
da inteligencija nije pojam za stvarnost, zato se meri lukavstvom mudrosti,
da grip i virus nisu reči za stvarne pojave, niti su prenosiva infekcija,
da je cela logika u svakom smislu zarazna, zato se bolest zavisnosti teško ili nikako ne leči,

da je sve na Zemlji od vode, bazom bakterije vakuuma vodonika, toplotom helijuma i mineralnim strukturama zbog kiseonika,
da je maksimalna temperatura korone Sunca 2400 stepeni celzijusa,
da vera, nauka, politika, novac i internet koriste jednu logiku za materijalne prevare,
da istinit doživljaj, kao ljubav slobodnom voljom nije moguć u moje ime u drugom telu,

da industrija isključivo proizvodi smeće,

da su rođenje i smrt zakonska obaveza na čemu opstaje sistem,
da čovek kao pojedinac i ljudi grupe nisu stvarnost objektivnog tela,
da bog nije moguć stvarno, nego čovek diže sebi rep za materijalna preterivanja telom,
da su biljke i životinje slobodne, samo živa bića nisu zbog prevare logikom mutne krvi tela,
da bolest zavisnosti nije moguća od prirodnih materijala jer su razgradivi i telo ih lako izbaci,
da se smrt u sistemu planski sprovodi,

da je istinski doživljaj poverenje u sebe, dok osećaj pod pritiskom nečistoće svesno vara sebe,

da svaku reč govornog jezika treba proveriti istinom za stvarnost, jasno DA-NE.

Ne može izaći na dobro ako u sistemu neki na račun državne imovine postanu nedodirljivi.
Nedodirljiva je logika verovanja, zbog nasilnog ponašanja.
Logika je opasna jer isključuje stvarno kao istinski doživljaj telom i sve promatra kroz relativnost.

Upravo zbog logike su sve materijalne prevare i sada opasnost od privatnog bogatstva.
Istina služi da niko ne koristi silu u životu, zbog umišljanja osvete.
Živim bićima prvo treba sloboda, međutim svako je sebi oduzima kroz navike materijalnih preterivanja i zbog toga imamo nedodirljive monstrume, čije su želje nezamislive običnima.

Logika je neodrživo preterivanje telom i bolest loših navika.

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me