LOGIKA PROTIV ISTINE


Logika protiv istine

Život je telom, uživanje dušom.
Koplja se uvek lome između misli i znanja, logike i mišljenja.


Materijalna ovisnost izaziva loše navike, poremećaj karaktera, čudno ponašanje, osećanja do emocija, bolesti do ludila, rascep ličnosti i smrt kao lek za primitivizam.

Bebe su primer osobe sa čistim, zdravim, neovisnim telom, međutim od rođenja ih ljudi vaspitavaju u duhu logike, da budu članovi primitivnog društva.

Istina je jedini način da se svako dovede u ravan nule, dobronamerno, humano, poverljivo, bez ikakvog duševnog nasilja.

Duša je nasilje, inat, lavina želja, psihološka budnost bez realnosti, san.

Znam dubinu prevare logikom, jer svaki dan širim analizu ljudskog stvaranja i to sa istinom govora i odgovora tesnaca grla, kao najbržu vezu između Sunca, prirodne realnosti i mozga, jer se tako izbegne usporenje krvi i čula.

Znam koliko su neki ljuti mojim pisanjem u stilu protiv logike i to mi je motiv za dublju analizu života.
Ko se ljuti ili me mrzi zbog pogleda na život, to nije moj problem, posebno ako je istina u pitanju.

Ako gutam tuđi gnev, isključivo zbog istine, nisam kriv što neko popizdi zbog mog pisanja.
Za mene mišljenje napisano u tekstu je jednako.
Bolje da znaš sa kim imaš posla, nego da ostane neusmereni negativan potencijal u odnosima ljudi.

Kada smo kod materijalne ovisnosti, u cilju odbacivanja loših navika iz detinjstva, škole i posla, odrekao sam se mišljenja, oduševljenja, uživanja, kulture, posedovanja, promene karaktera.

Ugodno je kad za znanje koristiš istinu grla i nisi rob knjiga, vere i novca.

Sam svoj učitelj, majstor, istina, znanje, svetlo, zdravlje, sloboda, mir je radost u pravom smislu reči, umesto logike bogatstva.

Isključivo pišem zbog onih koji to traže od mene, jer malo po malo uspevaju odbacivati logiku zbog istine.

Svako je promoter nečega iz logike duše, jedino su bebe promoteri istine apostolskim znanjem života.

Kada bi se bebe pitale, odnosi među osobama bili bi u skladu sa biološkim potrebama.

Prevara je slava genijalcima, mrtvima, Isusu, Budi, ako se izvodi zbog duše.

Za istinu ne postoji sud silom pravde ljudskih zakona.

Ko se istinom služi stvarno grešnik nije, ne boluje i živi dok voli.

Upravo svako telom može koristiti inteligenciju svetla istinom.

Ako su želje duševno zlo i gubitak volje, jedino želim slobodu i trudim se održati čistu krv i doživljaj realnosti iz mozga.


Ugodno je kada u moru laži istinom možeš proveriti sve, bilo gde i bilo kada u svetu pojava.

Misli su psiha i nisu stvarno za istinu, međutim nameru bilo koga možeš znati, jer duša čoveka ipak koristi telo.

Ljudi logično misle, govore i pišu koliko su obrazovani, normalni, pametni, svesni, kulturni, uspešni, bogati, međutim u toj logičnoj i raskošnoj predstavi deluje stvarni terorizam u svetu.

Rešenja nema, jer je virus u pitanju, a istinom znam virusi u smislu aktivnih bioloških parazita nisu mogući.

Možeš napraviti nano prah metala umesto otrova i time izazvati tromb u krvi i to je rak a ne virus.


Umesto sukoba mišljenja, nesebično nudim iskustvo kako do istine.

Više puta sam objasnio da rođenje i smrt u smislu jednog kruga života ne može bez volje.
Upravo volja može biti stalno, ako ne ispunjavaš želje poganoj duši.

Za mene prava mera je čista krv, međutim zbog tehnologija i industrije ni deca nemaju čistu.

I pitanje, da li nastaviti u propast tehnologijama i industrijom ili suprotno?

Bez sumnje realni to znaju.

Ko misli logično, za njega je ljudski terorizam božja volja i neka mu bude, meni za uvid u realnost ne trebaju duševne naočale.
Univerzum sveta stvarno lično istinom svako zna.

Istina nije naučna, božja, čovečna ni ljudska, nego isključivo osobna i lična.
Logika afirmira globalizam duševnih interesa, nameće sisteme društva, vrednost, pravde silom zakona.
Prolazna faza demokratije je dokaz dugog perioda globalizma.
Dobar primer prevare je religija srca stvarno i lično u svakom telu, međutim religija duša je je suprotno od toga.

Zbog teških grehova duše, mnogi su čuvali tajne i u očaju morali umreti.
Nema veze, sve od duše ožiljak je u telu i zdravlje niko ne može prikazivati u svetlu ako stvarno nije.

Život je igra zbog duševne logike, nekome je dovoljna lopta, a drugome malo svetska banka.

Obrazovanima smetaju diploma, status i novac da budu realni i zdravi.